מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ב 120 66-67 מפתח בד"צ ובתי הוראה בעמודים בתי הוראה קווים - בתי כנסת בתי הוראה- קווים למענה טלפוני - המשך כשרות מוצרים n 08-9741153, 052-7176903 ................. הרה"ג שלזינגר 17:00-21:00 בין מבית לוי - מוקד טלפוני להוראה ומידע הלכתי n 077-921-921-1 ............................................... 02-5020202 ........... מוקד ה.ר.ב. יעוץ הלכתי רפואי n 054-8483320 ................... מוקד הערוב השכונתי n מכונות גילוח ומקררים n 053-3191077 ............................ הרה"ג אליהו בייפוס מענה ההלכה בראשות הגר"מ גרוס שליט"א n 073-7246000 ................................................... מקררים ומזגנים בשבת n 050-4114611 ................................ הרה"ג י.ל רוזנטל 050-4107285 ................................ הרה"ג ש. פרנקל משמרת ההלכה n מענה הלכתי בהלכות ייחוד במרפאות, מכונים, עבודה ומקומות נופש 6194890@gmail.com מייל ..... 1533- 6194890 פקס משמרת השבת – שימוש במכשירי חשמל n 072-2164422 ................................................... משמרת השלום n 02-5359212 3 שלוחה .. בית הוראה להלכות שמירת הלשון סת"ם n 052-7618024 ......................... הרה"ג שמואל רבינוביץ 054-8475099 ............................. הרה"ג מנחם קרליץ 054-8424714 ............................. הרה"ג זאב בירנבוים 052-7665921 ............................ הרה"ג מרדכי סלושץ עירובין ותחומין n 052-7623772 ........................... הרה"ג אריאל בוקוולד 052-7156579 ............................. הרה"ג מרדכי פרקש 072-2722909 ....................................... ערבתם n פדיון הבן - שווה פרוטה n 5706906 . ...................................... הרה"ג אלחנן כהן 14:00-15:30 :' יום ו 21:00 , ערב 14:00-15:00 קו ההלכה בראשות הגאב"ד הרב קרליץ שליט"א n 072-2152222 ................................................... קו ההלכה הספרדי הארצי בנשיאות הרה"ג הרב דוד n 073-7860860, *3030 ........................ יוסף שליט"א 1599-560560 ............ קו השבת שע"י ארגון והגית n קו פתוח להלכה בנשיאות הרה"ג נפתלי נוסבוים n 073-3100200 ......................... ע"י מפעל משיב כהלכה קו פתוח לשאלות בהלכה שע"י הרה"ג ש.א. שטרן n 6161616 . ......................................................... 0722-282828 ................................. קול ההלכה n קרנות השתלמות ופנסיה n 054-8465948 ............................. הרה"ג אליהו קלרמן שופרות n 050-4182822 ............................ הרה"ג יצחק גריינימן שעטנז n 5706906 . ...................................... הרה"ג אלחנן כהן 14:00-15:30 :' יום ו 21:00 , ערב 14:00-15:00 תו"מ, ערלה וכלאיים n 050-4145780, 02-5710411 ......... הרה"ג שאול רייכנברג יום ו' שעה לפני שבת 21:30-22:30 ,11:30-12:30 תרופות n 6196324 . ..................................... הרב ישראל פרינץ 17:00-19:00 ,9:00-13:00 בתי כנסת אבן ישראל 052-7139352 ............. ק. הרצוג, הרב צבי חדד 6 חי טייב אהלי אברהם 5799586 . ............................................... 7 גרינברג אהל יעקב ולאה 5781093 . ........................... , הרב ראובן נירנברג 2 פרדו אוז‘רוב 6185111 . ............................................... 51 חזו"א 6185115 . .................................................... פקס אלכסנדר - תפארת שמואל 5797666 . ............................................. 8 חזון איש ביאלא 5799970 . ............................................ 19 רוזנהיים בית אליהו גרודנא 8000017 . ............... שכון ה', הרב יחזקאל כהן 13 שפירא בוהוש 6190178 . ..................................... 14-16 , חגי 6 חגי בית הכנסת האשכנזי פרדס כץ 5709883 . ....................................... 15 תורה ועבודה בית הכנסת הגדול הישן 054-5499878 ........... גבאי הרב אלימלך גרינברג 3 קאליש בית הכנסת המרכזי שיכון ה' 16 זבולון המר בית תפילה (מסורת ישראל) 10 הרב נויפלד בני הישיבות אור הצפון 79 הירקון חניכי הישיבות שיכון ג' בראשות הרב יגאל חן 077-5161857, 052-7675105 .... 4 אור שרגא, יצחק שדה בני תורה - שיכון ג' 6744489 . ..................................... 10 חולדה הנביאה בנין ציון המרכזי שכונת אור החיים 050-4123451 ....................................... 29 בן זומא בעלזא 5783009 . ........... (ציבורי) 5 בית המדרש המרכזי בעלזא n 053-3111035 ... הרב נ. ניימן , 13 בית המדרש יצחק ניסים n 5704104 . .............. , הרב ישעיה וויס 18 בית פנחס יואל n 5740009 . .......... )7 (בן יעקב 2 זכרון מאיר מחזיקי הדת n 5708058 . ..... , הרב קלמן זילבר 3 רמת אלחנן הרב זוננפלד n גבורת יהודה 054-8486969 ....... פ. השומר ישראל עטיה 172 ז'בוטינסקי גור 5790886 . ........................ צעירים ט.צ 19 אור החיים n 5798517, 053-3124945 .............. הרב אליהו לייב חסיד 5700893 . .......................................... ט.צ. 5 בלוי n 5701390, 052-7628003 ............... הרב אברהם נחום לב 5704609 . .............................................. 8 דסלר n 5707702, 053-3177318 ........... הרב שאול בורז'יקובסקי 6194566 . .............................. 3 האדמו"ר מראדזמין n 054-8449000 .............. הרב דוד ירט 4 חידושי הרי"ם n 5789223 ......................................... 4 חפץ חיים n הרב יהודה אריה רוזן בתי הוראה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=