מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

225 בדוק עוד היום האם פרטיך מעודכנים www.torahindex.com י ישיבות וכוללים ברחבי הארץ 1-800-22-36-36  הבטחתי ונושעתי ועד הרבנים ישיבות וכוללים ברחבי הארץ המדריך למוסדות תורה וחסד כרטיס הביקור שלך לעולם www.torahindex.com אופקים אופקים [י.ק] [י.ג] [כולל] n 08-9960290 ................. אופקים 32 . ת.ד 5 קהילות יעקב 08-9960719 ................................................ פקס 08-9921600 ................................................. ט.צ. אור עמרם ומשה [כולל] n 08-9924588, 052-7673572 .............. אופקים 1 גולומב אש התורה [כולל] n 054-8538405, 08-9922053 ............ אור החיים אופקים זכרון אליהו [כולל] n 08-9924162, 053-3182145 ................ אופקים 1 צה"ל משכן התלמוד [י.ק][כולל] n 050-4141023 ............... אופקים 343 . ת.ד 222 בנה ביתך 08-9925402 ................................................ פקס משען לתלמיד [רשת כוללים בנגב] n ישיבות בין הזמנים בכל הארץ 052-7620573, 08-9924751 ............... אופקים 78 . ת.ד אור יהודה ברכת יצחק - אור יהודה [י.ג] [כולל] n 03-5332041 .......... (שפירנצק) אור יהודה 1 איילת השחר 03-5333426 ................................................ פקס אור עקיבא מרכז התורה אור עקיבא [כולל] n 04-6291919, 052-7120776 .. הלל פ. הנביאים אור עקיבא שערי תורה [י.ק] n 04-6263241 ............ הרב מנחם חכם פינת שלמה דרדשתי 04-6361200 ................................................. ט.צ. 03-5799919 ................... רה"י הרב שלמה יגודיוב (מען) אחיעזר הרש"ש [כולל] n 08-9157771 ...................................... מושב אחיעזר אלעד אבן האזל [י.ק] n 03-8008070 ............................... אלעד 20 רבי עקיבא אהל יעקב [י.ק] [מכינה] n 03-9073099 ............................ אלעד 53 יהודה הנשיא 03-9171800 ................................................ פקס 03-9320319 ............... רה"י הרב אלישיב קוביוף שליט"א אלעד 8/4 למכתבים: בעלי התוספות אור האמת - נר יוסף [כולל] n 03-9323333 ראשי ............................ אלעד 7 ר' חייא 03-7709950 ................................................ כולל אור המאיר- מאור יוסף [י.ק] n 03-9063863 ............................ אלעד 2 שמעון הצדיק 03-9160066 ............................................. טלפקס אורחות יהודה [י.ק] n 03-9361239 .................................... אלעד 33 הרי"ף 03-9074411 ................................................ פקס באר אברהם סלאנים [י.ג] [כולל] n 6764994 . ........................... אלעד 22 רבן יוחנן בן זכאי 6762795 . .................................................... פקס 072-2230145 ........................................ לתלמידים בית אליהו [י.ג] [כולל] n 03-5748754 ...................................... אלעד 24 הלל 077-3181962 .............................................. פקס בית תלמוד והוראה [כולל] n אלעד 13 רבי מאיר 052-7626161 .......................... הרב דוד משה וינשטוק בני ראובן [י.ק] n 7599090, 053-3143430 ..................... אלעד 5 המאירי רה"י הרה"ג ישראל יצחק הוניגסברג שליט"א הצל"ח [כולל] n 050-4009980 .................................... אלעד 5 רש"י 054-8435780 .... ראש הכולל הרה"ג יחזקאל לנדאו שליט"א ויז'ניץ - צמח צדיק [י.ק] [כולל] n 03-9090993 ................................... אלעד 11 רשב"י אלעד 34 כוללי ויז'ניץ: יונתן בן עוזיאל חמדת התורה [י.ק] n 052-7661313, 058-7000109 ........... אלעד 12 אבטליון חסידים [כולל] n 03-9097435 .................................... אלעד 22 שמאי חפץ חיים [כולל] n 03-9095420 ............................... אלעד 9 חוני המעגל הרב אביגדור קצבורג שליט"א יוסף הצדיק [כולל שישי] n 6126262 . ................. סעדיה גאון אלעד בביכ"נ מאור דוד ישיבה לצעירים מצוינים אלעד [י.ק] n 03-9080622, 050-4102165 ..... אלעד 79 ר' יוחנן בן זכאי 03-9333404 ................................................ פקס כנסת יחזקאל [י.ג] n אלעד 33 . אלעד מען למכתבים ת.ד 4 קרית הישיבה הרא"ש 03-9328008 ............................................... משרד 03-9080268 ................................................ פקס 073-7961890 ............................. מרכזיה (לתלמידים) 03-9323150 .................... רה"י הגרב"מ אטינגר שליט"א 03-9097183 ....................................... רה"י (מעונו) מאור חזקיהו -נחלת התלמוד [כולל] [ישיבה לילדים n מיוחדים] אלעד 79 בן זכאי 03-7163683, 051-2150103 ........................... משרד רה"י הרב ינון מלאכי שליט"א. מבצר התורה [י.ק] n אלעד 23 שמעון הצדיק 03-9320705 ...... מנהל רוחני הרה"ג שמעון אלטמן שליט"א

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=