מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

‚„‡Ž€ ‚–ƒ˜ Š— ‚ƒ‰ ŒŠ —ƒ•‚ ˜‰’‚Œ ‹‡’˜ƒ— ƒ‡‚ —ƒ•‚ ˜ƒŠ‡’ ‘˜ƒ— ƒ‡‚ ˜—…— ‚Œ ~Š ƒ„Œ ˜ƒ„‡–~ ‚Š–€‚ ‡†–‰ ‚‰ƒ ‡†ƒ—‡• ‹‡Ž– ˜ƒŽƒŒ˜ ˜ƒ‚‡ ‡•…—Œ † ˜–…Œ ˜— ˜ƒŠ…Š ˜‡’Œ ‹’ ˜—… ‡ƒ~–‚ ‹Œƒ•Œ ‰‡‚ ‚„‡Ž€ "–ƒ„…Œ ƒ~ –„…ŒŠ ˜‡Ž ‚Œƒ ‚„‡Ž€ ƒ† ‚Œ †–ƒ’Œ •Ž‡~ Š•Š ƒŠ‰ƒ˜ ‹‡~‚ ‹‡Ž’ƒ~ ˜ƒŽ’Š ˜‡Ž ~—ƒŽ Š‰Šƒ ‚•‡Š ‹‡–Œƒ…˜…‡Š—Š ‚–‚ ‡–Œƒ…˜Š•Š 08-9740876 Š† * 08-9741974 •’ | o ce@gniza.org.il Š ~ƒ ˜ ‡~•‡’–€ ‹‡Œ–’Œ ‚~–ƒ‚ ‡˜ƒƒ” ˜Š ‹‡Ž‡‡ŽƒŒ ‹˜~ ‹€ ‹~ "˜‡‚ ƒ–„…ŒŠ ˜‡Žƒ ‚„‡Ž€ ‹‡Žƒ†‚ ‹‡– ƒ ƒ‡‚‡ ~Š— ˜ŽŒ Š ‚‚€‚ – ‚„ ˆ‡–Œ 1800-800-346 ˜ƒŒƒ–˜Š Š „…‡– ‹‡•ƒ’ —ƒ• ˜ƒŒ— —ƒ• ‡†ƒ†‡” Š—Š ƒ~ ‹–’Š ”‡‰ ‚–‚ ‡–Œƒ…Š•Š ƒŠ‰ƒ˜ ŠŠƒ‰ ‚„‡Ž€ ——…~ŠŠ Šƒ…˜–‡‡Ž ‹ƒ–’ ˜ƒ–˜ƒŒ‚ ˜ƒ‡ƒ–—’~‚ Š ‡˜‰Š‚ –‡”•˜ 1 ‚„‡Ž€Œ ˜ƒ–†ƒ’‚ ‡ƒŽ‡— ˜ƒ‡ƒ–—’~ƒ ‹‡Žƒ— ‹‡~—ƒŽŠ ‚•ƒŠ…‹ —ƒŒ‡— ‹‡”ƒ’Ž‚ ‹‡•ƒ’ €ƒŠ†• 2 ˜ƒŠ ~ŠŠ ‚„‡Ž€Œ ‚•‡Š ‹‡–Œƒ…ƒ ˜ƒŠ~—…ƒŠ—Š ˜‡Ž ‘ƒŽ ‹ƒ~ƒŽ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=