מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תפילין -המשך פרשיות • מזוזות • תשמישי קדושה .......)מול שטיבלאך "בית הלל"( 4 רח' גבעת פנחס 03-6768714 ' ק. ויז'ניץ, בני ברק. טל יצרני תפילין בכל ההידורים, ומכון הסת"ם המקצועי והמהודר 570 2727 .................... 25 חבקוק הכתר שבתפילין הצלחה, ראה מודעתנו בסיווג זה 632 2322 .................................................. י.א. כספות ראה מודעתנו בסיווג זה 616 3468 .............................. 150 רבי עקיבא כתרי אותיות, 579 8610 ............................ 145 רבי עקיבא מכון בית יוסף, ראה מודעתנו בסיווג זה 570 7599 .................................... 3 זכריה מרכז הסת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 053-3107467 ................. בפסאג' 1 הרב קוק קולמוס הסופר, ראה מודעתנו בסיווג זה תפירה ראה גם סיווג חייטים, ותופרות, מכירה וסדנאות, השכרת שמלות 052-7610141 ...................... 1 חזון איש אומנות התפירה, תקליטורים וקלטות ראה סיווג דיסקים ותקליטורים תקליטנים ראה סיווג תזמורות וזמרים תקרות ומחיצות אקוסטיות ראה גם סיווגים: בניה קלה, גבס עבודות, פרופילים דקורטיביים, שיפוצים 050-4175492 ............................ מגשים לתקרות סוכה תקשורת ראה גם סיווגים: טלפונים מרחב קולי, טלפונים סלולריים, טלפונים הודעות קוליות , גם בדפי מידע (כחולים): תקשורת 619 9929 .................................. 67 הירקון אמיוס ישראל, תרגום יהודה תרגומים מעברית לאנגלית בכל התחומים ועריכת טקסטים באנגלית 050-3469333..... yehuda . lesser @ gmail . com מכל שפה לכל שפה - תרגומים בינלאומיים משפטי, תעודות, רפואי, טכני, תורני, פיננסי, ספרותי אישורי תרגום תמלול הקלטות www.koltirgum.co.il אתר: kol - tirgum@ 013 . net . il מייל: 050-5680591 03-5702313 : טל 570 2313 . 3 תרגום מקצועי לכל השפות, בלוי כל תרגום מתרגמים, 072-3167-193 ............................................... נקודה ראה מודעתנו בסיווג זה תרגום לאנגלית ולעברית תרגום סי. סי- מסמכים רפואיים משפטיים וכלליים tirgumcc @ netvision . net . il חיה קוק .................. 5787226: , פקס 5795940 : ב"ב.טל 25 חברון תרופות ראה בדפי מידע (כחולים): גמ"חים תרופות ‚‰‡– ˜‡Ž–ƒ˜ ŠƒŠŒ˜ ‚’‚ ƒ•‡Ž ˜ƒ…˜’Œ ‹‡†–ƒ’Œ ƒŒ‡ ‡ƒ”•Œ ‚Š•‚ Š— :…~ ƒ’Š† ‰ƒŒ –’‚ƒ n e k u d a . o r g . i l | A 8 0 6 9 9 @ g m a i l . c o m 03-80-600-09 72-31 7-193 תרגום 437 ת תפילין - תופורת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=