מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ב 68 בתי דין צדק ראה גם בדפי עסקים סיווג: טוענים רבניים בד"ץ ב"ב מיסודו של מרן רבי ניסים קרליץ זצ"ל n 6188264 . ............................................. 46 הרב שך 5782221 . .................................................... פקס 6188264@gmail.com . ................................. דוא"ל 17:00-21:00 ,9:00-11:00 ' מזכירות ביה"ד: א'-ה בד"ץ בראשות הראב"ד הרב י. א. דינר שליט"א n 6194741 . ................................................. 4 זכריה 14:54-15:15 ' יום ה 6194741 . ..................... ביכ"נ דברי שיר קומה ב' 4 זכריה 14:30-15:00 ' ה בד"ץ בראשות הרה"ג י.י. קליין שליט"א n 6740326 . ....................................... 42 קהילות יעקב בשאר הימים בתאום מראש 17:30-21:00 ' ב' וה בד"ץ בראשות אב"ד הרה"ג ישראל מרמרוששליט"א n 6160030 טלפקס ......................................... 3 יעל 052-7616175 .......................................... מזכירות בד"ץ בראשות הרב יצחק רבין שליט"א n 052-7616175 ............................................. מזכיר לפתיחת תיק ולבירורים בד"ץ מסורת n בראשות הרה"ג צבי פרידמן שליט"א 3722888, 5700291 .................................. 2 סנהדרין בינת המשפט n בראשות הרה"ג יצחק בירך דסקל שליט"א 9 שד' אדמו"ר מויז'ניץ 050-4109303 .... הזמנת דיון - מזכירות הרב מיכאל לנדאו 5740046 פקס . ......... ml4109303@gmail.com דוא"ל בית דין צדק ב"ב שע"י בימ"ד נזר אהרון n בראשות הרה"ג ניסים בן שמעון שליט"א 6743535 . .............................................. 23 אלישע 6748811 . ................................................... פקס בית דין צדק שע"י בית ההוראה המרכזי n בראשות הרה"ג יוסף יצחק בלינוב שליט"א רב מרכז ב"ב 5782427 . ........................................... 99 ר' עקיבא בוררות ושאלות בדיני ממונות קביעת תור לדיני ממונות ובוררויות: 11:00-23:00 לשאלות בחו"מ בימים א-ה 15:00-18:00 : בימים א-ה בית דין "שערי הוראה" n בראשות הרה"ג שמואל אליעזר שטרן שליט"א 6148006 . ................................ )1 (קוק 46 רבי עקיבא 6148004 . .................................................... פקס 19:00-21:00 11:00-14:00:' לפתיחת תיקים בטלפון הנ"ל א'-ה בית הדין המרכזי לדיני ממונות n בראשות הגאב"ד הגאון רבי ישראל מרמרוש שליט"א 054-8539989 ......................................... 15 הירדן 18:30-19:00 : , אחה"צ 9:00-9:30 : בוקר ראה מודעתנו בסיווג זה בנין ציון n בראשות הרה"ג נתן בן סניור שליט"א 579-01-01 .......................................... 29 בן זומא 0504-12345-1 ..................... לקביעת דיונים הרב חיים דבר הלכה - בראשות הרב אלעזר נידאם n 050-4124190, 052-7199855 ................ 54 מנחם בגין לתאום במזכירות בית הדין 19:30-20:30 ' ד דרך התורה n בראשות הרה"ג אברהם שמעון ליפשיץ שליט"א 052-7698941 ................... , לתאום במזכירות 2 אנילביץ הרב לנדא שליט"א רב ואב"ד דבני ברק n 6193582 . .......................................... 3 רח‘ יחזקאל 5798967 פקס .................. 4132805@gmail.com דוא"ל לקביעת תור יש להגיע באופן אישי למזכירות 18:00-20:00- :‘ א‘-ה בית הדין. הדיונים בימי ג' בערב. זכרון מאיר n מיסודו של בעל שבט הלוי זצוק"ל 6186170 . .............................................. 15 הלפרין 17:30-19:30 ' לפתיחת תיק ולמזכירות בית הדין בלבד ק. קהל א'-ה יום ו' - סגור. 1533-6186170 ............................................. פקס bdbb6186170@gmail.com . ......................... דוא"ל 053-3164865 .. מזכירות בית הדין בלבד לא לשאלות בהלכה 5704432 ' לשאלות בהלכה להתקשר לטל חניכי הישיבות n בראשות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א 6169080 . .............................................. 20 יהושע 6169070 . .................................................... פקס 18:00-19:30 :' , א', ד 10:30-12:30 -' זמני מזכירות בית הדין: ב', ה בכל עניני הזמנת דיונים בעניני ממונות אין לפנות לבית הוראה אלא לבית הדין חניכי הישיבות - ע"י מוסדות שערי ציון n בראשות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א 5791622 . ................................................. 2 עזרא 6190420 . .................................................... פקס 052-7650401 ,050-4134727 טל' , 16:00-22:00 : זימון תורים יורה דעה n ע"י הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א 6765888 . ......................................... 45 אמרי חיים 6764464 . .................................................... פקס לפי תאום מראש אחה"צ 18:00-21:00 ' ק. קהל מזכירות ביה"ד: ג', ה .050-4119000 משפט וצדק n בראשות הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א 24 עוזיאל 050-8754444 ......... 14:00-15:00 לברורים א'-ה' בשעות פתיחת תיקים וקביעת תור לדיונים: 16:00-19:00 :' , ב', ד 19:30-20:30 ,13:00-14:00 :' א'-ה 9:00-9:30 19:00-20:30 אחה“צ בוקר לשאלות, ולבירורים, ולקביעת תור להבד"ץ בהשתתפות הגאב"ד שליט"א 054-853-9989 : ניתן לפנות לטלפון בית הדין המרכזי לדיני ממונות בני ברק 15 רחוב הירדן בראשות הגאב"ד שליט"א רבי ישראל מרמרוש הגאון ע"י רבנים הגאונים שליט"א חברי הבד"ץ בתי דין צדק 66-67 מפתח בד"צ ובתי הוראה בעמודים בתי הוראה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=