מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

578 4101 ............... 55 ז'בוטינסקי בלה, איזראלוב איחוד הצלה בכל מקרה רפואי חייגו: 1221 579 7872 .... 37 הרב שך מוסדות גור בא"י, איחוד 618 5910 .............. ב' 7 סימטת רחל יהושע, איטח 616 3481 ............ 81 המכבים ישראל ורחל, איטח 619 8124 ............... 31 מינץ שלמה ושרה, איטח 052 7637925 ............................................... 052 7637945 ............................................... 615 4422 .................. 168 ז'בוטינסקי פאש, איטל 616 0842 ..................................................... 619 5659 ................................ 27 לח"י איטלגו, 618 9170 ........ 86 רבי עקיבא רוקפורט, איי אי איל 618 0833 ........... 98 רבי עקיבא אם בגדי הריון, איי 579 9550 ...................... 52 ר' עקיבא אמ סי, איי 677 0884 ....................... 8 אמרי ברוך די תור, איי 570 4860 . 168 ז'בוטינסקי רוקס מוצרי תוכנה, איי 579 0959 ............ 19 בן יוסף שלמה ארם, אייבזיאן 616 2166 ........ 22 בית שמאי אברהם ורינה, אייגר 632 2302 .. 124 כהנמן מכשירי כתיבה, איזנשטיין 570 2470 ...... 9 אשל אברהם נח ומרים, איזנשטיין 618 1595 ............. 23 חזו"א צבי ויפה, איזנשטיין 574 6862 ....... 39 מתתיהו שאול וחנה, איזנשטיין 570 9103 ........ 44 מימון שאול ורבקה, איזנשטיין 570 8155 ............ 96 ר' עקיבא שמעון, איזנשטיין 618 5667 .................... 5 עובדיה דוד ולאה, איזק 616 3864 ................ 60 ר' עקיבא דוד עו"ד, איזק 616 1466 ............ 60 ר' עקיבא דוד עורך דין, איזק 619 4235 ............... 15 הראשונים מרגריטה, איזק 578 3102 .......... 12 חשב סופר תומר וליאת, איזק 619 3512 .............. 3 עמוס יעקב ונחמה, איזקוב 676 3059 .................. 4 אשל אברהם יפה, איזקוב 616 1270 ....... 3 קובלסקי שפרה וישראל, איזקוב 579 6038 .............. 5 התנאים דוד ומיכל, איזקסון 077 8208205 ............ 47 ירושלים מאיר, איזקסון 677 3164 ........... 99 כהנמן שלמה וחיה, איזקסון 578 8022 ................ 23 נויפלד יאיר ורות, איזנטל ישראל מאיר ואסתר איזנטל 677 7683 .............................. 56 האדמו"ר מקוצק 574 7008 ................... 20 מתתיהו משה, איזנטל 579 4474 .................. 5 רוזובסקי שמעון, איזנטל 570 0942 ...... 11 אחיה השילוני משה ורחל, איזנמן 570 2494 ... 64 ירושלים אברהם ויהודית, איזנפלד 619 2451 ...... 122 ר' עקיבא חנוך ופסיה, איזנצויג 570 4040 ............... 13 חגי יוסף ורבקה, איזנצויג 619 8599 .............. 5 בן נריה רותי ויוסף, איזנקוט 058 3293397 ............................................... 570 9505 ............ 6 חבקוק דוד ולאה, איזנקרפט 077 5005760 ..... 16 גניחובסקי ישראל, איזנקרפט 077 2186723 ...... 25 הירדן צבי ושרה, איזנקרפט 570 9949 .................... 14 רוזנהיים ברוריה, איזנר 574 7932 .............. 5 הרב כהן שלמה יצחק, איזנר 618 0619 ......... 17 גניחובסקי נחום ואסתר, איזנר 570 2376 .............. 24 הרב שך חביבה, איזנשטט 578 6948 .................... 7 חי טייב חיים, איזנשטט 677 8763 ................... 1 עוזיאל יעקב, איזנשטט 570 1066 ............... 24 גניחובסקי ציפי, איזנשטט 618 4491 ..... 4 פרדו משה בנימין וחיה, איזנשטיין 077 7197669 ........ 27 אבן גבירול חנה, איזנשטיין 619 7669 ..................... 13 שבזי חנה, איזנשטיין 619 5266 ..... 5 בית הלל יהושע ורבקה, איזנשטיין 579 5766 ....... 20 חזו"א יעקב ויהודית, איזנשטיין 077 2007614 ... אבן גבירול יעקב ועטי, איזנשטיין 579 1942 .... 6 שפת אמת מאיר וברכה, איזנשטיין 618 0318 ..................... 31 לח"י מלי תבור, איזון 616 9879 ....................... 3 הרב שך ששון, איזיק 618 0798 .. 19 אהרונסון אסתר ואלעזר, איזיקוביץ 619 9625 ................ 21 טבריה נשקה, איזיקוביץ 676 6208 ............ 3 צמח צדיק שמעון, איזיקוביץ 077 4008105 ............. 10 טבריה אברהם, איזירר 579 0941 ..... 78 ' אנילביץ אורירו"ח ופריבה, איזלר 618 4998 .................. 78 ' אנילביץ שושנה, איזלר 674 2388 ................................ 39 מתיתיהו איזן, 618 4956 .............. 30 יהושע צביקה ורבקה, איזן 570 1491 ................. 20 הירדן שמעון ולאה, איזן ישראל שמעון והדסה איזנבך 077 9525269 ...................................... 2 דניאל 052 7160860 ............................................... 579 0874 ............ 18 נחמיה מרדכי וחנה, איזנבך 054 8490960 .. 9 אבן גבירול ראובן ומלכה, איזנבך 618 5098 ............... 14 הירש ברוך אביחי, איזנברג 570 6289 ..... 34 פוברסקי דוד אליעזר דוד, איזנברג 618 8945 ............... 6 פנקס דובה ויוסף, איזנברג 570 4959 .................... 7 נחום יחזקאל, איזנברג 677 4333 ............... 14 אמרי ברוך מנחם, איזנברג מרדכי התנועה להגינות שלטונית איזנברג 619 2918 ........................................ 33 הרב שך 677 6620 ..................... 24 בן יעקב נתן, איזנברג 554 1081 .......... 14 ברטנורא נתן ומלכה, איזנברג 570 7050 ................. 3 בית יוסף שלמה, איזנברג 619 8512 .......... 5 עמיאל שלמה ותרזה, איזנברג 619 8885 ............... 2 ירושלים שמואל, איזנברגר 055 6791009 ............................................... 570 8804 ................ 2 אלישע הרב אברהם, איגר 619 0470 ......................... 41 חזו"א יצחק, איגר 602 3255 ......... 41 חזון איש ירחמיאל משה, איגר 578 3292 ..... 8 שפירא עזריאל יעקב ורבקה, איגר 677 9314 ........................... 4 גורדון עליזה, איגר 570 3915 ............ 16 רוזנהיים שלמה וצביה, איגר 616 0265 .................. 22 שח"ל יהלומים, אידיאל 618 3401 ........... 9 שלמה בן יוסף ארנה, אידלוביץ 616 0558 .............. 15 הצבי אליהו ורחל, אידלמן 579 1647 ......... 3 נועם אלימלך חיים ורות, אידלמן 579 5192 ............ 4 גניחובסקי יוסף וחנה, אידלמן 570 0871 .......... 27 נויפלד ישעיהו וחנה, אידלמן 077 3436381 ...... 2 טבריה ישראל יעקב, אידלמן 578 3031 ....... 22 וולפסון מלכה ואברהם, אידלמן 570 6766 ............. 9 וולפסון מרדכי רפאל, אידלס 570 3998 .......... 65 ר' עקיבא גניה ויוסף, אידלסון 619 7783 ....................... 2 חרל"פ יואל, אידלסון 619 7949 ....... 2 שפת אמת אלכסנדר, אידלשטיין 570 1907 .................. 2 ריינס מנחם, אידלשטיין 570 1510 ..... 3 אלחריזי משה אברהם, אידלשטיין 579 3742 .......... 15 הרב שך נח וחנה, אידלשטיין 619 2668 .................. 67 כהנמן יוסף, אידלשטין 579 3439 .......... 11 רד"ק מיכאל מאיר ונטע, איו 578 1527 ......... 5 שלמה הכהן רפאל ורונית, איובי 616 3819 ................... 14 עזרא יונתן ומיכל, איון 570 7314 ............ 13 נויפלד דוד ומרים, איזדורפר 579 2768 ................ 15 נורדאו יעקב ודליה, איזון 678 1881 ......................... 111 כהנמן סי טק, אי (מסחר אלקטרוני) אי סי מגא 578 1003 ............................................ 27 לח"י 619 7859 ........ א' 18 טבריה אברהם ושרית, איבגי 619 8256 ................... 30 קובלסקי אפרים, איבגי 619 3152 ....... 33 עמק יזרעאל מרדכי ורינה, איבגי פנחס רואה חשבון ואירית איבגי 676 3061 ..................................... 1 קיבוץ גלויות 676 3760 ..................................................... 570 8317 ..................... 12 רשב"ם צפורה, איבגי 618 0864 ........... 40 הרב קוק רחל ושמעון, איבגי 618 2092 ........................ 16 צפת שונטל, איבגי 971 1818 ............. 8 דניאל שלמה ואסתר, איבגי 618 2165 . 7 העלייה השנייה מיכאל וחיה, איבנבוים 616 7566 ............ 12 פרדו משה מרדכי, איבנבוים 618 3089 ....... 44 ' אהרונוביץ אברהם ויוכבד, איבר 570 1332 .............. 7 לנדאו יעקב ברוך וגנדי, איבר טוביה דוד וציפורה איבראמס 618 0606 .......................................... 71 כהנמן 570 7956 ............ 6 עמי זהבה ושמואל, איבשיץ 618 9278 .............. 22 ביאליק סבלטנה, איבשנה 619 9005 ................... 22 הירש ברוך הייעל, איגוד מנהלי הסמינרים "בית יעקב ". איגוד 570 0722 ............................................ 5 צפניה 619 2136 ..................... 47 הרב קוק יחיאל, איגוז 616 3345 ...... 14 שמעון הצדיק בצלאל וחוה, איגל 570 2877 ....................... 23 מלצר שושנה, איגל 053 3122826 . 3 רבינא אליעזר ישעיה ורחל, איגר א בני ברק בני ברק א 11 יא סי טק - רגייא ועד הרבנים לעניני צדקהבארה"ק שליט"א: האדמו"ר מבעלזא כ"ק מרן "התורמים לועד הרבנים יזכו לכל הברכות והישועות" כיסופים דפוס רימון - כיסופים בני ברק 100 כהנמן 0 3 - 8 0 0 0 1 4 4 akisufim@gmail.com www . k i s u f i m . c o . i l תנו לנו לחוות איתכם את הרגע הזה. . .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=