מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

249 מ 1-800-22-36-36  תורמים ל"ועד הרבנים" ורואים ישועות מעונות יום - המשך 054-8471166 ................ 21 אברבנאל הנסיכים מעון n 5798882 . .......................... 15 דוד מכלוף חנה מעון n 5703853, 054-4842065 ..... 12 סעדיה גאון מעון לאה n 6182206 . .................... 49 חזון איש מעון שהוא בית n 5791063 . ........................ קרית הרצוג 17 שלוש השעות 6189667, 052-7626309/10 .... 5-7 קלישר שיר מעון n 5780599 . . 6 (שע"י מוסדות כסא רחמים) פתיה מרגליות n 6188825 . ................... 60 (בן-ארי) אברבנאל מתנ"ס n 050-4136939/2, 5749094 .... 14 ניסנבוים נווה בנימין n 5793652 . .......... 44 הרב ש"ך עטרת החינוך - באידיש n 6193247 . ................................................... 4 חגי 6731592 . ...................... 10 סמטת אז"ר פנינת אז"ר n 6195469 . ................... 26 אברמסקי פנינת בת שבע n 6162375 . ................................................. 7 נפחא 5788652 . .......................... 17 הגר"א פנינת הגר"א n 5789849 . .. 7 , יהודה הלוי 4 יהודה הלוי פנינת המעונות n 6168651 . ............................ 11 מימון פנינת מיכל n 6184146, 052-6796087 ......... 11 שח"ל פנינת שרית n 050-3003100, 077-8168167 ... 3 ההגנה פרחי מרים n 5379060, 9090920 ................... 8 רב אשי קטנטנים n 053-3165010, 7446888 ........... 31 בן זכאי רוב נחת n 6191877 . ........................... 11 אלישע תפארת דוד n 054-8380404 ......................................... 20 חברון מקוואות ראה גם בדפי מידע (כחולים): טבילת כלים ויז'ניץ n 5744870 . ............................................... 16 רבינא זכרון מאיר n 6187479 . ........................... )14 , (מהרש"ל 7 חפץ חיים מי נחת n 5709617 . ......................... )12 (הרצוג 4 אחיה השילוני מרכז n 5794489 . ........................ (פינת רחוב מימון) 14 קאליש נוה אחיעזר n 5744869 . ....................... (ליד בי"ס רזילי) 25 נחל שורק סוקלוב n 9608183 קומה א' ............... 2 סוקולוב פינת אבן שפרוט 9608182 קומה ב' ............................................... פרדס כץ n 5790636 . .......... א' (כניסה בצד ימין של ביה"כ) 12- דנגור קרית הרצוג n 6196867 . ............ )46 (ליד ביהכנ"ס) (אברבנאל 15 נויפלד רמת אלחנן n 5705417 . ..................... (צמוד ל"אם וילד") 13 אבני נזר שיכון ג' n 5744868 . ........................................ 2 קומה 7 בארי 9087072 . ................................................. 4 קומה שיכון ה' n 5794661 . ................ )33 (מאחורי בר אילן 13 זבולון המר מרכזיות פדגוגיות למרכזיות פדגוגיות השייכות לסמינרים יש ליצור קשר עם משרדי הסמינר. חינוך העצמאי אגו"י n 6777080 . ........................................ 12 שלמה המלך 6777323 . .................................................... פקס מחשבת בצלאל מכון ומרפ"ד להמחשה תורנית n 5791123 . ............................................ 1 אהרונוביץ משכנתאות ראה בדפי עסקים (צהובים): בנקים למשכנתאות, יעוץ משכנתאות וכן בדפי מידע (כחולים): בנקים ובנקים למשכנתאות, ובגמ"חים יעוץ בענינים שונים משפחתונים עירוניים ראה גם דפי העירייה (סגולים) בתחילת המדריך מחלקת משפחתונים עירית בני ברק n 7707330 . ............................................... 31 הירדן משרדי ממשלה מענה ממשלתי מרכזי n 1299 .................................. מידע על משרדי הממשלה משרד נשיא המדינה 02-6707211 ............................................. מרכזיה 02-5887225 ................................................ פקס public@president.gov.il ............................ דוא"ל משרד ראש הממשלה ירושלים 91950 קרית בן גוריון בנין ג' מיקוד 03-6109898 ...................................... פניות הציבור 02-5605000 ................................................ פקס 02-5007502 ... י-ם 2 לשכת העיתונות הממשלתית -הפועל אוצר 02-5317111 ................... קרית ממשלה ירושלים 1 קפלן 02-5317215 ...................................... פניות הציבור אגף שוק ההון 02-5317247 ................... קרית ממשלה ירושלים 1 קפלן בנק ישראל 02-6552211 .............................. בנק ישראל ירושלים 02-6528805 ................................................ פקס 03-5640610 ................... ת"א 37 בנק ישראל לילינבלום 02-3731000 ...................... משיבון – חשבונות מוגבלים 02-6552680 ................ פניות הציבור הפיקוח על הבנקים 02-3732000 ...................................... שערים יציגים החשב הכללי 02-5317500 ................... קרית ממשלה ירושלים 1 קפלן *3002 ............................................... פניות הציבור הרשות לזכויות נצולי השואה *5105 ............................................ מרכז מידע ארצי 5682651 . ............................... ת"א 17 רח' יצחק שדה 5682691 . .................................................... פקס 02-5018465/6 ................. פינת ירמיהו י-ם 236 רח' יפו 02-5018464 ................................................ פקס info@shikum.mof.gov.il . ............................. דוא"ל מעונות יום - משרדי ממשלה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=