מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

207 בדוק עוד היום האם פרטיך מעודכנים www.torahindex.com 1-800-22-36-36  ועד הרבנים למען עניי עירך! ישיבות וכוללים בב"ב - המשך אור ישראל [כולל] n 6188917 , 054-8409371 ........................... 27 חבקוק ראה אור אליצור אור עזרא n אור שרגא [כולל] n 052-7675105 ....................... רדזמין (בית מפעל הפיס) ב"ב 16 למכתבים: שד' רמז אור תורה [י.ג] [כולל] n 6195550 טלפקס .................................... 21 צירלזון אורחות התלמוד [י.ק] n 5700156 . ........................................... 3 ברנדשטטר 5792194 . .................................................... פקס 5784500 . ..................................................... ט.צ. אורחות חיים [י.ק] n חינוך מיוחד ללא פנימיה 6766444 . ............................................... 72 חזו"א 5740596 . .................................................... פקס 6773954 . ............................ הרב שלמה שטרן שליט"א 6766633 . ........................... הרב אריה קאופמן שליט"א אורחות יוסף [י.ק] n 5748987 . ................................................. 7 עזרא 5746156 . .................................................... פקס אורחות יעקב [י.ג] n 5782878 . ................................................ 23 מינץ 5782879 . .................................................... פקס 5706734 . .............. ראש הישיבה הרב דורמאשקין שליט"א 5782993 . ......................................... ט.צ. חדר אוכל 5782994 . ......................................... ט.צ. פנימיה א' 5782995 . ......................................... ט.צ. פנימיה ב' אורחות תורה [י.ג] [כולל] n 073-2245504 .................................. 7 משרד: מצדה 6197130 . .................................................... פקס 10 הישיבה: שלמה המלך 074-7183500 ............................................... ט.צ. 6781347 . .................................................... פקס שלוחות רבנים: 234 שלוחה .............................. הרב אדלשטיין שליט"א 235 שלוחה ................................... הרב גרבוז שליט"א 237 שלוחה .................................. הרב דיסקין שליט"א 231 שלוחה .................. הרב דיקמן / הרב שרייבר שליט"א 233 שלוחה ................................ הרב ויסבלום שליט"א 232 שלוחה ........................... הרב מישקובסקי שליט"א 236 שלוחה .................................. הרב קלרמן שליט"א 6199203 . ........... 10 הרב צבי יהודה אדלשטיין, אור החיים 5792006 . ........................ 17 הרב איתמר גרבוז, בן זכאי 5791714 . ..................... 79 הרב ברוך דוב דיסקין, כהנמן 6768136 . ......................... 3 הרב יחיאל קלרמן, קושניר 5790196 . . 10 משגיח: הרב חזקיהו מישקובסקי, אליהו הנביא אורייתא [בע"ת] n 6182419 . ............................................. 128 כהנמן 6181298 . ................................................. טלפקס ראש הישיבה הרב דיסלר שליט"א אלכסנדר [י.ק] [י.ג] [כולל] n 6189538 . .................................. 13 אדמורי אלכסנדר 5799158 . ..................................... טלפון צוות רוחני 6162226 . .................................................... פקס [י.ק] בית ישראל תפארת מנחם 5785700 . ..................................................... ט.צ. רה"י: הרב שמעלקא האלפערט שליט"א 6777042 . ............ מנהל רוחני: הרב אהרון טויסיג שליט"א [י.ג.] אמרי מנחם 5788500 . ..................................................... ט.צ. רה"י: הרב משה לנציצקי שליט"א מנהל רוחני: הרב חיים מאיר סגל שליט"א 5795721 . 4 [כולל] הרב יחיאל מיכל פרידמן שליט"א אחיעזר 6194300 . ..................................................... ט.צ. אמרי אמת – דחסידי גור [י.ק] [י.ג] [כולל] n 6186790 . ............................................ 22 ר' טרפון 6183997 . .................................................... פקס 5704309, 5787409, 5795309 ................... ט.צ. פנימיה 072-2230140 ................................. ט.צ. ביהמ"ד י.ק 072-2230144 .................................. ט.צ. ביהמ"ד י.ג ˜‡ ~‡‚— ‚‡—‡ שליט"א הגרב"ד דיסקין בנשיאות ישיבה שיבינו אותו! ישיבה שהוא יהנה... הרב מאיר שטיבל שליט"א לפרטים והרשמה: m580625101@gmail.com דוא"ל: 052-7600-786 בני ברק 9 רח' החלוצים לבחורים יראי שמים! י ישיבות וכוללים בבני ברק המרכז מסייע לבחורי ישיבה בעלי קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים וחינוכיים. תמיכה בבחורים בתוך מסגרת הישיבה. סיוע להורים בבעיות הדורשות הדרכה הורית. אבחונים בגמרא והפניה למגוון אבחונים עפ"י הצורך 03-6161078 : פקס 03-6161067 ב''ב 6 כתובת המרכז: רבינו אשר למידע אודות "הקשיבה בנות" - ראה בתחילת המדריך עיריית בני ברק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=