מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

578 0358 ............ 3 בן נריה אפרים ואסתר, אייגר 616 8171 ................... ב 38\16 מלצר חיים, אייגר 616 8016 ............... 12 רוזובסקי יהודה ליב, אייגר 616 4311 . ב' 4 קלישר יואל עקיבא ופרומא, אייגר 909 2656 ............ 40 בר אילן ישראל ושרה, אייגר 578 0572 .. 1 יצחק מאיר הכהן עזריאל מאיר, אייגר אריה ופנינה איידלמן 053 3106614 ............................. 16 הרב פתאיה 800 0148 ......... 3 בן נריה ישראל מרדכי, איידלמן 618 2948 ......... 16 בן פתחיה חיים יצחק, איידלס 616 9177 ................ 3 רש"י אברהם, איידלשטיין 579 5127 .............. 4 חבקוק יהודית, איידלשטיין 619 2407 ......... 35 סוקולוב אליהו ואסתר, אייזיק 052 7657457 ............................................... 052 7681543 ............................................... 616 1277 ................. 6 אסתר המלכה חוה, אייזיק 618 0339 . 9 אחיה השילוני יוסף ואסתר, אייזיקוביץ 677 0056 ......... 14 מתתיהו נחום והלנה, אייזיקס 618 7796 ............ 19 ראב"ד שמואל ורחל, אייזמן 578 5932 ............... 3 פרדו משה אבי ויונתי, אייזן 570 8299 ...... 7 העלייה השנייה אהרון ורבקה, אייזן 806 0001 ................ 1 בן נריה אהרון יחיאל, אייזן 678 0845 ........... 32 יהודה הנשיא אשר ורות, אייזן 579 3665 .............. 20 הרב שך ברוך ודורית, אייזן 570 8268 ................ 29 הרב שך דב וצפורה, אייזן 077 3450235 ........... 10 דניאל דוד וציפורה, אייזן 676 0614 ....... 10 אהבת שלום יהושע וצביה, אייזן 676 9065 .......... 42 קהילות יעקב יואל ושרה, אייזן 050 4103221 ............................................... 578 9481 ............. 20 יונה הנביא יוחנן והניה, אייזן 574 2880 . 14 קהילות יעקב יוסף דוד ושושנה, אייזן 574 7902 ................ 41 דמשק אליעזר יעקב, אייזן 619 3560 .............. 40 ירושלים יצחק מאיר, אייזן 578 6811 ...... 7 ראדזמין יצחק מאיר ורבקה, אייזן 618 2499 ........ 7 אבני נזר משה לייב ופנינה, אייזן 616 1926 ............... 19 רמב"ם פנחס ולאה, אייזן 618 2751 ............. 52 בן זכאי שלמה ומרים, אייזן 570 9156 . 140 ר' עקיבא אברהם וחסיה, אייזנבאך 574 1242 ... 23 קהילות יעקב אשר ולאה, אייזנבאך 053 3153334 ............................................... 053 3153336 ............................................... יהושע העשיל ופנינה אייזנבאך 570 4456 ....................................... 19 הלוחמים 619 5176 .... 11 סעדיה גאון יואל ומלכה, אייזנבאך יום טוב ונחמה אייזנבאך 077 9167050 ............................... 1 סמטת אז"ר 052 7688264 ............................................... יצחק וגיטה אייזנבאך 674 1928 .............................. 41 האדמו"ר מקוצק ישראל ומאטיל אייזנבאך 0527676557/8 ................................. 11 יהושע 570 5107 .. 45 אור החיים מרדכי ואסתר, אייזנבאך 578 5658 ... 8 אברבנאל צבי אריה וחיה, אייזנבאך 578 5523 ........................ 11 פרדו חיים, אייזנבך 677 9274 ................ 23 יצחק ניסים יוחנן, אייזנבך 050 4164313 ... 54 אברבנאל יעקב ורעכי, אייזנבך 052 7614800 ............................................... 052 7675665 ..... 20 דסלר יצחק ומלכה, אייזנבך 579 1634 ................... 23 מלצר ירמיהו, אייזנבך 619 4382 ............ 3 סירקין ישראל משה, אייזנבך משה אריה ורבקה אייזנבך 050 4148580 ............................... 8 אהבת שלום 055 6799914 ............................................... 052 7169691 ..... 10 רוזנהיים ראובן ורחל, אייזנבך 054 8453310 ............................................... 676 7042 ....... 13 האדמו"ר מקוצק שלמה, אייזנבך 619 8665 ......... 13 מנחם אליהו ואיטה, אייזנברג 616 2982 .. 53 יהודה הנשיא רפאל ומרים, אייזנברג 503 4541 ..... 13 אור החיים יעקב ולאה, אייזנברגר ישראל יעקב ואטה אייזנברגר 570 2382 .................................... 36 ישמח משה 052 7168160 ............ שושנה ינטע, אייזנברגר 619 4320 ................. 52 הרב שך יהושע, אייזנטל 677 8050 ..................... 7 רב אשי משה, אייזנטל 578 8180 ....................... 20 מינץ בנימין, אייזנר 570 9229 .................... 8 נחום גודל והנה, אייזנר 618 5292 ........................ 63 בן זכאי הנה, אייזנר 616 9416 ............ ב' 69 הרב כהנמן יהודית, אייזנר נחום פנחס ושרה אייזנר 077 4121442 ................................... 34 בר אילן 619 2783 ............... 7 סורוצקין צבי ומיכל, אייזנר 579 3185 . 22 בן פתחיה אברהם ושרה, אייזנשטיין 578 2769 ... 5 אביי ורבא אהרון והדסה, אייזנשטיין 618 5959 . 20 סוקולוב אליהו ושולמית, אייזנשטיין 570 4497 .............. 52 ר' עקיבא ברוך, אייזנשטיין 570 7658 ....... 26 בן זכאי טובה וברוך, אייזנשטיין 570 6934 ..... 4 בית שמאי יוסף וברכה, אייזנשטיין שמעון ברון -כובעים אייזנשטיין 619 7497 ............................................ 2 טרפון 579 8220 ..... 5 אבן עזרא שמעון וחנה, אייזנשטיין 618 4076 ...................... 56 סוקולוב אתי, אייכלר 570 0553 ..... 91 כהנמן שלום זלמן ושרה, אייכלר 633 6292 ......... 10 ירושלים שמעון וביילי, אייכלר 570 0886 ............. 5 סורוצקין חיים ואסתר, אייכן 050 4164199 ............................................... 618 0875 ........ 8 יונה הנביא יהודה אריה, אייכנטל 616 0248 ........... 55 יהודה הנשיא מנחם, אייכנטל אשר ישעיה ושיינדל אייכנשטיין 579 5027 ....................................... 8 פרדו משה 570 4195 .......... 1 סעדיה גאון יהושע, אייכנשטיין ישראל ורייזל אייכנשטיין 578 0978 ..................................... א' 18 אבני נזר 619 4879 .............. 50 הרב שך מרים, אייכנשטיין 616 0511 ........ 26 בגנו משה ומלכה, אייכנשטיין יונה מיכאל אייכענראד 618 6426 ................................. 11 נחמן מברסלב 579 6133 .... 12 נועם אלימלך אסתר ואברהם, אייל 077 5546821 ............ 21 ביאליק דוד וסימה, אייל 674 6887 ................... 7 רימון יוסף ואסתר, אייל 619 8454 ........................ 3 הרב קוק משה, אייל 579 5181 ......................... 8 הרב שך משה, אייל 619 3566 .......................... 68 ירושלים צבי, אייל 570 0910 ........................ 47 הרצל צפורה, אייל 570 3015 ............. 18 טרפון אליהו והדסה, איילון 077 2044406 . 6 הרב שך יוסף צבי וחנה, איילנברג 579 0693 ............. 17 הצבי חן סלון לכלה, איילת בן ציון שלמה ושיינדי איינהורן 072 2114670 ............................... 28 יונה הנביא 570 3842 .......... 9 סוקולוב גדליהו וחנה, איינהורן 578 7814 ................... 25 אלישע גדעון, איינהורן 579 0718 ................ 68 חזו"א דוד וחנה, איינהורן 619 0362 ........ 16 אבני נזר חנה ומיכאל, איינהורן 579 7544 ............... 9 נחום יצחק ורחל, איינהורן 579 7329 ..................... 35 מימון משה, איינהורן משה אברהם איינפלד 570 9827 ................................ 7 הרב יעקב לנדאו 570 4874 .................... 9 חבקוק ראובן, איינפלד 570 9006 ................. 3 ישמח משה שרה, איינציג הרב שמואל ומרים איינשטיין 619 1470 ...................................... 3 שפת אמת 618 7538 ....... 34 ז'בוטינסקי יבוא יצוא, איינשטיין 570 7460 ... 7 חידושי הרי"ם יואל וסימה, איינשטיין 616 7572 ........ 23 ירושלים יעקב ורחל, איינשטיין 570 3906 ..... 8 פוברסקי דוד משה וחיה, איינשטיין 052 7679323 ... 1 גנחובסקי רפאל יונה, איינשטיין 619 1273 . 13 בעל שם טוב שמעון ורות, איינשטיין 570 1913 ............. 64 מבצע קדש קנה ובנה, אייס 579 3369 ...................... 8 יגאל אלון יהודה, אייסן 619 4546 .................. 11 סומך גוליה וחיים, אייר 578 6650 ........... 6 אשל אברהם אליעזר, איכבוים 618 2581 ..................... 27 לח"י בלדרות, איכות 616 0808 ....... 11 בן גוריון תעשיות תוכנה, איכות 618 9775 ......... 21 האדמור מגור תרגומים, איכות 616 6119 .. 24 ישמח משה צבי אריה ושרה, איכלר 052 7665644 ............ 15 דסלר צבי וחנה, איכלר 054 8516140 ............................................... 570 1675 ................ 23 יהודה הלוי צבי ורחל, איכן 619 3454 .................... 9 ישמח משה רבקה, איכן 618 0570 ................ 13 טבריה עדינה, איכנבאום 676 8942 ..................... 51 עוזיאל נילי, איכנבוים שמואל ופועה איכנברונר 077 6166977 ............................. 22 עמק יזרעאל שמואל צבי איכנברונר 676 5773 .................................. 21 קהילות יעקב 677 1679 ..................... 1 סנש חנה צבי, איכנולד 618 6696 ......................... 6 פנקס צבי, איכנולד 619 1038 ................. 16 אבני נזר חנה, איכנשטין 616 7761 ..... 168 ז'בוטינסקי השקעות בע"מ, איל 619 7953 ........... 7 לנדאו חיים מנשה וג'קלין, איל 619 0218 ..................... 19 החלוצים שמואל, איל שמואל סוכנות שמנים איל 619 6631 ....................................... 19 החלוצים שרותים למידע וחקירות איל 618 7377 ...................................... 14 בר כוכבא אשר אנטשיל ומרים רחל אילוביץ 619 3065 .................................. 9 קדושת יום טוב 619 8630 ....... 2\17 בן נריה גבריאל וחיה, אילוביץ 618 0752 .......... 18 הרב קוק דוד ודבורה, אילוביץ זלמן לייב ולובה אילוביץ 619 3654 .................................... 32 ישמח משה 619 5245 ......... 6 קדושת יום טוב יום טוב, אילוביץ 570 8436 ...... 26 ישמח משה יצחק ברוך, אילוביץ 618 8712 ............. 13 נויפלד נתן ופסיה, אילוביץ 618 4422 ................ 7 טבריה צבי וחנה, אילוביץ שמואל מאיר אילוביץ' 616 4134 ................................ 15 קדושת יום טוב 578 1052 ...... 13 אפשטין אריה ומרים, אילוביצקי 619 9399 .......... 7 בן זכאי בת ציון ואפרים, אילוז 619 9902 ..................................................... 616 9969 ........... 24 אברבנאל יוסף ונחמה, אילוז 574 3356 ............. 4 זוננפלד מרדכי וזהבה, אילוז 619 3956 ..... 4 דון יוסף נשיא עמרם וברוריה, אילוז 570 0383 ................... 18 בן פתחיה פרחה, אילוז 678 0277 ............ 20 פוברסקי רפאל וגילה, אילוז 678 1468 ................. 59 קהילות יעקב תמר, אילוז 677 0308 ............ 2 בארי חיים ושרה, אילוטוביץ 578 9385 ................... 15 אשל אברהם עמי, אילון 619 1067 ..................... 25 יונתן חיה ודוד, אילוני 677 4170 ............. 8 בארי ולדימיר, איליאחינסקי 618 3725 ........... 4 הושע אהרון וחוה, איליביצקי אהרון סוכנות ביטוח איליביצקי 619 3229 ............................................ 4 הושע 616 1942 ...................... 21 נויפלד גנאדי, אילייב 619 8569 ..................................................... למלחמה בסרטן אילן-אגודה 570 5662 ........................................... 6 גוטליב 579 2320 ............. 48 הרב שך יהודה וסימה, אילן 077 4195073 ....... 24 הרב קוק דוד יעקב דוד, אילן 619 5073 ........ 24 הרב קוק יעקב דוד וצביה, אילן 570 0598 .......... 103 אברבנאל פנינה ויעקב, אילן 574 3284 .......................... איטום אבי, אילנברג 674 3026 ..................................................... 570 5262 ......................... 25 בורוכוב דוד, אילנה 619 8807 .............. 14 הקישון מיזוג אויר, אילנות א בני ברק בני ברק א 12 רגייא - תונליא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=