מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

אלעד 262 הבושת - רצינש אלעד ש-ת 651 4110 .. 104 יהודה הנשיא אשר ונחמה, שניצר 932 1728 .................................................... 052 7679437 .............................................. 933 1724 .................. 3 הזמיר יוסף ורינת, שניר אברהם וחיה שנק 054 8458924 .................... 32 רבי יהונתן בן עוזיאל 054 8458925 .............................................. אהרון ישעיה ובלה שרה שנק 933 9469 ................................ 106 יהודה הנשיא 932 1484 .......... 13 הרי"ף גבריאל ואסתר, שנק 937 0560 ... 96 רבי יהודה הנשיא ידידיה ולאה, שנק 054 8448938 ............ 1 רבי מאיר צבי וחיה, שנק 054 8449242 .............................................. צבי ורחל ציפורה שנק 909 0951 .............................. 37 רבן יוחנן בן זכאי 907 5955 ................ 4 רשב"י דוד ותהילה, שעיו 933 8603 .. 68 רבי יהודה הנשיא שלמה ויפה, שעיו 908 7446 ..... 4 רבינו ניסים גאון יצחק ואילת, שער 053 3153055 .............................................. 932 4445 ............... 75 רבן יוחנן בן זכאי ירדן, שער 052 7337000 .............................................. אורי וחגית שעשוע 932 5437 .............................. 77 רבן יוחנן בן זכאי 933 1169 ....... 24 רבינו תם ניסים ואילה, שעשוע 907 2692 .... 12 רבי שמעון בן שטח אברהם, שפונד עידן ורות שפטל 054 7607705 .......................... 38 שמעון הצדיק 936 0325 .......... 8 הרי"ף ישראל ואסתר, שפיגל 909 0664 ....... 6 רבי מאיר אהרון ואסתר, שפיצר יצחק ושרה רחל שפיצר 909 6887 ................................ 8 בעלי התוספות שמואל וחנה שפיצר 907 2276 ............................ 104 רבי יהודה הנשיא אברהם ויהודית שפירא 932 3367 ............................... 34 רבינו ניסים גאון אליהו ובתיה שפירא 908 0745 ............................. 69 רבי יהודה הנשיא 908 6668 .... 5 אבן גבירול אלמוג ואבישג, שפירא 906 3124 .......... 73 רבן יוחנן בן זכאי גלית, שפירא 909 0531 ................ 13 רמב"ם דב וחנה, שפירא 908 8344 ............... 2 שמעיה דב ורבקה, שפירא ובנימין ולאה שפירא 908 7440 ............................. 35 רבי יהודה הנשיא 909 6659 ............ 12 התאנה יניב וברכה, שפירא ישראל איסר ובתיה שפירא 908 6182 .............................. 95 רבן יוחנן בן זכאי 908 0887 ........... 33 הלל מרדכי ובת חן, שפירא 933 0870 ....... 18 שמעיה מרדכי ונחמה, שפירא 933 9830 ..... 24 חוני המעגל משה וצביה, שפירא 052 7692124 .............. 4 הרי"ף נתנאל, שפירא 053 3336104 .............................................. 932 6467 ................. 24 רבי מאיר רפאל, שפירא 908 0585 ............. 13 התור בנימין ובתיה, שפע 907 5545 ................... 5 ראבד חיים ולאה, שפר 932 2394 ....... 5 בעלי התוספות צבי וסופיה, שפר 907 3414 ... 98 יהודה הנשיא מרדכי וחנה, שפרונג 058 4058453 .............................................. אלעזר וחנה שפרינצלס 909 0164 ............................. 76 רבי יהודה הנשיא 908 0634 ....... 21 רמב"ם ירוחם ואסתר, שפרכר 072 2370778 ...................... 7 הרי"ף טל, שקדי 054 6387704 .............................................. 917 0599 ................... 7 הרי"ף צבי וחיה, שקדי 907 4853 .............. 5 שמאי מאיר ולילך, שקלים אריה חי ופרידה שקרוב 633 4389 ................................ 1 בעלי התוספות 050 6747469 .............................................. 933 7289 ............. 10 הרי"ף לירן ואורלי, שקרצי 933 1357 .......... 42 חוני המעגל שמואל, שקרקה 050 6738490 ........ 41 יוסי בן קיסמא חנה, שרביט 917 0408 ..... 16 שמעון הצדיק דוד ואביבה, שרגא 909 7404 .......... 15 רשב"ם עמיחי ומרים, שרגא 932 2446 ... 25 רבי פנחס בן יאיר ערן ומיכל, שרגא 058 7557443 ........ 23 הרי"ף נועם וסמדר, שרוי אמיתי עמרם וסמדר שרויה 054 8078178 ................................... 1 התאנה 054 8405805 .............................................. חגי ודבורית שרולוביץ 933 9930 ............................... 36 רבינו ניסים גאון 932 4605 .. 2 שמעון הצדיק אבשלום ויפעת, שרון 933 2557 ................. 16 רש"י אורן ושירלי, שרון דניאל ונאווה שרון 908 7652 .......................... 43 רבי יהונתן בן עוזיאל 050 6583081 .............................................. 937 0172 ........ 51 חוני המעגל חיים ואסתר, שרון 933 1706 ............. 24 רבי מאיר משה וזיוה, שרון 936 1081 ... 74 רבן יוחנן בן זכאי עמנואל וחני, שרון יהודה וטובה שרטר 909 5005 ............................. 77 רבי יהודה הנשיא 909 6192 ............ 16 חוני המעגל שלמה, שרייבר 932 5320 ...... א 16 שמעיה שלמה ותהילה, שרים 909 5801 ............ ב 24 שמעיה אלי ומרים, שריקי 909 7190 ............... 22 רשב"י דוד ומרים, שריקי 909 8548 .................. 6 רש"י יגאל וקטי, שריקי 052 7629096 ..... 1 רבינו בחיי יעקב ישראל, שרם 054 8490969 .............................................. 909 8603 ...... 28 בעלי התוספות ששר ואנה, שרם 909 7745 .......... 14 שמעיה אביחי ורבקי, שרעבי 050 6987745 .............................................. אברהם ומיכל שרעבי 054 8488311 ............................ ב 9 יוחנן בן זכאי 933 2859 ..... 58 יוחנן בן זכאי אהרון וג'ולי, שרעבי 932 9922 ........... 11 רמב"ם אופיר ורחל, שרעבי 916 0082 .............. 2 רש"י בנימין וגילה, שרעבי 909 7273 ........... 77 רבן יוחנן בן זכאי גילה, שרעבי 909 1704 .................... 3 רבי חייא דניאל, שרעבי יהודה ויונית(רחל) שרעבי 909 4787 ...................... 10 רבינו עובדיה מברטנורא יהודה ורחל שרעבי 052 7176160 ................ 10 רבינו עובדיה מברטנורא 054 8429950 .............................................. יואב וצילה שרעבי 917 0576 ........................... 40 רבי שמעון בן שטח 909 0827 .......... 5 רמב"ם יובל ואושרית, שרעבי 907 5090 ................. 5 התור יונתן ויעל, שרעבי 932 0098 .... 16 שמעון הצדיק יחיאל ומזל, שרעבי 054 6397610 .... 42 אבטליון יניב וכרמית, שרעבי 054 6951958 .............................................. 932 8192 ............ 28 אבטליון יעקב ורות, שרעבי 052 6182255 .............................................. 933 5847 ... 19 רבי חייא כהן יהודה וחגית, שרעבי כפיר ויפעת מתי שרעבי 937 0534 .............................. 47 יהונתן בן עוזיאל 932 1554 ......... 17 רשב"ם נתנאל וגליה, שרעבי 054 4552252 .............. 42 בן שטח רועי, שרעבי 907 3676 ...... 10 ברטנורא שלום ואביגיל, שרעבי 0533131633/11 .......................................... 909 8088 .......... 80 רבי יהודה הנשיא תמר, שרעבי 058 3268113 ......... 4 ברטנורא ברוך משה, שרף יהודה אריה ורבקה שרף 907 4896 .............................. 20 יהונתן בן עוזיאל 916 0303 .... 17 שמעון הצדיק עמית ומירית, שרף 537 5866 ........ 9 התור גבריאל ובת שבע, ששון חן ונטלי ששון 909 6676 ...................... 26 רבינו עובדיה מברטנורא 909 1799 .. 71 יהונתן בן עוזיאל ששון וליאת, ששון 932 6277 .................... 5 רש"י דעת יוסף, ת”ת 933 7288 ............... 7 המאירי דוד ומירה, תופיק יגאל ואסתר תורג'מן 932 9003 .............................. 56 רבן יוחנן בן זכאי 054 4813124 ......... 26 ניסים גאון ליאת, תורג'מן 909 1368 .............. 34 יוחנן בן זכאי סיגל, תורג'מן 933 7696 ............... 31 ניסים גאון רפאל, תורג'מן 933 0115 ............. 5 רבי יוסף קארו יחיאל, תורגמן דניאל ומזל תימסטית 909 2844 .............................. 48 רבן יוחנן בן זכאי 909 2904 ......... 6 רש"י שי שלום ואיריס, תירוש 054 8482224 .. א 16 שמעיה עומר ורונית, תלמיד דניאל ושפרה תם 054 6366988 ........................ 83 רבן יוחנן בן זכאי 534 0730 ............ 25 סעדיה גאון אייל ונילי, תמיר 932 5954 ....................... 24 רש"י רויטל, תמרה 908 7985 ........ א 24 שמעיה חגי וסיגלית, תנעמי 909 2928 ......... 32 שמעיה יהודה ונורית, תנעמי 050 5306945 .............................................. מיכאל ויוכי תנעמי 909 7983 .......................... 51 רבי יהונתן בן עוזיאל 907 5115 ......... 48 אבטליון מיכאל ולאה, תנעמי 932 0156 ............ 16 הזמיר עופר ובתיה, תנעמי 932 1355 ...................... 12 רשב"י עידן, תנעמי רחמיאל וענת תנעמי 909 5196 ................................ 1 רבן יוחנן בן זכאי 907 3369 ..................... 10 רש"י רבקה, תרג'מן 570 6130 ........ 12 ברטנורא איל ושרונה, תשובה מודיעין עילית 32 עדכונים למהדורה בפקס 03-6782060 בדוא"ל maft@maft.co.il maft.co.il בתא קולי 03-5746887

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=