מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מעצבי פנים ראה סיווג אדריכלות מפות ומפיות שולחן 579 0868 ............................ 12 נחמיה המתנה לכל מטרה, 570 9033 ........................................ 19 הירקון מפות יגר, מפקחי בניה ראה סיווג פיקוח בניה מפתחות שכפול ראה סיווג מנעולים ומפתחות מצבות אבן ושיש התאומים בע“מ מצבות ועיצובי שיש 054-2334847, 03-5349500 ................ ת“א 34 קרית שאול אבני זכרון פריד שלמה תעשיית מצבות בכל הארץ 03-6161652.......................................... :28 רש"י 052-7640773................................................. : נייד zikaron74@gmail.com ........................... : דוא"ל אמנת שירות חתום על 052-2421901, 03-5705848 .. ב"ב 7 צפניה וייס מרדכי מצבות, 03-6474892 ....................................... תל אביב 34 קרית שאול ישראל רוזנברג מצבות עבודות באזור ירושלים והסביבה 02-6516414..............: ירושלים 69 גבעת שאול 052-7635999 ...................... 8 הרב ורנר מנחם בירנשטוק, 02-6541898 ........ ירושלים 6/1 שמגר מצבות קולמוס בע"מ, מצגות ראה סיווג וידיאו הפקת ועריכת סרטים מצות יצור 618 2152 ................................. 83 ז'בוטינסקי מצות אביב, 678 0297 ........................... 26 אמרי ברוך משמרת המצות, מצלמות אבטחה ראה גם סיווגים: אבטחה, אזעקה - מכשור ובאינטרקום אור דוד-מצלמות, אינטרקום, קודנים, אזעקה וחשמל 052-3970333 ......................................... 10 יהודה הנשיא 052-7153511 ......... הממגן-פתרונות מיגון אבטחה ואש 03-9457080 ........................................................... ראה מודעתנו בסיווג זה המשך הסיווג בעמוד הבא כל מה שרק תחפש... ברוך דיין האמת אמבולנסים פרטיים הנצחות מצבות רמקולים והגברה עיתונים - מערכות מודעות רחוב דפוס - אגודות וארגונים )זק"א( דפי מידע - בתי עלמין דפי מידע - חברות קדישא דפי מידע דפי מידע גמח"ים: כסאות לשבעה ארונות קודש לאבלים הגברת קול משניות וקדיש לעילוי נשמת נרות ונרות נשמה ספרים לאבלים עליה לקבר ביום היארצייט תהילים בבית הקברות 198 ē-đ ģĤč ĕĜč Čĥĕďģ ĐĤčē - ĦđĤĥė ĕďĞđđ ¨ ................................................ ĎĔđ »¯ÇȸɸǯÈÄ ²° „ ......................................... ćĉċā āċĉĖ ..................................................... ĎĔđ ÆÇ°¸¿°²² °¯°Ç¯ ·¸»È¯²¿»°Ç³ „ ........................................... ĉýĔăĄĆ {Ąĕ ..................................................... ĎĔđ ¨ {ā¨{ý !HNBJMDPN ĉĆĆċ É´ÇȺ³Â±¯ ¼ ¸É¸È¯Ç³É´¿°Ç³ „ ¨ āĄĂĉĖ ¨ .... Ċ¨Ć þýĆĉāý ¨ ................................................ ĎĔđ ³Ç´É³¸ ÃÁÉ´¯»Æ¶ ¾¸Ç²³½»É´ÇȺ „ ý ąĆĉĖ Ćėĕđý Ć ĕÿā ėĂĖýĕþ ¨ ................................ ČĆċĆčþ ĀĆ Āė ¨ ................................................ ĎĔđ ³µ±´´¸À°´¿ÉÁ²´½³¯Ç ɸɲ³³ÅÁ´½³ É´¿°Ç³ÉºÈ» „ ......................................... ýþĆĔď ĕ ..................................................... ĎĔđ ¨ Ă ĊĂĆ ¨ Ā þ ¨ ā¨ý Äǯ°É´¸´»É³É´´Å½»¾´º½ „ ĄĂĂĕ ăĖ þĕā ėĂĖýĕþ ............................ Āďĉý Āė ýþĆĔď ĕ ² ÅÁ´½³ ¼¸»È´Ç¸É´¿°Ç „ ¨ .................................. Ċ¨Ć ėĉēþĄā ¨ ................................................ ĎĔđ ¨ ā¨ý ¾¸Ç²³½ É´°´¶ÇÉ´¿°Ç „ ¨ āĄĂĉĖ .................... ėĂþĂĄĕ ÿĕþĀĉĂÿ ¨ ................................................ ĎĔđ ¨ ā¨ý ėĂĉĆďđ ėĂďĖ ģĤč ĕĜč Čĥĕďģ ĐĤčē ¼¸¸·Çü¸À¿»´°½¯ ¼¸ÆÀÁ¸Ã²°¼±³¯Ç ¼¸¶ ½±³¸Ã²É»¸¶É°´¾¸½»Á¸É° ¼¸»´¶º Á²¸½¸Ã²° É´»°¯ ¼¸¯È´¿¸Ã»ÀƲ¿¸¯° ¼»´Á¸¸¶À¿»´°½¯ „ ¨ ....... ČċĀĆĕđ ĔĄēĆ þĔďĆ ėĉāčāþ Ēĕýā ĉĈþ ėĂĔĉĄ ėĕĆĈċĂ ĉþý ėĂďĀĂċ ėĔþĀāĂ āĎđĀā Ćąĕđ ĎčĉĂþċý ³Ç³·³´´Æ½¼Á ³Ç³·³É¸° „ ¨ , ....... ĕĀčþ Ċāĕþý ýĄđč ĔĄēĆ ĕĂąĕčÿ Ć ď ėþĖþ ĉďđĂċ ĕĕĔċā ĊĂĔċþ ĊĆĕąđč ėĕĆċĖ ĉĉĂĈ ¨ ¨ ...................... ¯ Ƶ „ ýĖĆĀĔ āĕþĄ ɸ»»º³´É¸µºÇ½³¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ................................................ ĕēĉċ ¨ ........... āĆĂĂĉā ĆčĆčď ĉĈ ĕĂĀĆĎ ėĂĆĂĂĉ ČĂÿĕý É Ã°° °¸²Ç¶¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ................................................. ý Ă㥠¨ ÿ ĆċĆþ ĉāĔ ėĉþĔ ėĂĆĂĂĉĉ ĊĆđĂĄĀ ĊĆĕĔċþ ........................... ĎĆĆĂ ĔĄēĆ .............. ČċčĆĆąĖ Ąč ¶ „ ¨ ............... ĕĂÿĎ ĀĕĖċāĖĈ ėĂĆĂĂĉ ýĖĂčþ ¯ ȶ±Ç´±¸²¸À¶¸ Áȯȸ²Æ³Ç°¶ „ ................................................ ČċčāĈ ¨ ................................. āĖċ ĆĔĎþĂĉăĂĔ ¨ .................. ĆĈĀĕċ ČĆĆąĖčĕĆý ¯ ɯȸ²Æ³Ç°¶ „ ²°»° ¾²È´±É´¸´´»²Æ´½ ................... ĆĖýĕ ĀĕĖċ ý ė ĕþĆĉāĂċ ..................................................... ĎĔđ ĆčĂđĉą āčďċ ¨ ā¨ þ ¨ ý ĉāĔ ėĉþĔ ¨ ..... āĀĂþďā ėĂďĖ ĕĄýĉ ĊĆĕąđč ĆĂčĆđĉ ĆčĂđĉą ĀĔĂċ ėĂĆĂĂĉ ĆĀĔĂċ .................................................. ČĂĎđĉĂĂ ¨ ĉāĔ Ĕ .................................................. þĂĉĆĈĆý ¨ ĉāĔ Ĕ .............................................. ĕċĂĖā ĉė ¨ ĉāĔ Ĕ ęĕĘĥđĤĕ Čĥĕďģ ĐĤčē É´»°¯ ¼¸¯È´¿¸Ã»ÀƲ¿¸¯°¼¸¶ ½±³¸Ã²É»¸¶É°¼±³¯Ç ¸¿´Ç¸Á³É´¸´´»³É¸° „ ¨ ¨ ...................... ĕÿċĖ ɸÀÇó³²Á³¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ¨ ................... ĕĈþ ĊĆĎĆč ¨ .................. ĀċĄč ĔĄēĆ ĊĆđĂĄĀ ĊĆĕĔċĉ ¼¸È´Çà ɸ»»º³´É¸È¯Ç³¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ............................................ ĎčĆđ ¼¸²Ç´º¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ¨ .................. þĔďĆ ėĆþ ¨ ĉāĔ Ĕ ¼¸»°°³É²Á»¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ....................................... ĔĀē ĆĕďĖ ¼¸°ÇÁ½¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ....................................... ĀĂĀ ćĉċā ¨ ....................... āčĆčĂĔčý ĕĆýĆ þĕā ĀĆĆč ¼¸²ÇÃÀ¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ......................................... ĔĂĔ þĕā ¼¸¸¶³ÄÁ¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ¨ ............ ĆăčĈĖý ĉýĉēþ ¾·À¸¿±Ã¯¸²´³¸É»¸³Æ¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ .......... ĊĆĉĖĂĕĆ Āė ČāĈā ĂāĆčĂĀý ¨ ................................................ ĎĔđ !HNBJM DPN ................................... ĉ ýĂĀ ¼¸»È´Ç¸É»¸³Æ¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ¨ ........................................... ĕĖĆĉý ¨ ā¨ý ¸¿½¸É¯È¸²Æ³Ç°¶ „ ýĆþčā כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ( ראה דפי מידע )כחולים חברה קדישא ול < ר חברה קדישא? 332 מ מעצבי פנים - החטבא תומלצמ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=