מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

יעוץ חינוכי ראה גם סיווג ניתוח התנהגות 1800-800365 ............................................... בשבילך 616 1067 ...................................... 6 רבינו אשר הקשיבה, ראה מודעתנו בסיווג זה 052-7634985 ...... M.A - יועץ חינוכי מוסמך הרב מלאכי אהרון מכון דרכי הקריאה קריאה כתיבה הבנת הנקרא פתרון שורש לדיסלקציה www.darkeyakria.co.il 1599-544-544.................................................. 08-9165050 ............................ מכון ליעוץ תורני ידידיה ראה מודעתנו בסיווג זה מכון נפש הכתב בהנהלת הרב הנדלר, 052-7142431 ................................................. 68 עזרא 073-2003399 ................................................... עצה ראה מודעתנו בסיווג זה המרכז מסייע לבחורי ישיבה בעלי קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים וחינוכיים. תמיכה בבחורים בתוך מסגרת הישיבה. סיוע להורים בבעיות הדורשות הדרכה הורית. אבחונים בגמרא והפניה למגוון אבחונים עפ"י הצורך 03-6161078 : פקס 03-6161067 ב''ב 6 כתובת המרכז: רבינו אשר למידע אודות "הקשיבה בנות" - ראה בתחילת המדריך עיריית בני ברק שליט"א הרב יחיאל יעקובסון בפיקוחו של ע"י צוות יועצים מקצועיים ומנוסים קורסים וסדנאות ייעוץ ליווי והכוונה חינוכית להורים ומחנכים עזרה בהתמודדות אישית ורגשית לנוער ומבוגרים 08-9165050 לקביעת מפגש ובירור בערב 9:00 בבוקר עד 9:00 שעות מענה המזכירות מ *שליחויות חי ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∫ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È ˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ MA † ‚ÂÏÂÎÈÒÙ† ≠† ¯ÏȆ ‰˘Ó ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ È †  ÂÎ È †Ô †Â˜ È È È † ¯ † Ȇ  *שליחויות חי כאן †תוכל †לפתוח †את †ליבך †ללא †חשש †אנו †כאן †בשבילך Æ ובלא †צורך †להזדהות ∫ ††שיחת†חינם ≤±∫∞∞†≠†∞∞∫∞∞ קו†פתוח†לבני†הישיבות בהנחית†הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ י . 21:30 - 23:30 ˜‡ ~‡‚— ‚‡—‡ שליט"א הגרב"ד דיסקין בנשיאות הרב מאיר שטיבל שליט"א לפרטים והרשמה: m580625101@gmail.com ד וא"ל: 052-7600-786 בני ברק 9 רח' החלוצים ישיבה שיבינו אותו! ישיבה שהוא יהנה... לבחורים יראי שמים! 264 יכוניח ץועי י

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=