מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

578 1618 ............... 23 הרב שך יוסף חיים, אלתר 570 9996 .................... 31 השלושה יעקב, אלתר 616 2170 ..... 7 רוזובסקי יעקב יוסף ואילה, אלתר 053 3161170 ............................................... 570 0282 ......... ב' 56 חזון איש יצחק מאיר, אלתר 052 7190190 ............................................... יצחק מאיר ומינדל אלתר 619 3282 ................................... 8 נחמן מברסלב 618 3977 .............. 21\10 הרב קוק ישראל, אלתר 616 4194 ................. ב 54 הרב שך ישראל, אלתר 578 9776 ................... 4\1 רב אמי ישראל, אלתר 800 0139 ...................... 28 רש"י ישראל, אלתר 077 4168624 ........... 6 יואל ישראל אריה, אלתר ישראל וחדוה אלתר 674 1692 .............................. 46 האדמו"ר מקוצק 616 7419 ........ 4 אבן גבירול ישראל ופנינה, אלתר 579 6122 ............ 4 רב אמי ישראל מנחם, אלתר 579 2883 ...................... 12 דנגור מיכאל, אלתר 672 0666 ......... 16 בן פתחיה מנחם מנדל, אלתר 610 2070 ............. 35 מימון מרדכי ובתיה, אלתר 619 8803 ........................ 57 חזו"א משה, אלתר 050 4111842 ............................................... 616 4606 ......... 37 הרב שך נפתלי ואסתר, אלתר 570 1892 ........ 15 יהודה הלוי פנחס מנחם, אלתר פנחס מנחם מנדל אלתר 805 6565 ..................................... 14 יהודה הלוי 677 0008 .......... 41 האדמו"ר מקוצק פרלה, אלתר 618 1044 .................... 47 ז'בוטינסקי צבי, אלתר 656 5188 ....... 8 אשל אברהם שמחה בונם, אלתר 805 0017 .............. 5 בן נריה שמחה בונם, אלתר 579 5788 ........ 8 הרב משה זאב פלדמן שרה, אלתר 617 2222 ........ 10 אבני נזר וילד בית החלמה, אם 077 9125511 .................... 7 עובדיה עדי, אמאר 676 5511 .................... 8 דקר עדית וגדי, אמאר 052 7633413 .......... 14 אבני נזר בנדר, אמבולנס אמבולנס חיי עולם פרידמן יעקב יצחק מודעות אבל ברחובות ובעיתונים 03-6180396 : טל 050-5265901 : נייד ב"ב 23 הרב שך שירותי לויות וקבורה הכרזת הלוויה ברמקול 050 5306670 ............ 3 שטרסר נחמן, אמבולנס 579 5511 .... 3 שטרסר נחמן גלבשטיין, אמבולנס 050 5306670 ............................................... 618 7353 .................... 24 גניחובסקי יגאל, אמבר 618 9801 ......................... 7 פנקס מאיר, אמבר 618 5296 ........... 23 מוהליבר מרים ואשר, אמדה 619 8525 .......... 22 אברבנאל משה וברטה, אמדו 570 0384 ....................... 54 גרונר מרים, אמדוס 579 3257 ..................................................... 618 3818 ..................................................... 619 5120 ........... 54 גרונר שלינגר מרים, אמדוס 616 1284 ................ 10 עמק יזרעאל מוניק, אמה 619 1477 ............. 24 גניחובסקי אלברט, אמואייל 618 7131 .............. 16 באר מים חיים חנה, אמויאל 574 4172 ......... 3 רבינוביץ ישראל ושרה, אמויאל 574 4293 ..... 12 בן דוד אברהם ראובן ונעמי, אמויל 619 2542 .................... 21 דנגור יהודה, אמולסין 619 5342 .......................... 23 נויפלד יואב, אמון 619 5413 .................... 60 ירושלים אריה, אמונה 570 9340 ................... 8 שבזי אשר וחדוה, אמור 677 6145 .................. 5 הר סיני ג'נין ורחל, אמור 619 7410 ......... 16 פרדו משה אסתר ויואל, אמזל 570 5144 .... 4 יצחק מאיר הכהן אשר ובתיה, אמזל 674 0860 .............. 5 קושניר אליהו ושירי, אמזלג 579 9210 ...... 26 חבקוק חפציבה ויהושע, אמזלג 578 4568 .............. 28 נורדאו יצחק ורוזה, אמזלג 618 2768 ............ 4 סירקין יצחק ואסתר, אמיגה 055 6727338 ............................................... 055 6797919 ............................................... 579 7483 ........ 15 גניחובסקי מיכאל ורחל, אמיגה 616 5573 ................... 62 המכבים קרלוס, אמיה 578 0118 ......... 9 חיד"א שאד יצחק ונסרין, אמין 578 7152 ............ 36 שמעיה אלי ואורית, אמינוב 579 2085 ....................... 3 חרל"פ בכור, אמינוב 616 9235 .................... 20 המכבים בלה, אמינוב 077 4196085 ......... 72 ז'בוטינסקי בן ציון, אמינוב 678 2737 ............... 41 אמרי חיים בנימין, אמינוב 570 3816 .......... 17 בגנו משה ד"ר בוריס, אמינוב 077 5181711 ... 44 אברבנאל דניאל ויולה, אמינוב 619 7637 .... 10 פרדו משה דניאל ומיכאל, אמינוב 619 7840 ..................... 29 בן גוריון נטלי, אמינוב 570 3601 ......... 79 המכבים רחמים ומזל, אמינוב 570 6417 .............. 5 דנגור יעקב נטליה, אמינוס 616 7754 ................... 12 ז'בוטינסקי עופר, אמיר 618 0111 ........................ 8 ירושלים אמישראגז, 579 9725 ........................ 73 הירקון יואב, אמית 578 0727 .............. 4 חי טייב אליהו ולאה, אמיתי 570 6123 ......... 35 רמב"ם גרשום ועפרה, אמיתי 570 4889 ......... 68 אברבנאל דוד ושושנה, אמיתי 619 5853 ............................. 14 יואל לוי, אמיתי 579 1880 .............. 89 כהנמן מאיר וחנה, אמיתי 077 5110124 ........... 3 רבי אליעזר מרדכי, אמיתי 578 2841 ......................... 22 הירקון ציון, אמיתי 578 5040 ........ 40 סוקולוב שמעון ופנינה, אמיתי 618 4804 ............... 7 פרל תמר ושמעון, אמיתי 676 7718 ................... 8 רב האי גאון יחיאל, אמנון 618 5708 .......... 10 עלי הכהן שלום וחגית, אמנון 578 9981 ............. 37 אברמסקי ברוך וחיה, אמנט 618 2446 ................ 20 וולפסון אשר, אמסטרדם שפרה וישעיהו אמסטרדם 616 6345 ................................... 5 העליה השניה אבישי ומורן אמסלם 077 9102713 .................................. 9 עלי הכהן אליהו ושושנה אמסלם 054 8541302 ................................. 4 הראשונים 578 8099 ......... 5 רוזובסקי ברוך ואסתר, אמסלם 619 7120 ....... 136 זבוטינסקי גרום מאיר, אמסלם 578 5360 ....... 5 ברנדשטטר דוד ואביבה, אמסלם 570 7668 ................. 47 הרב שך זוהרה, אמסלם 574 9641 ............ 18 סנש חנה טלי וגילי, אמסלם 574 5138 ....... 5 שלמה הכהן יחיאל ומזל, אמסלם 574 0946 ...... 4 רבינא מיכאל ובת שבע, אמסלם 050 4115613 ............................................... 050 4115613 ............................................... 616 1120 ............ 19 מנחם מנחם וחיה, אמסלם 578 0022 ..................... 75 הרצל מרים, אמסלם 579 9873 ........... 26 עזרא משה ואורית, אמסלם 616 7890 ............ 30 שלש השעות ניסים, אמסלם 676 0192 ... 16 בן דוד אברהם שרון ומירה, אמסלם 616 3079 ............. 18 ז'בוטינסקי דורה, אמפונסה 616 9990 ............ 17 ישעיהו המזרנים, אמפריית 077 2185386 ..... 24 הרצוג אמנון ואילה, אמרוסי 678 3330 ................ 17 בן גוריון אריאלה, אמרוסי 678 3399 ..................................................... 618 1381 .................... 24 צירלסון חיים, אמרוסי 578 3659 ...... 10 ר' עקיבא יצחק ואיילת, אמרוסי 619 6366 ..................... 18 רזיאל ניסים, אמרוסי 619 5355 ........ 18 רזיאל נסים ושולמית, אמרוסי 678 2234 ................ 38 נחל שורק פנינה, אמרוסי 618 4159 .............. ב 11 ראט משולם צבי, אמרוסי 616 1286 .................. 24 אבו חצירא רוני, אמרוסי 618 6176 ...................... 11 השניים רוני, אמרוסי 618 4256 .................... 7 רד"ק שמואל, אמרוסי 618 4266 ..................................................... 616 1090 ....................... 24 סוקולוב יוסף, אמרי 570 6539 ....................... 15 גרונר אסתר, אמתי 618 3388 ..................... 25 החלוצים יעקב, אנבר 618 1877 ........ 1 ר' עקיבא חנות המפעל, אנג'ל- 503 6138 ...................... 13 קובלסקי רועי, אנג'ל 619 4202 ......................... 9 צירלסון אבנר, אנגל 618 4396 ............... 19 חברון אברהם וחנה, אנגל 570 4144 ....... 16 בן פתחיה אברהם ונחמה, אנגל אברהם מאיר וחנה אנגל 077 5430070 ............................ 71 קהילות יעקב 570 4468 ......... 3 ישמח משה אהרון נפתלי, אנגל 616 9183 .............. 28 סוקולוב אליהו ורחל, אנגל אליעזר דב וחנה אנגל 616 6398 ................................ 10 קדושת יום טוב 579 2760 .......... 16 ר' עקיבא אליעזר ודינה, אנגל 578 0136 .............. 31\10 יהושוע אלכסנדר, אנגל 050 4135030 .......... 5 מלאכי אלעזר ולאה, אנגל 674 7950 ......... 9 אהבת שלום בינימין ורחל, אנגל 579 2184 ......................... 1 בן פתחיה דוד, אנגל 053 7210442 ............................................... 643 2031 ................. 18 דמשק אליעזר חנה, אנגל 574 0760 ..................... 39 מתתיהו טילדה, אנגל יהודה ובת שבע אנגל 618 5701 ................................. 12 האדמו"ר מגור 570 6251 ...... 5 חשב סופר יהודה ובת שבע, אנגל 618 8369 ............ 15 בית יוסף יהודה ושרה, אנגל 619 0008 ...... 1 קדושת יום טוב יהודה מנחם, אנגל 677 1757 ............... 3 אמרי חיים יוסף ורות, אנגל 578 4191 ..... 15 קדושת יום טוב יעקב ומרים, אנגל 616 8481 ..................... 2 בן נריה יפה ודוד, אנגל 619 3163 ................. 18 פוברסקי דוד יצחק, אנגל 619 1796 .............. 13 הגר"א יצחק וברכה, אנגל 054 8463892 ............................................... 619 5256 .............. 30 בן זכאי ישראל ורלה, אנגל 618 0221 ..................... 4 זוננפלד ליפמאן, אנגל 077 4202421 ............... 37 בן גוריון דוד מאי, אנגל 579 4155 ................ 23 צירלזון מאיר ודינה, אנגל 674 7793 ... 14 האדמו"ר מקוצק מאיר ונורית, אנגל 570 2391 ................ 13 חגי מרדכי ובלהה, אנגל 618 7982 ........... 10 יונה הנביא מרדכי וחנה, אנגל 579 0112 ........... 5 בר כוכבא מרים ושלמה, אנגל 578 0213 .................. 9 חבקוק משה יוסף, אנגל 618 7388 ........ 7 דונולו משה יוסף וצפורה, אנגל 618 9096 ..................................................... 578 8562 .... 8 קדושת יו"ט נחמן צבי ורבקה, אנגל 570 0082 ................... 100 ר' עקיבא סוזנה, אנגל 619 4899 ........................ 83 חזו"א עמרם, אנגל 677 2497 ............. 41 מתתיהו עקיבא ויונה, אנגל 619 0623 ............... 24 חזו"א פסח ושיינה, אנגל 676 1844 ..... 41 האדמו"ר מקוצק שי ואורית, אנגל שלמה ומלכה אנגל 053 4102522 ................................ 5 סעדיה גאון 578 9887 ........... 5 בר כוכבא שלמה ומרים, אנגל 570 0097 ..... 4 ר' יעקב לנדא שמואל ופסיה, אנגל 052 7672588 ............................................... 579 9927 .................... 50 הרב שך שמעון, אנגל אברהם אנגלארד 058 3216043 ............................ 12 מעונות ויזניץ 678 1042 .................... 11 עזרא אדיתה, אנגלמן א בני ברק א 16 רתלא - ןמלגנא בני ברק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=