מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכונות תפירה מכירה ותיקון לישראל Juki ב.מ. קסם יבואני מכירה ותיקון לכל מכונות Juki,Pfaff, Bernina התפירה: בהנהלת שמואל ויבר מהיבואן לצרכן. 03-5781333 ,052-2426007..... 31 עקיבא ' ר 579 3775 .......................................... 6 אבטליון ליבוביץ, 570 0340, 052-7605621 ............ פרקש מכונות תפירה מכונות וציוד לתעשיה 618 8246 ........................ 25 הירקון חלאבי מפעלי מתכת, מכונות כביסה - מכירה 050-4170522, 619 4819 ............. ד'א 9 קובלסקי שרות רז, מכוני אבחון ראה סיווג אבחונים מכוני כושר ראה סיווג התעמלות מכונים מכוני רנטגן ראה גם בדפי מידע (כחולים): בריאות- קופ"ח 577 1297 ....................... 17 פוברסקי בי"ח מעייני הישועה, 577 1302 .......................................... 86 רבי עקיבא מכבי, 678 1088 ........................................... 11 עזרא ממוגרף, מכוניות - שמנים 619 6631 .................................. 19 החלוצים אייל שמואל, מכוניות-אביזרים אביזרי רכב- אוטו שייקה חשמלאות,מיזוג אויר,מיגון ומצברים (מול עזרה למרפא) 27 חיד"א 052-7962-228, 077-4044-395.....................: טל 058-7410098 ............... 111 כהנמן חלקים ואביזרים לרכב, 619 3228 ............................... 73 הירקון מ.מ. ראשי מנוע, 1700-500590 .......................... 113 אברבנאל סטריאו טיפ, מכוניות-אגזוזים 570 0835 ............. 32 החשמונאים א.פ.י. אגזוזים ורדיאטורים, מכוניות-בדיקה ורישוי 579 1615 ............................... 13 הירקון מ.מ.מ. הבוחנים, מכוניות-גרירה גרר יוסי- שרותי גרירה וחילוץ שרות מקצועי, מחירים טובים ברזל + קונה רכבים לפירוק 053-6663133 052-6663133.......... : וואצאפ מכוניות - השכרה ראה סיווג השכרת רכב מכוניות-זגגות 570 1408 .......................................... 34 דנגור כהן חיים, מכוניות-חלקים וחלפים 578 2335 .................................. 30 ברוך הירש א.א.חלפים, 579 5467 ................................ 11 ברוך הירש אוטו מודיעין, 579 4411 ..................................... 8 הירקון אוטו מודיעין, 616 4180 ............................. 7 החשמונאים ב.צ.ג סוכנויות, 579 1908 ...................................... 9 החשמונאים המדביק, 570 2224 ............................ 7 החשמונאים חי חלפים לרכב, 570 1122 ................................. 5 החשמונאים חיים פרטס, 052-6777222 ........... 168 ז'בוטינסקי חלפים לטויוטה סיינה, 561 4380 ..................................... 68 מבצע קדש רכב אונו, 052-2500221 ................ 7 החשמונאים שיפוץ קונברטורים, מכוניות-חשמלאות 052-7962228 ,077-4044395 ........ 27 חיד“א אוטו שייקה, ראה מודעתנו בסיווג מכוניות אביזרים 570 9669 .......................................... 6 כנרת אור מוביל, 618 5327 .................................. 2 ברוך הירש זהבי שמעון, 570 0464 .................................... 5 החשמונאים מ.ג.ד אור, 579 0728 ..................................... 54 הירקון מוסך חלפון, מכוניות-כיוון פרונט 579 3243 .............................. 69 הירקון א.א. קרמן פרונט, מכוניות להכנסת ספר תורה ראה סיווג תהלוכות ספרי תורה „¢Ò· ¨Ìȯ˜È†ÍÁÓ†‰¯Â‰ Æ„ÈÓ˙†‰ËÂ˘Ù†‰ÓÈ˘Ó†Âȇ†ÂÈ„È·†ÌÈ„˜ÙÂÓ‰†ÌÈ„Ïȉ†ÍÂÈÁ Ìȇ˙Ó‰† ‰ÁÓÂÓ‰†ÌÚ†˙Â¯È˘È†ÔÂÙÏË·†ıÚÂÂÈ‰Ï †ÂÏÎÂ˙†‰˙ÚÓ ÆÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂÓ†Æ˙ËÏÁÂÓ†˙ÂÈ„Âҷ†ÌÎÈÈÚÏ MA †‚ÂÏÂÎÈÒÙ†≠¯ÏȆ‰˘Ó†††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ²…À° ¼¸ÇƸ ¼¸º¿¶½´ ¼¸Ç´³ ³·´Èà ³½¸È½ ²¸½É ´¿¸¯ ´¿¸²¸° ¼¸²Æô½³ ¼¸²»¸³ ¹´¿¸¶ ¼¸¯É½³ ³¶½´½³ ¼Á ɴǸȸ ¾´Ã»·° ÄÁ´´¸³» ´»º´É ³ÉÁ½ ¸Á´Åƽ ´¯ ¸É»¸³Æ ¸º´¿¸¶ ³¶½´½ É·»¶´½ É´¸²´À°´ ¼º¿¸¸¿Á» ±´»´º¸Àà ǻ¸¸´ ³È½ _ Æ¿¸Ã ÁÈ´³¸ °Ç³ _ ¸´»° ³È½ °Ç³ ³»¸³Æ ¼¸°´È¶ ¾´Ã»· ¸ÇÃÀ½ ¾¿Ç½ É¿´º³° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± °±È½ É´½¯É³´ É´¸¿Ã³» µºÇ½³ Èÿ³ É´¯¸Ç°» ¼¸¶½´½ °» »¯ °»½ ¸È¸¯ ³¿Á½» ¶´Éà ´Æ É´ÇÁ¿´ ¼¸È¿» ³ ¯ °ÇÁ ³ºÇ²³´ ¸´´¸» Ä´Á¸ ¸¿° ¼´»È ¼¶ ɸ° »È ɸ°³ Èÿ³ É´¯¸Ç° ¾¿Ç½ ɺǰ° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± ³¶ÃȽ³ ¸¸¶» ¹´¿¸¶ ¸²´³¸³ ɸ°³ ¸¯È´¿° ɸȸ¯ ³ºÇ²³ ¼¸¿É¶» É´º»³³ ²´½¸» ɯ É»»´º³ ¼´»ÈÉ ¯»» ¼¸¯´È¿ É´±´µ É´»º ¼¸¿´Ã» ÀÆà ¾¿Ç½ É¿´´º³° ¯ ·¸»È »¯Çȸ ¸»´²± °»³ É¿¸° ¼¸¿°Ç ¸ Á ¸·ÇÆÀ¸² Ä´Á¸ ¹´¿¸¶ ¸¿¸¸¿Á° Á´Åƽ ¸È¿¯´ ¸²´³¸³ ɸ°³ É´½»È Èÿ É°¸È½ ¸ ÁÈ ¶´Éà ´Æ Èÿ´ ´± µºÇ½ ¾±½ ´¿ÈÇ²É Èÿ» ¶´Éà ´Æ É´¸È±Ç ɴƴŽ» Á½´È °» ³¿´´º³´ Ä´Á¸ ɴǸÁÅ»´ ¼¸Ç¸ÁÅ» Èÿ» Èÿ É´Áȳ ¾¸° Ä´Á¸ ²ÇȽ ¼¸°È´É³ ɴǸȻ ÆÇ° ¸¿° ɸ¸Ç¸Á É´À¶° ȱ´½ É´¸¿´Ç¸Á³ É´Æ»¶½³ É´»¸Áà »Á Á²¸½ 18 ęĕĢđēĜ ęĕĜđĠĘĔ כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ראה בתחילת המדריך בדפי טלפונים נחוצים 280 מ מכונות תפירה - הרות רפס תסנכהל תוינוכמ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=