מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

סופרמרקטים ומכולות - המשך ................................................. 6 סמטת אז"ר בר כל טוב, ................................................. 8 שלמה המלך בר כל טוב, .................................................. 19 חת"ם סופר ברכולית, ....................................................... 6 סוקולוב ברכולית, 578 6879 ........................................ 46 סוקולוב ברכת ד', 616 4749 ..................................... 64 כהנמן ברכת המזון, 579 3052 ....................... 18 רבי טרפון ברכת יעקב (כרמל), 618 7985 ............................. 18 יהודה הלוי גרינברגר אשר, 618 0821 ......................................... 59 אברבנאל החנווני, 616 8101 .................................. 44 כהנמן הסופר של אלי, 574 5123 ........................... 2 אהבת שלום חסדי דוד המלך, 618 3380 .................................... 64 בן זכאי טפלר משה, 616 6314 ................................................ 10 השומר יש , 620 3832 ................................................... 21 עזרא יש, 677 6250 ........................................... 12 שלמה המלך יש, 618 7175 .................................... 70 ירושלים יש בשכונה, 618 1068 ..................................... 12 החלוצים כהן ניסים, 677 8893 .......... 31 שלמה המלך כולל סטור (ע"י כולל חב"ד), 547 4787 ....................................... 20 טרומפלדור כל זול, 574 0992 .............................. 28 האדמו"ר מקוצק מחסן דני, 578 0012 ........................ 24 הרב קוק מינימרקט אברמלה, 674 7626 ...................... 50 יהודה הנשיא מינימרקט הנשיא, 579 6733 ............................. 20 נורוק מינימרקט ליבוביץ, 579 7849 ........................... 14 אור החיים מינימרקט מילר, 578 2374 ............................... 8 הירקון מינימרקט מרינה, 574 7517 ....................... 16 הרב יצחק ניסים מינימרקט ציון, 676 1487 ................. 11 גבורי ישראל מינימרקט רמת אלחנן, 616 6456 ............................... 98 המכבים מכולת אברהם, 619 8647 ............................... 22 רוזנהיים מכולת השומר, 579 7403 ................................... 26 ראב"ד מכולת יהודה, 618 5435 .................................. 18 הרצוג מכולת מורדוך, 570 6271 .................................. 7 בר כוכבא מכולת נועם, 616 6645 ................................... 7 נחמיה מכולת נחמיה, 578 2434 .............................. 33 חזון איש מכולת סאטמר, 619 6164 ....................................... 8 חיד"א מכולת קופ, 616 4204 ...................................... 39 נורדאו מכולת רוני, 579 8276 ............................... 39 סוקולוב מכולת שמשון, 579 7099 ................................. 84 ז'בוטינסקי מעדנית טל, 730 9775 ................................... 5 הרב קוק ,2000 מעיין 715 0285 ................................. 6 סמטת אז"ר ,2000 מעיין 754 5834 ................................. 94 רבי עקיבא ,2000 מעיין 619 3224 .............................. 131 בוטינסקי ` ז מעין הברכה, 616 2684 .............................. 46 מימון מרכולית השכונה, 619 3068 ................................... 22 בר אילן מרכל מכלוף, 943 5478 ................................ 101 אברבנאל משביר לעמו, 570 6339 ................................... 9 ירושלים משביר לעמו, ................................................ 23 גניחובסקי נתיב החסד, ................................................. 11 הרב קוק נתיב החסד, ................................................... 25 חבקוק נתיב החסד, ................................................ 12 יגאל אלון נתיב החסד, .................................................... 1 ירמיהו נתיב החסד, .................................................. 151 כהנמן נתיב החסד, .................................................... 24 מלצר נתיב החסד, ................................................... 15 נויפלד נתיב החסד, ...................................................... 2 פרדו נתיב החסד, ................................................... 18 קוטלר נתיב החסד, ................................................... 17 קלישר נתיב החסד, .................................................... 15 רשב"ם נתיב החסד, ................................................ 1 תורת חיים נתיב החסד, 579 9318 .......................... מגדלי קונקורד סופר בני את יוני, 619 4848 .................................... 6 בארי סופר בני תורה, 509 5995 ................................ 13 הר סיני סופר בני תורה, 654 3131 .............................. 89 חזון איש סופר בני תורה, 579 2626 ............................... 48 ירושלים סופר בני תורה, 578 6881 ........................ 8 מעיינה של תורה סופר בני תורה, 930 3019 ................................ 5 פוברסקי סופר בני תורה, 578 7836 ...................... 2 שלמה בן יוסף סופר השמן והרזה, 522 7039 .............................. 36 ר' עקיבא סופר זול יהודה, 616 3769 ................................... 2 ירושלים סופר מוישה, 579 3110 .................. 24 רבי עקיבא סופרמרקט חסד ואמת, 072-2722333 ... סל קל מרקט משלוחים בקירור עד הבית ראה מודעתנו בסיווג זה 619 4727 ...................... 174 זבוטינסקי פיצוצית אדיר נקש, 579 7490, 570 9078 ............... 3 אבני נזר צרכנית אחיעזר, 574 6408 ........................... 6 דמשק אליעזר צרכנית הכיכר, 574 8442 ............................ 19 גבעת פנחס צרכנית ויז'ניץ, 676 0036 ................... 63 קהילות יעקב צרכנית עשר תעשר, 618 4521 ......................... 34 הרב שך צרכנית פינת הושע, 619 2605 ...................................... 28 לח"י שופרסל דיל, 076-5315260 ................................ 106 כהנמן שוק העיר, 677 9718 ................................... 163 השומר שוק השומר, 579 8820 ................................... 14 אהרונוביץ שיווק ישיר, 02-5889094 ....................... 35 השלושה שפע ברכת השם, 578 4029 ..................................... 42 נורוק שפע הברכה, 578 2892 ................................... 14 רמב"ם שרות ברקאי, סורגים ראה סיווג מסגריות ומסגרים סיגריות 077-3006300 ............................. 143 רבי עקיבא אייסמוק, 1599-500860 .................................. 35 עזרא ג'וי סמוק, 646 1447 .................................... 135 רבי עקיבא סמוק זון, שעות, 24 מענה אוטומטי וכן מענה אנושי עופות טריים ישיר מהמפעל ‹‡–‡…Œ‚ ‡‰‚ ‹‡Šƒ„ …ƒŠ—Œ  ˜‡Š ‹‡–Š ˜‡ƒ— ‚•’~ —Œ— ˜‡ ‹‡Š—ƒ–‡ •– ‡Ž ˜‡Š ‡‡ƒŒ ƒ—~ ˜ ’ Š~ מוצרי הודו בשר וקפואים חדש! 317 ס סופרמרקטים ומכולות - תוירגיס

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=