מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

254 מ מדרשות לבנים - מוהלים מדרשות לבנים מוסדות לתורה וחסד מישקולץ n הדר גנים פ"ת 24 טבריה 052-7695936 ........................... הרב מנחם מנדל ברגר מדרשות לחוזרות בתשובה אפיקים n 5795044 . .................. בני ברק 248 . ת.ד 23 משרד: דסלר 5797480 . .................................................... פקס מדרשת אור השם n לבנות מתחזקות ובעלות תשובה עם פנימיה 052-7672561 ........................................ בית שמש סל"ה n סמינר ללימודי היהדות 6183275 . .............................................. 13 השל"ה 6160951 פקס ............... semsela@gmail.com דוא"ל 5791138 . .................... מנהל: הרב יחזקאל שיין שליט"א ערכים n 5793035 . ............................................... 5 ירמיהו שלהבת לב לאחים n 6145043/4 ............................................... 4 זכריה 052-7632642 ................................................... 17-30 קירוב לרווקות בגיל מוהלים ראה גם במפתח הגמח"ים לפי נושאים סווג בריתות ותינוקות 03-7119-550..................................... קו ארצי כל הציוד למוהל כל הכלים//כל סוגי החבישות אבקות וחומרים עוצרי דימום מהחברות והיצרנים הטובים ביותר 6770331 . ................ אדיר הרב אליהו מוהל מומחה n 052-7166157 ................................ אבוהב ר' מאיר n 050-4119181 ................................. אבייב ר' אהרן n 050-4186666 .......................... אברוצקי ר' יחזקאל n 050-4169300 ................. 30 איבגי ר' אלעד, פוברסקי n 054-8485305 ............................... איזק ר' יחזקאל n 5742880, 054-8450881 ...... 9 אייזן ר' יוסף דוד, דסלר n 08-9741677, 052-7664258 ...... אירום ר' איסר יהודה n 08-9791999, 054-8456662 ........... ארג'ואן ר' אביעד n אשלג ר' יהושע 03-6186924................................ 050-4118000 053-3177820 .. 73 /כהנמן 6 באך ר' דוד ישראל, פוברסקי n 052-7672383, 9335388 ............. בבייב הכהן ר' אריה n 050-4128588 ............................... בוהדנה ר' שקד n ראה מודעתנו בסיווג זה 054-8410356 .................... 3 בידרמן ר' שלמה, גני גד n 054-8423496 ........................... בלויגרונד ר' בנימין n 054-8482991 ..................... ב' 8 בלחסן ר' דן, קאליש n 058-3222007, 6769486 .................... בן נון ר' יצחק n 050-4146471 ................................. ברגר ר' אהרון n 1800-222-770 .... ברית יוסף יצחק, לתינוקות ומבוגרים n 5702187, 054-8420608 ............. ברנשטיין ר' אלימלך n 052-7617489, 6749929 ............... ברנשטיין ר' יצחק n 052-7663171 ............................. גוטסמן ר' יהושע n 052-7625057, 5703787 . 24 גולד ר' אברהם, יהודה הלוי n 050-4166993 ................................ גולדמן ר' חיים n 052-7650348 ................. 46 גלבר ר' דוד שלמה, עזרא n 058-3200203 ............................ גלזר ר' יעקב מאיר n 050-4103489 ............................. גמליאל ר' רחמים n 050-4157510,052-2783783 . גרינשטיין ר' יהודה ישראל n 6183643, 052-7198500 ....... דוויך (דואק) ר' מיכאל א. n 052-7656523, 6193596 ......... דוידוביץ ר' משה אהרון n 6165144, 050-4103243 ..................... דיצי ר' יצחק n 6776899, 052-7652899 ....... היימליך ר' אברהם יהושע n 058-3226677 ......... אלעד 24 הלוי ר' שלמה, בן עוזיאל n 050-4188966 .............................. הלפרין ר' בנימין n 052-7625998 ............................. הלשטוק ר' יעקב n 5747179 . ...................... הס ר' שלמה יקותיאל יהודה n 050-4151000, 9091004 ....................... וייס ר' חגי n 054-8441048 .... פ"ת 31 וייסנשטרן ר' אהרן, טרומפלדור n 054-7770844, 9092770 ............... ויספיש ר' אליעזר n 054-8406591, 5709177 ..................... זאבי ר' משה n 5790861, 052-7644015 ............. חסידה ר' יעקב זאב n 6776230, 050-4122989 ............. טיטלבוים ר' שמעון n 6193949, 050-4128823 . 15 יוזשעף ר' יעקב קדושת יו"ט n 050-4111190 .......... פ"ת 7 יומטוביאן ר' משה, ליפשיץ n 054-8497723 ............................... יונגרייז ר' ברוך n 053-3185370 ......................... כהן הרב משה יהושע n 5745128, 050-4162412 .............. כורי ר' יוסף יהודה n 8000067, 050-4111124 ............ לוינגר ר' יוסף יהודה n 050-4135647 ............. 6 לוינזון ר' חיים יצחק, ביאליק n 050-4146162 .......................... לוריא ר' חיים מאיר n 9160842, 052-7615088 ............ לנדאו ר' שלמה זלמן n 054-8488957 .......... 12 מאלייב ר' דוד, דון יוסף הנשיא n 054-8481747 ............................ מחפוד הרב יהודה n 050-4119000, 6769702 ................. מחפוד ר' שלמה n 6746956 . .................................. מייזליש ר' בן ציון n 077-4062030, 052-7636945 .. מילר ר' אשר, גני תקוה n 054-8416577, 6771582 .................... מלמד ר' יוסף n 050-4144735, 5789523 ........... מצרפי ר' חיים שלמה n 052-7661606 ....................... נשר (אדלר) ר' אברהם n 050-4166044 ................... 32 סלב ר' ישראל, עוזיאל n 053-3159999 ........................... ספטי ר' נתנאל דוד n 052-7671602 ...................... 73 סתיו ר' יוסף, כהנמן n 052-7115356 ........................ ערבליך ר' דוד ישראל n 054-8487182 .......... א' 11 פוקס ר' זאב, העליה השניה n 054-8448791, 6777667 ................. פוריס ר' לוי צבי n 054-6389446, 5700672 ...................... פינץ ר' יוסף n 6152043, 050-4127601 ............. פישר ר' רפאל אריה n 052-7112071 .............................. פרבשטיין ר' דוד n 052-7653768 .............................. פריינד ר' עזריאל n 5747004, 052-7676261 ............... פרנקל ר' יוסף צבי n 052-7134141 ........ 3 פרץ ר' אברהם ישראל, הראשונים n 054-8409631 ............ 5 צאלער ר' אפרים, גבעת פנחס n צביון הרב דוד-מוהל מומחה בדקדוק ההלכה וכהנחיות משרד הבריאות 053-3124-800 ....................................... נייד: 052-2562771, 6776173 ................... קארו ר' יחיאל n 052-7658551 ............................... קוגל ר' אברהם n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=