מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

המשך הסיווג בעמוד הבא קופות חולים ראה גם בדפי מידע (כחולים) : סיווג בריאות-קופות חולים קופת חולים לאומית n 1700-507-507, *507 ....................... מוקד זימון תורים 6769441 . ......................... 17 מרכז רפואי הר סיני: הר סיני 7435300 . ...................... 89 מרכז רפואי חזון איש: חזון איש 5778700 . ......................... 1 מרכז רפואי מרכזי: יהודה הלוי 6717700 . ............................. 86 מרכז רפואי כהנמן: כהנמן 6198205 . ......................... 15 מרכז רפואי ק. הרצוג: נויפלד קופת חולים מאוחדת n ראה מודעתנו בדבל הבא *3833, 1222-3833 ....... שעות 24 - מוקד ארצי לקביעת תורים 6159600 . .......................... 4 מוקד נשים בסניף הרב לנדא 18:00-23:00 ' א'-ה 5741510 . ................ מוקד רפואה דחופה בסניף דמשק אליעזר ,9:00-13:00 , שבת וחג 18:00-00:00 ' ו 20:00-23:00 ' א'-ה 16:00-00:00 6159627 . .......................... 4 מרפאת שיניים רח' הרב לנדא 6156400 . .......................................... 9 סניף אבני נזר 5741510 . ................................... 17 סניף דמשק אליעזר 7428500 . ............................. 22 סניף הקשתות אהרונוביץ 6152626 . ........................................ 17 סניף ירושלים 6159600 . ....................... 4 סניף מרום שיר - רח' הרב לנדא 6180688 . ........................ בני ברק 18 סניף ק. הרצוג- נורוק קופ"ח מאוחדת - פניות הציבור 5202323 . ..................................... ת"א 124 אבן גבירול 6327047 . ....................................... פקס פניות הציבור קופת חולים מכבי n 1700-50-53-53, *3555 .................... מוקד זימון תורים 6226637 . ................................ 90 מכבי טבעי רבי עקיבא 073-2814800 ........... 86 מכבידנט מרפאת השיניים ר' עקיבא 6147400 . ...................... 90 מכבידנט מרפאת השיניים כהנמן 5771313 . ....................... ו' 64 כהנמן סניף בני ברק מזרח 5771313 . ..................... 86 רבי עקיבא סניף בני ברק מרכז 5795630 . ............................... 56 חזון איש סניף גני טל 6331333 . ....................................... 60 סניף הרב שך 7462220 . ................................ 12 סניף דמשק אליעזר 6227222 . ............................. 5 סניף קרית הרצוג הצבי *3555 .................................... 86 רפואה דחופה ר' עקיבא קופ"ח מכבי תלונות 5143501 . .......................... ת"א 50493 . ת"א, ת.ד 27 המרד 5143822 . ..................................................... פקס שירותי בריאות כללית n ראה מודעתנו בעמוד הבא *2700 .................................................... מוקד ארצי 5779630 . ....................... 13 מכון התפתחות הילד עלי הכהן 5310750 . ............... (גני טל) 62 מרכז בריאות האשה חזון איש 5777205 . .......................... 83 מרכז בריאות הילד ר' עקיבא 6155400 . ............................. (שיכון ה') 7 מרפאה גוטמכר 5310740 . .............................. (גני טל) 3 מרפאה גרוסברד 6155800 . ....................................... 5 מרפאה הפלמ"ח 6154200 . .............................. (פרדס כץ) 14 מרפאה יונתן 6718200 .................... (מרכז בעלי מלאכה) 134 מרפאה כהנמן 6717800 . ......................... (מרפאת עזרא) 11 מרפאה עזרא 5779600 . ......................... (בלומנטל) 13 מרפאה עלי הכהן 6155200 . ..................... (קריית הרצוג) 6 מרפאה צבי הרלינג 5777200 . .................... מרפאה אזורית 83 מרפאה רבי עקיבא 5779660 . ............................. 13 מרפאת סוכרת עלי הכהן 5782520 . ................ 13 מרפאת שיניים כללית סמייל עלי הכהן 6149402 . .................................. מרפאת רפואה משלימה קופ"ח כללית- תלונות 5773215 . .................................... פניות הציבור מחוז דן 65 č ¹Ç¸Á ¸¸¿Á ¾Á½» ¼¸¿°Ç³ ²Á´ ³¶ÃȽ ............... þĂą ĊĖ ĉďþ ³¸Ç¯ Ç ² ¾¸¸·ÈÇ´° ...................... ýĆþčā āčĂĆ ³¸Ç¯ Ç ² ¸¸»° ....................... ĆĖý þĕ ³²´³¸ Ç ² »ºÈ³ ..................... ćĖ þĕā ¾´Á½È Ç ² Ƹ·¿´´ ................. Ċāĕþý ĉĖý ¾´¸Å Ç ² ±Ç°À´»È ³¸±´»´Ç¸´¿ ....... ĒĆþĂčĂĕāý Dz¿Àº»¯ Ç ² ¸ÆÀ°´·°»¶ ³¸±´»´Çÿ ...................... ..... āĀēċ »¯ÃÇ Ç ² ¸Ç± .................. .... Ć Ėĕ È´¿¸ Ç ² ǻƿ¸´ ¼¸²»¸ ³¸±´»´Çÿ ........... āĀēċ ³¿ÀÆ´Ç Ç ² ÇÃ»Æ ¼¸È¿ .......................... ĕĉąĂĔ ¸½Ç Ç ² ¼Ç¸°¯ .................... ĊĆĉĖĂĕĆ »¯´¸ Ç ² ²Ç³»±¿¯ .................... ýþĆĔď Ćþĕ ¸½Á¿ Ç ² ¾É¿ Ç° ......................... ĒĆþĂčĂĕāý Ǹ°² Ç ² Ç´± ........................... ĆĔĎĕþĂđ ³¿¸»¯ Ç ² ¾¸»± ............................. ĆĔĎĕþĂ𠸱¶ Ç ² ¸ÈDZ ............................ āĀēċ »¯º¸½ Ç ² ÈǸ³ ..................... ĆĔĎĕþĂđ ³¿¸Ç¸¯ Ç ² °´Æ¶Å¸ .......... ĒĆþĂčĂĕāý ³¿¯ Ç ² »´ÇÆ ............................ ĆĔĎĕþĂđ »Á¸ Ç ² ǸÃÈ Ç´Á ........................ ĖĆý ČĂăĄ Æ¶Å¸ Ç ² ²»´± ¨ ................. ĆĔĎčĆąĂþ ă ¾´¿Ç¯ ôÇà ¾³º ........................ āĀēċ ³¸Ç¯ Ç ² ĸÈø» ....................... ČĂĆĕĂÿ Čþ µÁ´° Ç ² ¸¶¸½Á ¨ ............ ýþĈĂĈ ĕþ ¸¶Å Ç ² ĸ°´Æ»È ¼¸¸¿¸Á ³¶½È Ç ² Ç»²¯ ³¸Ç·¯¸º¸Àà ..... ĎĄčđ ČĆĆąĖđý ³¿¸¿Ã Ç ² ĸ°´½Ç°¯ ........ .......... ĊĆĉĖĂĕĆ ¾°´¯Ç Ç ² °´· ¾° ............... ĆĔĎčĆąĂþ ă ³¸°´· Ç ² ¸Æ¶Å¸ ...................... ....... āĀēċ ³½»È Ç ² ¸´» ................ ĆĔĎčĆąĂþ ă ²¸¿´¯¸» Ç ² ¯²¿» ¨ ĆĔĎčĆąĂþ ă ³¿¯¸»¸» Ç ² DZ¿¸µ À¯´¯½ ......... . ............ āĀēċ ³Æ¸²´Ç Ç ² ´ÇÇà ɸ½¸¿Ã ......................... ĆýĈă Čþ ¸±¶ Ç ² ¾½À´Ç± ..................... ĆýĈă Čþ ¾´»¯ ôÇà ¾½À´Ç± ..................... ćĖ þĕā »¯º¸½ Ç ² ¾½Ã´³ ........................ Ć Ėĕ ³È½ Ç ² ĸ°´Ç´³ ......................... ćĖ þĕā ³¸Ç¯ Ç ² Ç¿»´´ ................... ýþĆĔď Ćþĕ ¸º²Ç½ ôÇà À¸¸´ ........................... Ć Ėĕ È´¿¸ Ç ² ǻƿ¸´ ..................... ýĆþčā Čėč ¾¿´Ç Ç ² Ç·À°¸» ....................... ĒĆþĂčĂĕāý ɯ¸» Ç ² ´Ç±¿ ..................... ĆĔĎĕþĂđ þĕā ¼¸¸¶ Ç ² ´Ç·À .................... ĊĆĉĖĂĕĆ »¯ÃÇ Ç ² ´±´Ç·À ..................... ĆýĈă Čþ ¼³Ç°¯ Ç ² À¶¿Ã ............... ĒĆþĂčĂĕāý ǵÁ¸»¯ Ç ² ¾½¿¸¸»Æ ....................... ĊĆĉĖĂĕĆ ³²´³¸ Ç ² ¸Ç½Æ ³¸±´»´¸²ÇÆ ............. ĆýĈă Čþ ¼³Ç°¯ Ç ² À¶¿Ã µÁ¸»¯ Ç ² ¾½¿¸¸»Æ ĐĚĕĘĥĚ ĐČđĠĤ - ęĕČĠđĤ ĦđČĕĤč <<< ראה גם דפי מידע סיווג בריאות - רופאים רב רופאים? כל מה שרק תחפש מפתח העיר. 378 ק םילוח תופוק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=