מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

31 תושיה n 073-200-33-33 ................................. 42 חזון איש ראה מודעתנו בסיווג זה תינוק בריא n 1800-909595 ............................................ 1 ורנר 055-6705419 ............................................ תמיכה תכלית n סיוע למשפחות, מערך הסעות לבתי חולים 02-6516325 ............................ ירושלים 6 מרכז ספיר תנועת בנות בית יעקב - בתיה n 02-5008555 ......................... ירושלים 57 מלכי ישראל 02-5015444 ................ ירושלים 5 מינהלת: יהודה המכבי תעצומות n המרכז להעצמת הילד והמשפחה 02-5370906 ............................ ירושלים 5 גבעת משה תקוה לפרקינסון n תמיכה, מידע ומענה לחולי פרקינסון 058-3262487 ................................ ירושלים 3 שטנר אדמו"רים אונגוואר n הרה"צ דוד שלמה קליין שליט"א 02-5871051 ...................... ירושלים 1 קהילת אונגוואר 02-5870639 ................................................ פקס 053-3152144 .............................................. גבאי אונגוואר - מודיעין עילית n הרה"צ משה קליין שליט"א 02-5023907 ................................. ירושלים 10 שמגר מודיעין עילית. 5 ביהמ"ד רח' זכרון שמואל 052-7127047 יום ו' בתאום 19:00-22:00 ' ק. קהל בביה"מד יום ד אוסטרובה ביאלה n הרה"צ אברהם ירחמיאל רבינוביץ שליט"א 02-6537593 .............................. ירושלים 13 נאג'ארה אופלע n הרה"צ שרגא זלמנוב שליט"א 6195627 . ............................................... 15 הירדן אטיניא n הרה"צ ברוך הגר שליט"א 6770078 . ........................................ 28 אהבת שלום אלכסנדר n הרה"צ ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א 5709228 . ............................................... 4 אחיעזר 6162226 . .................................................... פקס 20:15-21:15 ’ בתאום טלפוני: א’, ג’, ה אמשינוב n הרה"צ יעקב אריה מיליקובסקי שליט"א ירושלים 27 הרב פרנק 02-3003936 ........................................ לתאום תור 1532-6434037 ............................................. פקס אשלג n הרה"צ יהודה לייב אשלג שליט"א 6192872 . .................................. 4 בביהמ"ד אבן עזרא 052-7127600 .......................................... מזכירות אשלג n הרה"צ יעקב משה שמואל גרנירר שליט"א 6743349 . ................................................. 1 רבינא אשלג n הרה"צ שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א 5793355 . ................................................. 4 שד"ל 6193789 . .................................................... פקס 050-4183080 .............................................. גבאי ק. קהל בשעות הערב רצוי לתאם. באדישל n הרה"צ שמאי הירש שליט"א 02-5323314 טלפקס ....................... ירושלים 2 פתחיה 050-4126913 ........................... הגבאי הרב צבי קרויס באיאן n הרה"צ נחום דב ברייאר שליט"א 02-5382950 ............................. ירושלים 42 בר גיורא 02-5380813 ................................................ פקס באלחוב n הרה"צ יוסף יעקב שנייבלג שליט"א 02-9998487 ............................ בית שמש 60/1 ריב"ל 054-8417164 ............................................. הגבאי 054-8419140 ................. גבאי ראשי הרב שלמה דב וידר באקאווסק n הרה"צ יצחק פינטער שליט"א 6196110 . ........................................... 48 חזון איש בוהוש n הרה"צ יעקב מנדל פרידמן שליט"א 6184988, 5799184 ....................................... 6 חגי 5793763 . .................................................... פקס 21:00-23:00 ’ לקביעת תור א’, ב’, ד בוטשאן n הרה"צ יעקב פרנקל שליט"א 7478889 . ................................................ 35 מינץ 053-3107222 . גבאי 14 ביהמ”ד רח’ ישעיהו בוסטון n הרה"צ מאיר אלתר הורוויץ שליט"א 02-6519688 ........ ירושלים 43033 . ת.ד 13 אדמו"ר מרוז'ין בוקרסט n הרה"צ אהרון זעליג לופוביץ שליט"א 5793631 . .................................................. 8 יואל ®¯¢Ú©†‰Á¯†ÍÂÈÁφ≠†‰È˘Â˙†È¢Ú˘ ÈÓÂÁ˙≠·¯†ÊÎ¯Ó ‰Ïȉ˜·†ÌÈÈÎÂÈÁ†˙Â¯˙ÙÏ ¨ÍÁӆ‡†‰¯Â‰ Ìȯ‚˙‡†Ô‚ÓφÌÈÈ˘ÚÓ†˙Â¯˙Ù†¨ÍφÚȈӆ¨‰È˘Â˙†˙ˆ†¨Â‡ ÆÍ„ÏÈØÍ„ÈÓÏ˙† Ï˘† ÌÈÈ˘‚¯Â† ÌÈÈ˘„È„† ¨ÌÈÈ˙¯·Á† ¨ÌÈÈÎÂÈÁ ˙Ó‡˙‰Ï†„Ú†¯Â¯È·‰†·Ï˘Ó†ÏÁ‰†¨˙È˘È‡†ÌÎ˙‡†ÂÂÏȆÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓ Æ„Á‡†Êίӷ†ÏÂΉ†‰‡ÏÓ†˙ÂÈ„ÂÒ·†¨‰ÚÓ‰ ÆÌÈÈÚˆ˜Ó†˙Â¯˙Ù†˙È˙Ïȉ˜≠˙ÈÎÂÈÁ†‰˘È‚†·Ï˘Ó†‰È˘Â˙†ÊÎ¯Ó „¢Ò· ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠≥≥ † ∫ßÏË †Æ˜¯·†È·†¨¥≤†˘È‡†ÔÂÊÁ† ‰È˘Â˙†ÊÎ¯Ó הורה או מחנך, אנו, צוות תושיה, מציעים לך פתרונות מעשיים למגוון אתגרים חינוכיים, חברתיים, דידקטיים ורגשיים של תלמידך/ילדך. מיטב המומחים ילוו אתכם אישית, החל משלב הבירור ועד להתאמת ”המענה“. בסודיות מלאה והכול במרכז אחד. מרכז תושיה משלב גישה חינוכית-קהילתית לצד טיפול ופתרונות מקצועיים. בס“ד שע"י משיבים לחינוך ורווחה )ע"ר( 1-800-22-36-36  ועד הרבנים הצדקה של גדולי הדור שליט"א א אגודות וארגונים - אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=