מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

213 ח-ט חינוך מיוחד - טהרת המשפחה 1-800-22-36-36  תורמים ל"ועד הרבנים" ורואים ישועות חינוך מיוחד - המשך פתחיה n 02-6268880 ................................ ירושלים 6 בליליוס קשב ה.ל.ל n המרכז לקידום למידה 6196682 . ........................................ 168 ז'בוטינסקי רפואה וחיים n 1800-800128 6 שלוחה ...................... 24 אהבת שלום מועדוניות שבת וחג לתאום בטלפון הנ"ל. שירת יוסף n 6770303 . ................................................ 14 לנדא 6765633 . .................................................... פקס 6196372 . ........................... מנהלת: גב' אסתר הוכוולד 9:00-15:00 ' מזכירות א' - ה ראה מודעתנו בסיווג זה שמעיה n מסגרת חינוכית לליקויי שמיעה מועדון: פעילות משלימה בלימוד והעשרה 5783410, 1599-555222 .... 13 משרד ראשי: הרב פוברסקי 5787514 . .................................................... פקס 6199486 . ................................. 12 גן שמעיה: טולדנו שתילים n 6148200 . ........... 8 למכתבים: גוטליב 3 ב.ס.ר ,5 משרד: כנרת 6148204 . ................... 10 נויפלד אוהליך-על יסודי לבנים, 6148219 . ....... 5 החשמונאים אור חדש - בי"ס יסודי לבנים, איילת השחר, ישיבה על יסודי לבנים 054-3973305 .................................... 35 עמק יזרעאל 6148205 . 35 עמק יזרעאל שתילים רכים - בי"ס יסודי לבנים, תורה ודעת (ת"ת) n 5782868 . ............................................. 29 אנילביץ תושיה, מרכז רב תחומי לפתרונות חינוכיים בקהילה n 073-200-33-33 ............................................... תפארת בחורים n 5705224 . ............................................. 9 ר' עקיבא 5780511 . .................................................... פקס מנהל הרב יוסף ריזמן שליט"א חשמל ראה בדפי מידע - (כחולים) חברת חשמל טבילת כלים ראה גם בדפי מידע - (כחולים): מקוואות והגעלת כלים בלבד! 16.00 טבילת כלים בכל המקוואות עד השעה 16 רבינא .................................................. ויז'ניץ n )14 , (מהרש"ל 7 חפץ חיים ....................... זכרון מאיר n )12 (הרצוג 4 אחיה השילוני ........................... מי נחת n (פינת רחוב מימון) 14 קאליש ............................ מרכז n (ליד בי"ס רזילי) 1 נחל שורק ..................... נוה אחיעזר n א' (בחצר) 12- דנגור ................................... פרדס כץ n )46 (ליד ביהכנ"ס) (אברבנאל 15 נויפלד ........ קרית הרצוג n 13 אבני נזר ......................................... רמת אלחנן n 7 בארי ................................................... שיכון ג' n )33 (מאחורי בר אילן 13 זבולון המר ................. שיכון ה' n שח לפתיחת המנגנון) 5 (יש להצטייד במטבע של (ליד גן ילדים) 4 אבן שפרוט . ........................ סוקולוב n טהרת המשפחה - חתנים וכלות מקוואות, גמ"חים: הדרכת חתן וכלה, ראה בדפי מידע (כחולים): ובדפי עסקים: יעוץ נישואין ומשפחה info@ohelsarah.org www.ohelsarah.org 03-5782135 פקס: 03-5797116 טל: בני ברק 15 משרד ראשי רח' צפת  073-200-33-33 „¢Ò· Æ„ÈÓ˙†‰ Ìȇ˙Ó‰† ÆÈÚˆ˜Ó†Â MA †‚ÂÏÂÎ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ ÌÈÁÓ קו ייעוץ להורים ומחנכים „¢Ò· Æ„ÈÓ˙†‰ Ìȇ˙Ó‰† ÆÈÚˆ˜Ó†Â MA †‚ÂÏÂÎ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ ÌÈÁÓ הכוונה חינוכית ממיטב המומחים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=