מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

208 ו וועדי כשרות וועדי כשרות 4910201 מיקוד 259 . פ"ת ת.ד 21 איכילוב 03-9044440 : ............פקס 03-9317040 :' טל בד"ץ חוג חתם סופר וועד הכשרות פתח-תקווה ישראל ou איחוד הקהילות החרדיות n 02-5609121/2 ................ 37015 י-ם ת.ד 22 קרן היסוד 050-2004432 ......... שעות 24 הקו החם לשאלות בכשרות 02-5630061 ................................................ פקס ראה מודעתנו בסיווג זה בד"ץ אגוד רבנים n 9361829 טלפקס ................................................. 10:00-17:00 ' א'-ה בד"ץ אגודת ישראל n 02-5421228 .................................... י-ם 18 ישעיהו 02-5385080 ................................................ פקס בד"ץ בית יוסף n 02-6550550 ....................... י-ם 43022 . ת.ד 45 הקבלן 02-6510580 ................................................ פקס 9:00-16:00 ' א-ה בד"ץ העדה החרדית י-ם n 02-6700200 ................. א' י-ם 26 בניני זופניק שטראוס 02-6254975 ................................................ פקס 17:00-19:00 ,10:00-14:00 ' א'-ה ראה מודעתנו בסיווג זה בד"ץ העדה החרדית ספרדית י-ם n 02-5820755 ........................................ י-ם 2 עזרא 02-5326180 ............................................... פקס 15:15-16:15 ' ב', ג', ד 15:15-17:30 ' קבלת קהל: א' וה בד"צ חוג חתם סופר בני ברק n 5792601, 6183572 ................................... 18 מימון 5795175 . .................................................... פקס 10:30-16:30 ' א'-ה בד"צ חוג חתם סופר פתח תקוה n 9317040 . ................................ פתח תקוה 21 איכילוב 9044440 . .................................................... פקס בד"צ חניכי הישיבות n 054-8434762 ........................................... 2 עזרא 5700393 . .................................................... פקס בד"צ יורה דעה n 6765888 ,050-4119007/3 ................... 45 אמרי חיים 6762239 . .................................................... פקס 16:00-20:00 ' מזכירות: א'-ה בד"צ מאור הכשרות n 02-6571111 ......................... רמות ירושלים 20 הרא"ה בד"ץ מהדרין n בראשות הרב אברהם רובין שליט"א 08-9390816 ........................... רחובות 10 מרים מזרחי 08-9390818 ................................................ פקס 9:30-19:00 ' שעות פעילות: א'-ה בד"ץ מודיעין עילית n 71919 קרית ספר מודיעין עילית 12 שדי חמד 08-9766665 6 שלוחה ......................................... 052-7642003 ....... במקרים דחופים - הרב אברהם ארנברג 052-7642007 ................................... הרב גולדשמיד 13:00-14:30 ' קבלת קהל א'-ה בד"ץ מחזיקי הדת n 02-5016777 .... ירושלים רב קווי 41109 . ת.ד 16 דובר שלום 02-5374001 ................................................ פקס 9:00-17:00 ' א'-ה ראה מודעתנו בסיווג זה בד"ץ מסורת n 5700291, 3722888 4 שלוחה . ב"ב 32 . מחלקת כשרות, ת.ד 073-2404968 ............................................. פקס: ראה מודעתנו בסיווג זה משרד רבני העיר בני ברק בני ברק: 3 רח' יחזקאל 03-6193582 טלפון: 03-5798967 פקס: שם המחלקה ימי קבלת קהל בשעות: מזכירות בית הדין אחה“צ 18:00-20:00 בימים א‘-ה‘ רישום נישואין לפנה“צ 9:30-12:30 אחה“צ 16:00-19:00 בימים א‘ ג‘ ה‘ בימים ב‘, ד‘ מחלקת הכשרות 10:00-16:00 בימים א‘-ה‘ הרב יצחק אייזיק לנדא שליט"א הרב שבח צבי רוזנבלט שליט"א רבני העיר בני ברק בימים א‘-ה‘ לפנה“צ 10:00-15:00 מזכירות לשכת רב העיר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=