מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

המשך הסיווג בעמוד הבא תיבות דואר ראה גם סיווגים אינטרקום, אלומיניום לבנין אמנת שירות חתום על תיבות דואר מהיצרן לצרכן בהנהלת אליהו גלעד לבתים משותפים לפי הזמנת הלקוח 052-2565064 ,052-2424471.......... : נייד 03-6198865 : , פקס 03-5786058 : טלפון 653 5544, 052-3629144 ................... א.ב. תיבות דואר ראה מודעתנו בסיווג זה תיווך ומתווכים 613 8886 ................................... 4' ד 10 ירושלים תיווך, Ab 053-3120040 ..................... 18 רבי עקיבא אברהם גליקסון, 072-2817774 ............................... 59 אהרנוביץ אינווסט , 073-7997777 ................................ 30 ששת הימים אלדר , ן " אפיק נכסים-תיווך דירות ונדל 03-5791514............................. ב " ב 88 עקיבא ' ר 054-2250000.................................................... נייד 570 2323 ........................ 121 ז'בוטינסקי אפיקי נדל"ן בועז, 574 8444 ........................ 22 גבורי ישראל אצקוביץ נכסים, 054-4922391 ............................ 76 רבי עקיבא אראלי צבי, 578 8996 ............................ 154 ז'בוטינסקי ארמאני נכסים, 616 1611 .................................. 1 רבי עקיבא אשד נכסים, 619 5858 .................................. 2 רבי עקיבא אשד נכסים, בורסת הדירות-מאגר דירות ענק! כל הדירות לל"ת בשוק החרדי לחודש בלבד!.......הפרסום חינם! & 20- כל המידע ב 072-2158088........................... : מכירה-השכרה 560 0900 ................................. 48 ירושלים ביבלה נכסים, 619 8018 .................................. 12 ז'בוטינסקי ברק נכסים, 052-7121441 ........................................ דירה בשבילך ראה מודעתנו בסיווג זה 619 8367 ...................................... 116 ר' עקיבא המצליח, 616 6156 .................................... 37 הרצוג הרצוג נכסים, 072-2555666 ........................ 3 קוטלר י. רוזנטלר נכסים , 570 5788 ........................................ 24 חברון י.ל. נכסים, 052-7130244 ,578 0540 .. פינת רש”י 15 בעש”ט יואל - תיווך, 054-4659772 ...................... 12 ר' עקיבא , AD יועצי נדל"ן 578 1555, *2030 ..................... א' 77 רבי עקיבא ישא ברכה, ראה מודעתנו בסיווג זה 052-7113375 ........................................... ישר נכסים ראה מודעתנו בסיווג זה 729 7690 .......................................... 28 רש"י לכוביצקי, שנות נסיון בענף 61 | מאירוביץ תיווך אצלנו תמצאו יושר, אמינות ומקצועיות 5797756..................................... ב " ב 23 הרב קוק 050-5308742 , שלמה 054-650-650-1 גילי מבחר דירות ומבנים בירושלים גם לתקופות קצרות tg 7143111@ gmail . com תיווך גאולה ............... 052-7143111........................................................... "מפתחות"-מאגר דירות ארצי דירות להשכרה, דירות לשבתות, תקופות 08-6168800....: קצרות וחגים, ללא דמי תיווך 578 6136 ................................... 61 ירושלים נאור נכסים , 562 5250 ....................... 7 מגדלי ב.ס.ר -מצדה ניהול נכסים , 619 9323 .................. 17 הרב קוק סלומון נכסים והשקעות, 1800-800888 ................................... 45 רבי עקיבא סן חן, 619 9326 ................................. 128 בוטינסקי ` ז עדן נכסים, 616 0636 ................................. 21 הרב קוק עידית נכסים, 808 4242 .................................... 10 הרב קוק פאר הנדלן, 054-8420522 .............................. קזן נכסים והשקעות 619 7627 ........................................ 7 דונולו שטרן חיים, 570 4830 ............................. 142 בוטינסקי ` ז תיווך אדוארד, תיווך אלטרנטיב, 054-5500263, 074-7020616 .................... 138 ז'בוטינסקי 053-3172172, 579 1865 ....... 16 באר מים חיים תיווך אריה, 579 1770 ............................... 66 רבי עקיבא תיווך אשכנזי, 544 4815 ................................ 152 זבוטינסקי תיווך בנועם, 619 0004 .................................... 32 שח"ל תיווך ט.זינגר, א.ב. תיבות דואר 03-6535544 052-3629144 א.ב. תיבות דואר avibracha 11 @gmail.com ייצור והתקנת תיבות דואר בהנהלת אבי ברכה םיכוותמו ךווית - ראוד תובית 428 ת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=