מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תשמישי קדושה- המשך כתרי אותיות - מכון להגהה ומכירת תפילין ומזוזות בפיקוח הגרי"מ שטרן שליט"א ובהמלצת הרב ואזנר זצ"ל 6163468........ )150 , ב"ב (פ' ר' עקיבא 14 יונה הנביא לשכת הלכה למעשה-תפילין, מזוזות בהכשר הרב לנדא שליט"א רב אב"ד ב"ב 03-6190885 ,050-4133344............... 99 ר"ע 19:00-20:00 | 11:00-15:00 - לשכת סת"ם כהלכה 550 6613 .................................... 41 חבורת "הוד והדר" חזו"א 579 8610 ............................ 145 רבי עקיבא מכון בית יוסף, ראה מודעתנו בסיווג זה 616 1666 ....................................... 2 חזון איש מכון פאר, 570 6769 ............................... 71 רבי עקיבא מכון תפארת, 054-255856 .................... 6 משולם ראט מלאכת מחשבת, 578 8413 ...................................... 164 רבי עקיבא מלכות, פרוכות, מעילים לס”ת, סטים לטלית, תפילין ומתנות מעשה רוקם - 052-7634024 ................................ קרית ספר 16 אור החיים 570 1431 ............................... 136 רבי עקיבא מעשה רוקם, 570 4128 ....................................... 9 זכריה מקור הקלף, 570 7599 .................................... 3 זכריה מרכז הסת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 578 3953 .................................. 21 ירושלים מרכז הקודש, 624 9335 .............................. 10 אהרונוביץ משכן התכלת, 659 2273 ............................... 42 חזון איש משכן התכלת, 616 6895 ............................. 109 רבי עקיבא משכן התכלת, 924 0706 .............................. 11 רבי עקיבא משכן התכלת, 578 3670 .............................. 65 רבי עקיבא משכן התכלת, 579 1616 ................................. 9 השל"ה משמרת סת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 618 4978 ............................... 125 רבי עקיבא נאדר בקדש, 570 0075 ........................................ 53 רבי עקיבא נויפלד, 570 1826 ................................. 5 אליהו הנביא נזר הקודש, 050-4160363 ..... ב' 92 מוצרי עור, מחזורים וכו', ר' עקיבא נעימות, 050-4117844 ........................................ 26 דבורה הנביאה 579 8755 ........................ 14 אהרונוביץ ס.ל.א הוצאה לאור, 670 8570 .................................... 151 כהנמן סנטר קודש, עטרת - תשמישי קדושה ויודאיקה טליתות, כיפות, רקמה ומתנות 03-5791132............. בני ברק 25 רח' חזון איש 676 8714 .................................. 4 גבעת פנחס פדר תפילין, ראה מודעתנו בסיווג זה פמוטמונה 052-76-00005.....................03-6778239 ויטרינה מתקפלת בתמונה פטנט רשום www.pamotmuna.co.il 054-8429191 ....... 14 רבינא ציציות- מנחם מנדל פרוכטר, 616 2864 .................................... 5 צפניה קטיפת הקלף, 578 2867 ....................................... 16 נחמיה קלף רוזמן, 054-8485375 ................................. 7 הרב שר קלף שחר, 052- 7649168 .......... קשרי קודש-מכון סת"ם ושופרות 618 4653 ................................. 3 חזון איש רקמת ישראל, (פלק) - מחזורים YOU 4 שי מעור עתיק, פמוטות לכלה בערב, ג-סגור 9-11 מבחר מתנות לכל מטרה, א,-ה 054-8433332 ,5799888...........:' א 54 חזו"א 618 1270 ........................................... 3 חזון איש שכטר, 618 8710 ..................................... 115 רבי עקיבא שמעיה, 616 6266 ................................ 148 ז'בוטינסקי תורה מציון, 579 1617 ......................... 14 ברטנורא תיקים לספרי תורה, 072-2211000 ................................. 45 ירושלים תפארה, 570 6994 ...................................... 19 רש"י תפילין רש"י, 579 6377 ......................... 138 ז'בוטינסקי תשמישי קדושה, בני ברק, מעל החנויות 145 כתובתינו: ר' עקיבא הזהרו מזיופים! טל': פקס: WWW.BAITY.CO.IL 03-5798610 03-5782239 ספרי תורה, תפילין ומזוזות מכירה, הגהות ותיקונים ליחידים, מוסדות וסיטונאים באישור ועד קדושת סת"ם מזוזות ביתך 5709771 ................... , טל: 19 בעל שם טוב 6181633 ........................................................... פקס: אמנת שירות חתום על מכירה בדיקה תיקון תפילין, מזוזות, ספרי תורה מגילות, בתי מזוזה, שיפוץ תפילין רצועות, הגהות מחשב לסיטונאים, לסופרים וליחידים 10:00-20:00 :' פתוח רצוף, א'- ה 10:00-12:00 :' יום ו בפיקוח ועד קדושת סת"ם 460 ת תשמישי קדושה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=