מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

נופש תיירות ואתרים ראה סיווג משרדי נסיעות וסוכנויות ובמדריך הטיולים החרדי (דפים ירוקים בתי מלון וצימרים) נחיתות והמראות ראה בתחילת המדריך: טלפונים נחוצים וכן בדפי מידע (כחולים) : תחבורה נייר וקרטון ראה סיווג שקיות נייר ופלסטיק נילון ומוצריו ראה גם סיווג שקיות ניר ופלסטיק גמ”ח לציפוי כסאות בניילון קריסטל, 054-8464102 ......................................... ש”ח 30- החל מ ניקוד והגהה ראה גם סיווגים: עימוד וסדר, עריכה לשונית מילים - אפרת כ“ץ, 054-8466226 .. ניקוד מקצועי / עריכת לשון מקצועית / עריכה תורנית 050-412 3128 ..................................... מנקד מומחה 072-3167193 ................................................. נקודה ראה מודעתנו בסיווג זה ניקוי יבש ומכבסות ראה גם סיווגים: וילונות ניקוי, מכבסות ניקוי יבש כללי שמיכות וכריות שמלות כלה וערב וילונות 03-6164195..................... ב"ב 8 רח' ברסלב     תרגישו בהבדל! רמה אחת יותר אמינות, שירות ואחריות רצוף! 9:00-20:30 : שעות פתיחה 616 6324 ..................................... 16 הרב שך דניאלצ'יק , 579 4753 .................................. 78 רבי עקיבא דניאלצ'יק , 616 4838 ....................................... 64 כהנמן דניאלצ'יק, É´ÁÀ³ ¼¸¸´»³ ¼¸Çɯ´ É´½´Æ½ ¹»È »´¸·» ¹Ç²³ ‡–…‚ ‹‡Šƒ‡†‚ ˆ‡–Œ Å°¬´®«¬ º¶¹¶¶µ» ´®Ã²¯ ¸´·°´³¯ µ´Ã®¹ Å°»¹±¯· ·³ Å°¬´®«¬ º¶¹¶¶µ» ´®Ã²¯ ¸´·°´³¯ µ´Ã®¹ Å°»¹±¯· ·³ 47 ´¡¢œ ´²³ ¨¡¥¤ ©¡¥¨ ®²   ´¡£ ¶¬§ ¶¥ ©ª¥ ¡¶´œ°¶ ¶œ µ¥£ªª¡ ¶¥¶¡¬ª¡œ ´¡² ´¢£¡µª ´¡£ ¶¬§ ¶¥ ©¡¥§ ¡ª¡³¥µ¡ £ µ¶ ®¡´ ¨µ ¡¶¨¥°¬ ´¡°¥´¡¢µ ¡¥¶¡Ÿ¨¡¶ ¡´®  ®µ ¥²£ ¶¥´® ®¥³µ ¥¬°¨ ®µ ¥²£ £¬ª ¶¡¨¥°¶ ¥¬ª¢ ¥¬§   ®¥³µ ¥´£œ ¨¤ ©¡œ¶¨ ©¡¨µ¶ ©¥§´Ÿ¡ª ©¥´¡¥©¥ª¥¥³¶ª ¶¡´£œ ¶¡®µ  £¡¨µ  µ¥ž ¥§´Ÿ ©¥Ÿ¡ ¥ £´ Ÿ® ®¡´ ¨œ ©¥¨¡® ¥´®ª ¨¶¡§ ¶£´ª ©¥¢´œ ³ª® ³´œ° «³¶ª ¶¡Ÿ¬Ÿ¬ ©¥¥Ÿ¡£¥¥ ¦œ ©¥´¡°³£µª ¥¬³¶ª ©¥¨µ¡´¥ ¥¥®¤ ³´œ° ¶¡žª¡œ¡ ¡°¥¤¨ ©¥¨£  µ¥ž ¥§´Ÿ ©¥¬¡° ´¥® «¡¡¥§¨ §´ ¶ª¡² ¶¡ª´ µ¥§ ¡¡¤¡œ ¶¬£¶ª ©¥ªŸ³¶ª ³´œ°¨ Ÿ® ©¥¥¬°¡œ ¨¥µ ©¥§¥µªª¡ ¨ž´ ¥§¨¡ ¨ ´ ¬ª¨ ¬¥ª¥ ¤¡¨¥µ ¥°¨ ´¥œª Ÿ¨¡ž ¯¨£ª¨ ¶£¶ª ¨¡¨¦´Ÿ¨ ¬¥ª¥ ¶¡¬°¨ «¶¥¬ §´ ³´œ°¨ Ÿ® ©¥¢´œ ³ª® ©¥¨µ¡´¥ Ÿ¡Ÿ ´¥® ´¶œ ¨ «¡µœ´ ¶¥¡ Ÿ¡Ÿ ¶¡§¨ª ¥ª¥ª ª¡Ÿ³ ©¥¨µ¡´¥ ¨µ ©¥Ÿ¥´µ  ³¬ ®µ ¥²£ ¨µ §¥¨ ¨¨¡§ ´¡¥ ¡ ¥³¢£ ¶³¬¡ £¡¨¥µ «¥¥®ª œ²ª¬ ¶¡®µ «¥ ¡ ©¡¥¡ ¶¡®µ «¥ œ ©¥ª¥ £¡¶° §¡µ£  ©¡œ¶¨  µ¥ž ¥§´Ÿ  ¨œªµ ©¥¬¡° ¶¡°µœ ´®µ¨ ¥¨® ¥¬°¨ ©¥Ÿ´¡¥¡ ¨¶¡§ «¡¡¥§¨ ©¥®¡¬ ¤¡¨¥µ ¥°¨ כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ראה דפי מידע מדריך הטיולים החרדי מסלולי טיולים? ‚‰‡– ˜‡Ž–ƒ˜ ŠƒŠŒ˜ ‚’‚ ˜ƒ…˜’Œ ‹‡†–ƒ’Œ ƒŒ‡ ‡ƒ”•Œ ‚‰‡–‰ ‹‡–—ƒ ƒ•‡Ž Š— :…~ ƒ’Š† ‰ƒŒ –’‚ƒ n e k u d a . o r g . i l | A 8 0 6 9 9 @ g m a i l . c o m 03-80-600-09 72-31 7-193 03.6748888 המשך הסיווג בעמוד הבא םירתאו תוריית שפונ - תוסבכמו שבי יוקינ 312 נ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=