מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

33 זוועהיל n הרה"צ גדליה משה גולדמן שליט"א 02-5828665 ......... ירושלים 5380. ב' ת.ד 34 שמואל הנביא 02-5323455 ................................................ פקס זוועהיל n הרה"צ שלמה גולדמן שליט"א 02-5325885 ................... ירושלים 9 האדמו"ר מזוועהיל זוטשקא n הרה"צ אשר ישעיה ראזנבוים שליט"א 6194103 . ..................................... 14 באר מים חיים זידיטשוב n הרה"צ יעקב שלמה כהנא שליט"א 02-5388259 ................................. ירושלים 22 עמוס בתאום טלפוני 13 ק. קהל בביהמ”ד תחכמוני זידיטשוב ספינקא n הרה"צ יצחק אייזיק כהנא שליט"א 02-9919329 ......................... בית שמש 4 הרב מבריסק זידיטשוב פ"ת n הרה"צ משה שלמה אייכנשטיין שליט"א 02-5372484 .......................... ירושלים 11 שרי ישראל פתח תקוה 11 בית המדרש-רח’ הס זלאטשוב n הרה"ג ישראל שמואל מיכלוביץ שליט"א 09-8348623 .............................. נתניה 62 פתח תקוה 052-7184989 .............................................. גבאי ז'מיגראד - צאנז n הרה"צ הלברשטאם שליט"א 5791322 . ......................................... 16 בנימין מינץ חוג חתם סופר n הרה"צ רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א 6181003 . ................................. 15 אדמור"י אלכסנדר ק. קהל בתאום מראש חוסט n הרה"צ ברוך פנחס לייפער שליט"א 02-5798182 .................................. ירושלים 87 דרוק טאלנא n הרה"צ יצחק מנחם וינברג שליט"א 02-5825543 ............................... ירושלים 10 דוד חזן 052-7638990, 052-7616333 .......................... גבאי .02-5400318 ק. קהל בתאום טלפוני טאלנא - אשדוד n הרה"צ טווערסקי שליט"א 08-8679050 ............................... אשדוד 10/7 רשב"י טעמעשוואר n הרה"צ חיים לייפער שליט"א 5799824 . ................................................. 5 רד"ק 050-4128377 ק. קהל בתאום מראש טעמעשוואר ירושלים n הרה"צ יעקב מנחם לייפער שליט"א 02-5828621 .......................... ירושלים 9 שמעון רוקח טריסק n הרה"צ משה מרדכי אייכנשטיין שליט"א 02-5387059 ........................ ירושלים 51 הרב סורוצקין בשעות הערב. טריסק n הרה"צ שמחה דויטש שליט"א 5700990 . .............................................. 8 אבטליון טשאקווא n הרה"צ נפתלי הלברשטאם שליט"א 02-5002350 ................................. ירושלים 17 עמוס טשארנאביל - אשדוד n הרה"צ יהושע העשיל טווערסקי שליט"א 08-8557527 ............................ רובע ז' אשדוד 34 ינאי 077-4702259 .............................................. פקס ק. קהל בין מנחה מעריב - שעה לאחר מכן. בשעות אחרות ולתאום: 052-7644370 / 053-3156409 הר"ר פנחס אלימלך קירשנבוים טשערנאביל n הרה"צ מנחם נחום טווערסקי שליט"א 6187998 . .................................. 3195 . ת.ד 10 ראב"ד 5709938 . .................................................... פקס בטלפונים: 13:00-13:15 להזמנת תור בימים ב' ג' ד' בין 054-8406000 ,053-3100061 ירוסלב n הרה"צ שלמה לייב רוקח שליט"א 08-9744143 .................. מודיעין עילית 18 יהודה הנשיא לאנצהוט n הרה"צ ברוך יהודה ווגשאהל שליט"א 02-9993187 ............................... בית שמש 10 רשב"י לובלין n הרה"צ אליהו שלמה אייגר שליט"א 5703915 . ............................................ 16 רוזנהיים ק. קהל בתאום מראש. לוקווע – וולברוז' n הרה"צ שמואל הכהן טורנהיים שליט"א 6190716, 054-8416656 ..................... 7 שמעון הצדיק בתאום. 8-10 ק. קהל בביהמ”ד היכל צבי, סירקין לוצק n הרה"צ יוחנן שוחט שליט"א 02-5826847 .......................... ירושלים 50 ארזי הבירה 02-5816430 ' בטל 16:30-17:30 ' מענה טלפוני: א'-ה ליז'ענסק n הרה"צ אלימלך שיף שליט"א 02-5869459, 02-5867366 .... ירושלים 12 קדושת אהרון ירושלים 46 ביהמ”ד – מינץ ליטשיק n הרה"צ אברהם אריה ברנשטיין שליט"א 02-5386597 ................................. ירושלים 26 צפניה חוויה חד פעמית י ש י א ב ו צ י ע ב ת ו ס ו כ ‹‡—€’Ž ƒ‰ƒ ƒ”‡—‰ השנתי הדינר 03-5745257 1-800-22-36-36  תורמים ל"ועד הרבנים" ורואים ישועות א אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=