מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

א 26 המדריך למוסדות תורה וחסד www.torahindex.com שלום בנייך n ייעוץ וטיפול בילדים ונוער בסיכון 6182525 . ........................................ 168 ז'בוטינסקי 5701613 . .................................................... פקס שלום יעשה n מפעלי תורה וחסד 1700-500635 ...................................... י-ם 8 אגסי שמע בני n מרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין 02-6511613 .................................................. טל שמע קולנו n מרכז ארצי לטיפול בלקויי שמיעה 02-5944333 ................................. ירושלים 23 עמוס שמעיה n 1599-555222 ................................ נתב שיחות ארצי 5783410 2 שלוחה .............. 13 התפתחות הילד: פוברסקי 5783410 1 שלוחה ........... א' 1 מכון שמיעה: נועם אלימלך 6486020 . ................ 38 מרכז תמיכה לתקשורת: בן גוריון ש"ס – התאחדות הספרדים שומרי תורה n 02-3733200 ............................ ירושלים 6 עם ועולמו 1800-888444 .............................. מוקד פניות הצבור 02-6511371 ................................................ פקס שערי הוראה n המפעל העולמי ללימוד הלכה והוראה 02-5827799 ......................... ירושלים 32 רבינו גרשום 02-5326421 ................................................ פקס שערי הצלחה n 0722-444444 .................................. 11 אהבת שלום 7779545 . .................................................... פקס שערי פדות n מענה הלכתי בלבד לשוהים בבתי הכלא בארץ ובעולם 053-3154010 ........................... 077-5558617 פקס תודעה n 5746272 . ............................................... 86 כהנמן 5745504 . .................................................... פקס תולדות ישורון n ארגון יהדות לדוברי רוסית 02-5400005 ............ ירושלים 23156 . ת.ד 38 מרדכי רובין 02-5400946 ................................................ פקס תומכי שבת בירושלים n 02-5322384 .............................. ירושלים 35 בר אילן תורה ויהדות לעם n המרכז להפצת תורה וערכי יהדות 02-5374371 ............................. ירושלים 5 אורנשטיין ראה טהרנו תורת המשפחה מוקד טהרנו n תורתי n לעידוד שינון, הספק וחזרה 1700-700613 ........................................ 15 נחמיה תושיה n 073-200-33-33 ................................. 42 חזון איש תינוק בריא n 1800-909595 ......................................... 6 קושניר 055-6705419 ............................................ תמיכה תכלית n סיוע למשפחות, מערך הסעות לבתי חולים 02-6516325 ............................ ירושלים 6 מרכז ספיר תנועת בנות בית יעקב - בתיה n 02-5008555 ......................... ירושלים 57 מלכי ישראל 02-5015444 ................ ירושלים 5 מינהלת: יהודה המכבי תעצומות n המרכז להעצמת הילד והמשפחה 02-5370906 ............................ ירושלים 5 גבעת משה תפארת ישראל קרית הרצוג ממלכת תורה וחסד עזרה למשפחות נצרכות 052-7155130 . ............................... ב"ב 11 גניחובסקי תקוה לפרקינסון n תמיכה, מידע ומענה לחולי פרקינסון 058-3262487 ................................ ירושלים 3 שטנר אדמו"רים אונגוואר n הרה"צ דוד שלמה קליין שליט"א 02-5871051 ...................... ירושלים 1 קהילת אונגוואר 02-5870639 ................................................ פקס 053-3152144 .............................................. גבאי אונגוואר - מודיעין עילית n הרה"צ משה קליין שליט"א 02-5023907 ................................. ירושלים 10 שמגר מודיעין עילית. 5 ביהמ"ד רח' זכרון שמואל 052-7127047 . יום ו' בתאום 19:00-22:00 ' ק. קהל בביה"מד יום ד אוסטרובה ביאלה n הרה"צ אברהם ירחמיאל רבינוביץ שליט"א 02-6537593 .............................. ירושלים 13 נאג'ארה אופלע n הרה"צ שרגא זלמנוב שליט"א 6195627 . ............................................... 15 הירדן אטיניא n הרה"צ ברוך הגר שליט"א 6770078 . ............................. 9 , הושע 28 אהבת שלום אלכסנדר n הרה"צ ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א 5709228 . ............................................... 4 אחיעזר 6162226 . .................................................... פקס 20:15-21:15 ’ בתאום טלפוני: א’, ג’, ה אמשינוב n הרה"צ יעקב אריה מיליקובסקי שליט"א ירושלים 27 הרב פרנק 02-3003936 ........................................ לתאום תור 1532-6434037 ............................................. פקס אשלג n הרה"צ יהודה לייב אשלג שליט"א 6192872 . .................................. 4 בביהמ"ד אבן עזרא אשלג n הרה"צ יעקב משה שמואל גרנירר שליט"א 6743349 . ................................................. 1 רבינא אשלג n הרה"צ שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א 5793355 . ................................................. 4 שד"ל 6193789 . .................................................... פקס 050-4183080 .............................................. גבאי ק. קהל בתאום מראש. אגודות וארגונים - אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=