מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכשירים רפואיים ראה סיווג יעוץ רפואי, ובדפי מידע (כחולים) : בריאות, ובדפי הגמח"ים מלאכת יד - ציוד וחומרים ראה גם סיווגים : יצירה והובי ובכל בו 616 8364 .................................... 63 רבי עקיבא אשת חיל, ראה מודעתנו בסיווג זה 579 3538 ................................. 11 יונה הנביא בית היצירה, 585 8351 ................................ 1 חזון איש היריד היצירתי, מרקם-חומרי יצירה ואמנות רעיונות וקישוטי סוכה ייחודיים קטלוג חינם! ייעוץ מקצועי למורות! משלוחים לכל הארץ 050-4160470 ,03-5796908. בחניה 1 אמרי ברוך 570 5040 ..................................... 4 הרב לנדא צורה וצבע, מלצרים 052-7152470 ....... מלצרים חרדיים מקצועיים ואיכותיים ממתקים ראה גם סיווגים: גלידריות, פיצוחים, פקעלך ובקיוסקים 578 4835 ........................................ 1 רש"י ממתקולדה, 052-8715243 ......................... 8 רבי עקיבא ממתקי אליה, 618 3777 ...................................... 17 הקישון קנדי קאש, 053-3116675 ....... פקעלך לכל מטרה שקיות שמחהלה פקעלך- מנופים ראה סיווג הובלות 03-6168364 טל: 63 רבי עקיבא )קומת גלריה( כתובתנו החדשה: 2021-2022 ’—˜ ˜Ž—Š ˜‡„…˜ ƒ—~– ‡Ž— ‡—‡Š— ‡‡– ‡—‡Œ… —— –Œ†’ ŠƒŠ~ 5 …‰ 6 †‰ ‚Ž—‚ —~– – 7 ~ ‚Ž—‚ —~– œ~ 8  ‚Ž—‚ —~– œ 9 € ‚‡Š€ ‹ƒ” 0  ‡–—˜ 12 ƒ 13 „ 14 15 † –ƒ’‡‰ ‹ƒ‡ – 16 ‡ –ƒ‰„‡ –ƒ’‡‰ ‹ƒ‡ 7 ~‡ 19 €‡ 20 ‡ ˜ƒ‰ƒ – 21 ƒ† ˜ƒ‰ƒ‚ €… 22 „† ˜ƒ‰ƒ Œ‚ƒ…~ 23 „‡ ˜ƒ‰ƒ Œ‚ƒ… 24 …‡ ƒ‰ƒ Œ‚ƒ…€ 26 ‰ ˜ƒ‰ƒ Œ‚ƒ…‚ 27 ~‰ ~– ~Ž—ƒ‚ 28 ‰ ‚–ƒ˜ ˜…Œ— 29 €‰ €…ƒ–~ 30 ‰ 1 ‚‰ –ƒ†•ƒ~ 3 „‰ 4 …‰ 5 †‰ —ƒ…—~– – 6 Š —ƒ…—~– œ~ 7 ~ —ƒ…—~– œ 8  ƒ—… 10  11 ‚ 12 ƒ 13 „ ‡~ ‹‡Œ—€ ˜Š‡~— 14 15 † 17 ~‡ 18 ‡ 19 €‡ 20 ‡ 21 ƒ† 22 „† 24 …‡ 25 †‡ 26 ‰ 27 ~‰ 28 ‰ 29 €‰ 31 ‚‰ ‘–ƒ…ƒ— 1 ƒ‰ 2 „‰ 3 …‰ 4 †‰ —ƒ…—~– – 5 ~ —ƒ…—~– –ŒƒŽ ƒŠ‰ 7 € 8  9 ‚ 10 ƒ 11 „ 12 † 14 ‡ 15 ~‡ 16 ‡ 17 €‡ 18 ‡ 19 ƒ† „† ƒ 21 „‡ 22 …‡ 23 †‡ 24 ‰ 25 ~‰ 26 ‰ €‰ ‡ƒ 28 ‰ ‚‰ƒŽ…– 29 ‚‰ ‚‰ƒŽ…œ~ 30 ƒ‰ ‚‰ƒŽ…œ 1 „‰ ‚‰ƒŽ…€ 2 …‰ ‚‰ƒŽ…œ 3 †‰ …– ‚‰ƒŽ…œ‚ Š Ž…œƒ “•Œ –Œ” ˜† 5 ~ …–  ‚‰ƒŽ…œ„ 6  ‚‰ƒŽ…… 7 € 8  9 ‚ 10 ƒ 1 „ —€‡ƒ 12 13 † 14 ‡ ˜† ‚–— ‹ƒ” 15 ~‡ 16 ‡ 17 €‡ 8 ‡ ‡…‡ƒ 19 ƒ† 20 „† 21 „‡ 22 …‡ 23 †‡ 24 ‰ 5 ~‰ ˜ƒŒ— 26 ‰ 27 €‰ 28 ‰ 29 ‚‰ 30 ƒ‰ 31 „‰ 1 …‰ ~–~ƒ –~ƒŽ‡ 2 †‰ —ƒ…—~– – 3 ~ —ƒ…—~– 4  5 € 6  7 ‚ 8 ƒ ~ †— 9 „ 10 11 † 12 ‡ 13 ~‡ 14 ‡ 15 €‡ ‚–‡—…Š— 16 ‡ 17 ƒ† ˜ƒŽŠ‡~Š ‚Ž—‚ —~– 18 „† 19 „‡ 20 …‡ 21 †‡ 22 ‰ ƒ–˜‡ 23 ~‰ 24 ‰ 25 €‰ 26 ‰ 27 ‚‰ 28 ƒ‰ 29 „‰ ‹‡†’—Œ 30 …‰ 31 †‰ —ƒ…—~– – 1 Š —ƒ…—~– œ~ 2 ~ —ƒ…—~– œ 3  4 € 5  ‚Œƒ–˜ –~ƒ–’ œ~ –~ 6 ‚ 7 ƒ 8 „ 9 10 † 11 ‡ 12 ~‡ ‚ƒ”˜ 13 ‡ 14 €‡ 15 ‡ †• ‹‡–ƒ’ 16 ƒ† 17 „† 18 „‡ 19 …‡ ~—˜ ‡‰ 20 †‡ 21 ‰ 22 ~‰ 23 ‰ 24 €‰ 25 ‰ 26 ‚‰ ‹‡Š•— Š‚•‡ƒ 27 ƒ‰ 28 „‰ 1 …‰ 2 †‰ —ƒ…—~– – 3 Š —ƒ…—~– œ~ 4 ~ —ƒ…—~– œ 5  ‡ƒ•’ “–Œ œ –~ 6 € 7  8 ‚ 9 ƒ 10 „ 11 12 † –ƒ‰„ ~–•‡ƒ 13 ‡ 14 ~‡ 15 ‡ 16 €‡ –˜~ ˜‡Ž˜ 17 ‡ ‹‡–ƒ’ 18 ƒ† ‹‡–ƒ’ —ƒ— 19 „† –ƒ… Ž ˜ƒ…ƒ‡Œ ˜ƒ’‚ Ž ˜ƒ•’‚ Ž ‚•‡’–€ Ž –ƒ~Š ‚~”ƒ‚ Ž ‡–‰ ‹‡ŽŒƒ‡ Ž ‚Ž— ˜ƒ…ƒŠƒ ‹‡ŽŒƒ‡ Ž ˜ƒŽŒ„‚ Ž כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ראה בזמני היום אחרי דפי תושבים אא ד לוח שנה? 284 מ מכשירים רפואיים - םיפונמ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=