מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

195 ד-ה דואר סניפים - הכשרים 1-800-22-36-36  ועד הרבנים למען עניי עירך! דואר - סניפים - המשך רבי עקיבא n 171 ................................................... 75 ר' עקיבא 5791496 . .................................................... פקס 8:00-12:00 ' ו 8:00-13:30 ,' ב', ד 8:00-20:00 ' א',ג' ה רבי עקיבא הרב קוק n 6193089 . ........................................... 34 ר' עקיבא 8:30-12:00 ' , ו 8:30-13:30 ' ג 16:00-18:00 ,8:30-13:00 ' א' ב' ד' ה רמת אהרן n 5797252 . .................................... 2 יצחק מאיר הכהן 8:30-12:00' ו 8:30-13:00 ' א'-ה שכון ה' n 5796250 . ............................................. 24 בר אילן 8:30-12:00 ו' וערב חג 8:00-14:00 ' א', ב', ג' ד', ה סניפים למסירת דואר - ממ"ס גימו n 171 .............................................. )4 (בסר 7 מצדה 8:30-17:00 ' א'-ה גריש קופי n 171 ................................................ 126 ז'בוטינסקי 9:00-13:00 ' ו 9:00-20:00 ' א'-ה המחסן חד פעמי n 171 ........................................................ 11 עזרא 9:00-11:00 ' ו 12:00-15:00 ' ג 12:00-19:00 ' א 'ב' ד' ה יש חסד n 6776250 . .............................. 12 יש חסד שלמה המלך 8:00-12:00 ו' וערב חג 13:00-21:00 ' א'-ה מטרו קיוסק n 171 ................................................. 55 מבצע קדש 9:30-13:30 ' , ו 12:00-17:00 ' א'-ה קיוסק פינת המזל n 171 ................................................... 14 בר כוכבא 9:00-13:00 ' ו 9:00-22:00 ' א'-ה תקשורת יה יה n 171 .................................................... 68 ירושלים 10:00-12:00 ' ו 16 :00-20:00 12:00-15:00 ' א'-ה דואר - תיבות אדומות הגעלת כלים ראה גם בדפי מידע (כחולים): טבילת כלים ביכנ"ס דושינסקי n 050-4111609 ......................................... 10 חזו"א גם לפני 11:00-14:00 : קיץ 10:30-13:00 : בכל ער"ש מברכים חורף פסח ביכנ"ס מתיבתא n 053-3132515 ................................ בחצר 3 הרב קוק בכל ערש"ק מברכים בית אריה n 053-3132515 ........................................ 5 גרוסברד באמצע שבוע ובאמצע חדש, לברור בטל' הנ"ל הגעלת כלים n 050-4162080 ................................... 22 ישמח משה , גם בערב פסח 12:30-15:30 כל ערב שבת מברכים 15 הירדן n 053-3132515 .................................... ביכ"נ אופעלע יום שישי לפני שבת מברכין חסדי נעמי n 6777777 . ........................................... 10 בר יוחאי הגעלת כלים לפסח בלבד, לברור המיקום להתקשר לטל' הנ"ל שיכון ויז'ניץ n 6769879 . .......................................... בחצר המקווה 14:30 חורף: עד 12:00-15:00 : ר' צבי ויינר בכל ערש"ק מברכים קיץ לגברים בלבד הכשרים ראה בדפי מידע (כחולים): וועדי כשרות 9 אבוחצירא n אדמורי שאץ n 9 ביאליק n 11 בן גוריון n 24 בר אילן n 10 דמשק אליעזר n 15 הירקון n 18 המכבים n 4 הרב וסרמן n 10 הרב כהן שלמה n 4 הרב פרדו n 31 הרב קוק n 31 הרצל n 12 יגאל אלון n 92 ז'בוטינסקי n 99 ז'בוטינסקי n 7 ז'בוטינסקי n 1 חזון איש n 50 יהודה הנשיא n 43 ירושלים n 15 נויפלד n 6 צבי n 5 קלישר n 4 רבי מאיר n 19 רבי עקיבא n 75 רבי עקיבא n 156 רבי עקיבא n 34 רמב"ם n olamhator gmail.com ל : " דוא 03-6782060 : פקס 03-6748888 : בני ברק טל 111 רח' כהנמן המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד תלמודי תורה | סמינרים | כוללים | ישיבות | ועדי כשרות | בתי ספר | אגודות וארגונים ההופעה במאגרי המידע הינה תעודת הזהות שלכם בעולם בדקו עוד היום האם אתם מעודכנים אצלנו. www.torahindex.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=