מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

גואל ישראל ועליזה תורג'מן 570 7865 .......................................... 1 הרב שך 616 2457 ............. 41 ' אהרונוביץ יהודית, תורג'מן ................. 12 יהודה הלוי יוסף ושולמית, תורג'מן 616 7747 ..................................................... 579 3858 ................... 4 סורוצקין יצחק, תורג'מן מאיר וסיגלית תורג'מן 077 7507494 ................................ 7 אבן שפרוט 616 7154 ................... 21 בן זומא משה, תורג'מן 674 5312 ...................... 93 כהנמן ציון, תורג'מן 616 7902 ................... 1 בר כוכבא קובי, תורג'מן 616 6672 .............. 145 רבי עקיבא אליהו, תורגמן 677 0390 .... 3 שדרות ויזניץ אליהו ואסתר, תורגמן 579 1620 ........ 6 דון יוסף נשיא אשר ורחל, תורגמן 619 1885 ............ 22 השלושה דוד וחדוה, תורגמן 579 6117 .................. 11 קובלסקי יעקב, תורגמן 616 9758 ...... ב 17 הרב שר יעקב ושרונה, תורגמן 676 0660 ....................... 5 יהודית מאיר, תורגמן 616 1643 ....................... 8 רוזובסקי ציון, תורגמן 616 0186 ..... 12 יהודה הלוי שולמית ויוסי, תורגמן 616 5629 ............ 13 קובלסקי דוד ומלכה, תורתי 616 6572 .............. 6 עלי הכהן זהבה חיה, תורתי 073 2003333 ...................... 42 חזון איש תושיה, 570 1307 ............... 32 ר' עקיבא דירה נאה, תיווך 578 0540 ................... 15 בעל שם טוב יואל, תיווך 578 1607) (טלפקס ........................................ 800 7000 .............. 3 הרב קוק ישוב הארץ, תיווך 579 7756 ............... 23 הרב קוק מאירוביץ, תיווך 674 6278 .................. 5 בירנבוים נתן אריאל, תייר 616 8839 .................. 32 מימון גליה ואליה, תייר 052 7144480 ............................................... 052 7144490 ............................................... 578 7530 .......................... 18 קלישר חנה, תייר 579 0841 ........................ 21 הירדן מיכאל, תייר 616 8675 ....................... 5 פוברסקי עמוס, תייר מיכאל ומרים תימסטית 574 5162 ............................. 20 הרב זוננפלד יוסף 618 6659 ........... 23 ירושלים התאומים, תכשיטי 054786023 .................................................. 1700700976 .................. 100 רבי עקיבא תכשיק, 619 8551 ................... 41 הרב קוק אברהם, תלם 616 8779 ............... 19 הרצוג אריאל ושרה, תלם 054 8494095 ............................................... 574 2327 ........... 4 קיבוץ גלויות דרור ודורית, תלם 616 9564 ................. 64 ז'בוטינסקי משה, תלמה תלמודי תורה ראה בדפי מידע - תלמודי תורה 616 9681 ..................... 26 דנגור יהושע, תלמיד 619 0366 ......... 18 פתאיה יהושע ויוכבד, תלמיד 574 3770 ...... 9 פדרמן ניסים ומיטל לאה, תלמיד 052 7696780 ............................................... רוחמה ומזרחי מסעודה תלמיד 619 1629 ........................................ 65 המכבים 579 0393 ...................... 34 בן גוריון רחל, תלמיד 677 5038 ..................... 11 רימון יאיר ומיכל, תם 616 6279 .......... 12 בר אילן יהושע אבשלום, תם 619 0328 ...... 2 שמעון הצדיק ישראל ואביטל, תם 574 3621 ..................... 9 בירנבוים נתן משה, תם 618 7280 .................... 68 אברבנאל שיפרא, תם 578 5602 ................... 18 פרל שלום ופזית, תם 579 1305 ................... 19 פרל שלום ופזית, תם 619 7985 ........ 68 חזון איש שאול ולאורה, תמאם 578 4832 ..... 11 ראט משולם זכריה וימימה, תמיר 077 2182408 .................. 2 לוי יצחק יוסף, תמיר יוסף ואסתר תמיר 054 8594010 .......................... ג 2 דון יוסף הנשיא 579 9451 ................... 128 ר' עקיבא משה, תמיר 570 5454 ....................... 9 אבוחצירא עמי, תמיר 618 4346 .............................. 5 יונתן רמי, תמיר 618 6070 ..................................................... 618 2394 ........................ 4 הפלמ"ח יוסף, תמם 619 1552 ................. 7 האדמו"ר מרוזין חורי, תמר 618 2086 ............. 23 נויפלד שלומית ועידן, תמר 570 9029 ........................ 10 מירון דבורה, תמרי 619 0041 ... א' 64 חזון איש אושר וחבצלת, תנעמי 619 2321 .................... 4 ירושלים אסתר, תנעמי 574 1373 .... 7 בירנבוים נתן זכריה וראומה, תנעמי 616 6653 .............. 10 קליש חיים וברכה, תנעמי 570 6232 ....... 16 הרב קוק סעדיה ושולה, תנעמי 619 0378 ...................... 18 טבריה עזרא, תנעמי 674 3533 .......................... 25 רימון קרן, תנעמי 574 2755 ......... 7 בירנבוים ראומה וזכריה, תנעמי 578 5862 ...................... 16 מוהליבר רונן, תנעמי 578 3822 ................... 20 גניחובסקי רינה, תנעמי 570 5740 .................... 31 ר' עקיבא רינה, תנעמי 570 9721 ........... 52 ר' עקיבא שולה ויוסי, תנעמי 618 5773 ............ 5 אבן עזרא אליהו ומיכל, תעיזי 618 2172 .............. 58 מימון זרחיה ומרים, תעיזי 619 1786 .................. 5 ברוט יפת ואריאן, תעיזי 574 3878 ....... 17 קהילות יעקב יצחק וחנה, תעיזי 676 2774 ............ 27 בירנבוים עוזיאל ויעל, תעיזי 618 2355 .................... 2 גניחובסקי עפרה, תעיזי שאלתיאל ואלישבע תעיזי 579 3741 ........................................ 56 הרב שך 570 9235 ............ 15 הגר"א צוריאל ומזל, תעסה 579 6517 ...................... 85 חזון איש ניר, תעשה 618 2513 ........... 130 ז'בוטינסקי שמחה, תפארת 077 3200893 .................. 30 נורוק ורדה, תפילין שמואל ורבקה תפלינסקי 077 7027034 .................................... 10 הרצוג 578 7740 ......................... 3 מלאכי אור, תקליט 579 5940 ....................... 25 חברון סי סי, תרגום 570 3595 ............ 2 גרינברג שמעון וגאולה, תרם 618 8894 ..... 2 משולם ראט ליאור וקלודין, תשובה 052 7663771 ............................................... 616 4279 ..................... 37 הירקון נסים, תשובה 676 4863 ............ 10 יהודית עמוס ורינה, תשובה 619 9051 ......... 19 ראב"ד פדהצור ודינה, תשובה 579 1469 ............ 43 בן גוריון רחל ומאיר, תשובה 5798610 145 אלעד 32 עדכונים למהדורה בפקס 03-6782060 בדוא"ל maft@maft.co.il maft.co.il בתא קולי 03-5746887 בני ברק 218 ןמ'גרות - הבושת בני ברק ת ת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=