מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

המשך הסיווג בעמוד הבא טלפונים - הודעות קוליות ראה גם בדפי מידע (כחולים): תקשורת טלקשר-מערכות תקשורת מתקדמות 1800-015-066... SMS שיגור הודעות קוליות/ המערכת המתקדמת ביותר בשוק, לשיגור הודעות! a 0732318700 @gmail.com ׀ 073-2318700 פתיחת וניהול קווי תוכן משוכללים טלפונים - מרחב קולי ראה גם דפי מידע( כחולים) : תקשורת טלקשר-מערכותתקשורת מתקדמות פתיחת מרחב קולי וקווי תוכן 1800-015-066.......................... telekesher . co . il 073 2318700 . ............... קווי תוכן באישור ועדת הרבנים ידע פון, טלפונים ומרכזיות- ציוד ושרות 073 2318700 . .......................... קווי תוכן מתקדמים ידע פון, ראה מודעתנו בסיווג טלפונים - הודעות קוליות 072-3181818 ........................................ מרכז הקווים ראה מודעתנו בסיווג זה 579 9979 ........................................... 15 כנרת צודקביץ, 570 7312 .............................. 44 רבי עקיבא ש.ב. תקשורת, טלפונים חברות ראה בדפי מידע (כחולים): תקשורת טלפונים סלולריים 052-7155097 ...................... 120 רבי עקיבא אוריאל מובייל, אייכלר-מעבדת ושרות לסלולר מאושר, 052-7677761 ............................................. 6 רבי טרפון 578 8084 ................................... 129 ז'בוטינסקי אינטרפון, 052-5000759 ................. 20 קהילות יעקב אליפון תקשורת, אלקטרינגס תיקון ומכירת פלאפונים, השכרת פלאפונים בארץ ובחו"ל 506 6363..................................................:37 רש"י 058-7505550 ...................... 168 ז'בוטינסקי ביתן הסלולר, 058-6505550 ......................... 49 רבי עקיבא ביתן הסלולר, 052-7175025 ............................... 16 הרב קוק גוד טאצ', 054-8538888 ..................................... 64 כהנמן גוד פון, 1800-016058 .......................................... גולן טלקום •‚ Š— ˜ƒ…‡—‚ "‡—‡~‚ ƒ’Š†Š ˜ƒ‡€Œ ˜ƒ…ƒ•ŠŠ ‡†Œƒ†ƒ~ ‚ŽŒ ˜˜Š Š‰ƒ˜ ‹ƒ‡‚Œ Šƒ‚‡Ž ‹ ˜‡Ž—…‚‡„‰–Œ ˜ƒŠ• 24/6 ˆŠ— ‚‡„‰–ŒŠ ‡‡Ž‚Œ ˜ƒ…‡— ˜–‚ ‹•˜Œ ‹‡–ƒ˜ ‚ŽŒƒ ‚ŽŒ ˜ƒ— …ƒ‡Œ…ƒ•Š Š ‚~–˜‚ ŠŠ‰ƒ—Œ ‡†Œƒ†ƒ~ ˆŠ‡— ƒŠ ‚‡„‰–ŒŠ ˜ ‹ƒŠ…‚„ ˜ƒŽƒ–˜’ ˜–ƒ—•˜ ‹‡Žƒƒ€Œ ˜ƒ–…˜‚ ‚Š• ‚–‡‚Œƒ ˜ƒ–‡— ‚‰‡Œ˜ƒ ˜‡Ž‰† …ƒ‡Œ ˜ƒ–‡— ‹‡•Š ‹‡Ž†• •Š ˜ ƒŠ ˆŠ— ˜ƒ— 24 ‚ŒŒ‡ ‡…–ƒ‡— * ‚‡ƒ ˜ƒ…‡— * ‹‡Œ‡ƒ ˜ƒ— ‡’Š ‚ŽŒ ‡ŽŒ„ * ‚Ž˜Œ‚ ˜•‡„ƒŒ * ‹•˜Œ ˜ƒ…‡— ˜Ž * ‹‡–ƒ˜ Šƒ‚‡Ž * ˜ƒ…‡— ˜†Š•‚ ‚‡„‰–Œ ‹˜~ƒ …~ ƒ’Š† ƒ€‡‡… 0723.18.18.18 ƒ‡—‰ ƒ—~–‚ –ƒ˜ ‚˜~ ˜‰ 241 ט םיירלולס םינופלט - תוילוק תועדוה - םינופלט

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=