מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

31 בדוק עוד היום האם פרטיך מעודכנים www.torahindex.com אשלג n הרה"צ יהודה לייב אשלג שליט"א 6192872 . .................................. 4 בביהמ"ד אבן עזרא 052-7127600 .......................................... מזכירות אשלג n הרה"צ יעקב משה שמואל גרנירר שליט"א 6743349 . ................................................. 1 רבינא אשלג n הרה"צ שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א 5793355 . ................................................. 4 שד"ל 6193789 . .................................................... פקס 050-4183080 .............................................. גבאי בשעות הערב רצוי לתאם. באדישל n הרה"צ שמאי הירש שליט"א 02-5323314 טלפקס ....................... ירושלים 2 פתחיה 050-4126913 ........................... הגבאי הרב צבי קרויס באיאן n הרה"צ נחום דב ברייאר שליט"א 02-5382950 ............................. ירושלים 42 בר גיורא 02-5380813 ................................................ פקס באלחוב n הרה"צ יוסף יעקב שנייבלג שליט"א 02-9998487 ............................ בית שמש 60/1 ריב"ל 054-8417164 ............................................. הגבאי 054-8419140 .............. הגבאי הראשי הרב שלמה דב וידר באקאווסק n הרה"צ יצחק פינטער שליט"א 6196110 .............................................. 48 חזון איש בוהוש n הרה"צ יעקב מנדל פרידמן שליט"א 6184988, 5799184 ....................................... 6 חגי 5793763 . .................................................... פקס לקבוע תור 21:00-23:00 ’ א’, ב’, ד בוטשאן n הרה"צ יעקב פרנקל שליט"א 073-7247272 .......................................... 35 מינץ .14 ק. קהל בתור מראש בביהמ”ד רח’ ישעיהו בוסטון n הרה"צ מאיר אלתר הורוויץ שליט"א 02-6519688 ........ ירושלים 43033 . ת.ד 13 אדמו"ר מרוז'ין בוקרסט n הרה"צ אהרון זעליג לופוביץ שליט"א 5793631 . .................................................. 8 יואל בהט ושש-קרמיקה יוקרתית 0505-100-535 .. מתמחים בתחום המקוואות ביאלא n הרה"צ בן ציון רבינוביץ שליט"א 02-5386323 ........................ ירושלים 47 הרב סורוצקין ביאלא בני ברק n הרה"צ יעקב מנחם רבינוביץ שליט"א 5791234 . ............................................ 17 ירושלים 6196555 . .................................. 34 ביהמ”ד: ירושלים 5791234 ’ בתאום מראש בטל 17:00-23:00 ’ ק. קהל א’-ה ביאלא בית שמש n הרה"צ פנחס ירמיה רבינוביץ שליט"א 02-9911408 ............ בית שמש 90031 . ת.ד 28 נהר הירדן 053-3130510 .......................... גבאי הרב יחיאל פרוש ביאלא פשיסחא n הרה"צ אהרן משה רבינוביץ שליט"א 02-6513976 ........................ הרב נוף ירושלים 18 אגסי ביאלא פשיסחא n הרה"צ אלימלך רבינוביץ שליט"א ביאלא פשיסחא n הרה"צ מנחם מנדל רבינוביץ שליט"א 6769949 . .......................................... 17 שד' ויז'ניץ ק. קהל בשעות הערב בתאום מראש. ביאלא רמת אהרן n הרה"צ צבי רבינוביץ שליט"א 5799970 . ............................. 19 בית המדרש: רוזנהיים ק. קהל בבית המדרש א'-ה' אחרי מעריב או בתאום בטל' הנ"ל, או עם 052-7644081 : הגבאי מאיר שטיינמיץ ביטשקוב n הרה"צ דוד רוזנבויים שליט"א 6810820 . ......................................... יפו 21 למרטין 8 בית המדרש: רבי מאיר בעלזא n הרה"צ יששכר דב רוקח שליט"א 02-5017676 ............................ ירושלים 4 דובר שלום 02-5017677 ................................................ פקס בערגסאז n הרה"צ אהרון פאלאק שליט"א 9092940 . ................................... פ"ת 4 מנחת שלמה פ”ת 108 בית המדרש רוטשילד ק. קהל במוצ”ש אחרי מעריב והבדלה שאר הימים בתאום מראש. אלעד ק. קהל בתאום מראש. 13 בית המדרש רבי יוסף קארו 03-574-5257 1-800-22-36-36  ועד הרבנים למען עניי עירך! א אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=