מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מספר תחנה כתובת תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 26591 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הרב בן יעקב 26501 22 הרב בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הרב בר אילן 26579 40 הרב בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 26565 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 23060 101 הרב כהנמן 26505 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 64 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן מספר תחנה כתובת תחנה 20163 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן גבירול 20081 105 אברבנאל 26581 34 אברבנאל 26582 41 אברבנאל 20089 60 אברבנאל 26558 79 אברבנאל 20090 84 אברבנאל 26500 26 אברהם בן דוד 26499 29 אברהם בן דוד 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20037 אהרונוביץ' 20094 24 ' אהרונוביץ 28588 אהרונוביץ' 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 49 ' אהרונוביץ 28595 8 ' אהרונוביץ 26564 11 אשל אברהם 26566 22 אשל אברהם 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא מספר תחנה כתובת תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21230 23 דרך בן גוריון 20177 27 דרך בן גוריון 21232 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 21616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 21365 23 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 72 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי מספר 20162 20079 20150 26591 26380 26502 26501 20173 20174 26579 26577 27088 27092 27089 26565 26490 23060 26505 26506 22974 26977 21372 22975 מספרי תחנות בב"ב מספר תחנה כתובת תחנ 20163 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן גבירול 20081 105 אברבנאל 26581 34 אברבנאל 26582 41 אברבנאל 20089 60 אברבנאל 26558 79 אברבנאל 20090 84 אברבנאל 26500 6 אברהם בן דוד 26499 9 אברהם בן דוד 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20037 אהרונוביץ' 20094 24 ' אהרונוביץ 28588 אהרונוביץ' 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 49 ' אהרונוביץ 28595 8 ' אהרונוביץ 26564 11 אשל אברהם 26566 22 אשל אברהם 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא מספר תחנה כתובת תחנה 20163 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן גבירול 20081 105 אברבנאל 26581 34 אברבנאל 26582 41 אברבנאל 20089 60 אברבנאל 26558 79 אברבנאל 20090 84 אברבנאל 26500 26 אברהם בן דוד 26499 29 אברהם בן דוד 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20037 אהרונוביץ' 20094 24 ' אהרונוביץ 28588 אהרונוביץ' 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 49 ' אהרונוביץ 28595 8 ' אהרונוביץ 26564 11 אשל אברהם 26566 22 אשל אברהם 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא 26567 3 בן עזאי 26413 15 בן פתחיה 26504 19 ד''ר נתן בירנבוים 28669 13 דבורה הנביאה 26486 18 דבורה הנביאה 26488 16 דמשק אליעזר 26487 21 דמשק אליעזר 26481 4 דמשק אליעזר 28607 דרך אם המושבות מספר תחנה כתובת תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21230 23 דרך בן גוריון 20177 27 דרך בן גוריון 21232 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 21616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 2 365 23 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 7 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי 27059 95 דרך ז'בוטינסקי 22980 20 דרך זאב ז'בוטינסקי 21747 16 דרך ששת הימים 21558 59 האדמו''ר מנדבורנא 23051 74 האדמו''ר מנדבורנא 20091 59 המכבים 20080 68 המכבים 28589 5 הקישון 20147 11 הרב אבו חצירא מספר תחנה כתובת תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 26591 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הרב בן יעקב 26501 22 הרב בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הרב בר אילן 26579 40 הרב בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 26565 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 23060 101 הרב כהנמן 26505 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 64 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן 22282 88 הרב כהנמן 21371 95 הרב כהנמן 26379 3 הרב מוהליבר 26417 35 הרב מיימון 20085 16 הרב נורוק 20086 40 הרב נורוק 20084 5 הרב נורוק 26493 11 הרב עוזיאל מספרי תחנות בב"ב מספ תחנה כתובת ת 20163 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן גבירול 20081 105 אברבנאל 26581 34 אברבנאל 26582 41 אברבנאל 20089 60 אברבנאל 26558 79 אברבנאל 20090 84 אברבנאל 26500 אברהם בן וד 26499 אברהם בן וד 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20037 אהרונוביץ' 20094 24 ' אהרונוביץ 28588 אהרונוביץ' 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 49 ' אהרונוביץ 28595 8 ' אהרונוביץ 26564 1 אשל אברהם 26566 2 אשל אברהם 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא מספר תחנה כ 20163 26418 אבן ג 26536 אבן ג 20081 אברבנ 26581 אברבנ 26582 אברבנ 20089 אברבנ 26558 אברבנ 20090 אברבנ 26500 אברה 26499 אברה 27058 אהרונ 26554 אהרונ 20037 אהרונ 20094 אהרונ 28588 אהרונ 26550 אהרונ 20075 אהרונ 28595 אהרונ 26564 אשל 26566 אשל 26572 בן זומ 26573 בן זומ 26567 בן עז מספר תחנה כתוב תחנה 20163 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן גבירול 20081 105 א רבנאל 26581 34 אברבנאל 26582 41 א רבנאל 20089 60 א רבנאל 26558 79 א רבנאל 20090 84 א רבנאל 26500 26 אברהם בן וד 26499 29 אברהם בן וד 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20037 אהרונוביץ' 20094 24 ' אהרונוביץ 285 8 אהרונוביץ' 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 49 ' אהרונוביץ 2859 8 ' אהרונוביץ 265 4 11 אשל אברהם 265 6 22 אשל אברהם 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא 26567 3 בן עזאי 26413 15 בן פתחיה 26504 9 ד'' נתן בירנבוים 28669 13 דבור הנביאה 26486 18 דבור הנביאה 26488 16 דמשק אליעזר 26487 21 דמשק אליעזר 26481 4 דמשק אליעזר 28607 דרך אם המושבות מספר תחנה כתובת תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21 30 23 דרך בן גוריון 2017 27 דרך בן גוריון 21 3 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 216 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 2116 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 21365 23 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 72 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי 27059 95 דרך ז'בוטינסקי 22980 20 דרך זאב ז'בוטינסקי 2174 16 דרך שת הימים 21558 59 האדמו''ר מנדבורנא 23051 74 האדמו''ר מנדבורנא 20091 59 המכבים 20080 68 המכבים 285 9 5 הקישון 20147 11 הרב אבו חצירא מספר תחנה כתובת תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 26591 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הרב בן יעקב 26501 22 הרב בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הרב בר אילן 26579 40 הרב בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 265 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 2306 10 הרב כהנמן 2650 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 64 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן 22 8 88 הרב כהנמן 21371 95 הרב כהנמן 26379 3 הרב מוהליבר 26417 35 הרב יימון 20085 16 הרב נורוק 20086 40 הרב נורוק 20084 5 הרב נורוק 26493 11 הרב עוזיאל מספרי תחנות ב"ב מספר תחנה כתובת התחנה 20163 א. תעשייה בני ברק 20147 13 אבו חצירא 20079 2 אבו חצירא 20150 24 אבו חצירא 20162 45 אבו חצי א 26418 29 אבן גבירול 26536 7 אבן ג ירול 2 82 אברבנאל 2 81 105 אברבנאל 81 34 אברבנאל 008 60 אברבנאל 65 79 אברבנאל 20090 82 אברבנאל 26500 26 אברהם בן ד ד 264 9 29 אברהם בן דוד 26591 26 אברמסקי 28588 אהרונוביץ' 27058 12 ' אהרונוביץ 26554 13 ' אהרונוביץ 20094 24 ' אהרונוביץ 26550 37 ' אהרונוביץ 20075 51 ' אהרונוביץ 20037 6 ' אהרונוביץ 28595 8 ' אהרונוביץ 26380 16 אהרונסון 26564 13 אשל אברהם 26566 22 אשל אב הם 21230 21 בן גוריון 21232 49 בן גוריון 26572 16 בן זומא 26573 20 בן זומא מספר תחנה כתובת התחנה 26394 17 בן זכאי 26391 51 בן זכאי 26390 56 בן זכאי 27091 8 בן זכאי 26502 21 בן יעקב 26501 22 בן יעקב 26567 3 בן עזאי 26413 15 בן פתחיה 20173 13 בר אילן 26579 40 בר אילן 26577 6 גוטמכ 20083 13 גניחובסקי 200 7 18 גניחובסקי 2 504 19 ד''ר נתן בירנ ים 28669 11 דבורה הנביאה 26486 12 דבורה הנביאה 2 488 16 דמשק אליעזר 26487 21 דמשק אליעזר 2 481 4 דמשק אליעזר 27088 23 דסלר 27089 5 דסלר 27092 4 דסלר 28607 דרך אם המושבות 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 20177 25 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21711 דרך הנשיא הראשון 22942 דרך הנשיא הראשון 21500 דרך ז'בוטינסקי מספר תחנה כתוב ה חנה 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 21616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21365 23 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך זאב ז'בוטינסקי 27063 דרך זאב ז'בוטינסקי 229 0 22 דרך זאב ז'בוטינסקי 21730 59 דרך זאב ז'בוטינסקי 26416 72 דרך זאב ז' וטינסקי 270 9 95 דרך זאב ז' וטינסקי 21747 16 דרך ששת ה מים 21558 59 האדמו''ר מנדבורנא 23 1 74 האדמו''ר מנדבורנא 20 91 59 המכבים 20080 68 המכבים 28589 5 הקישון 21372 67 הרב כהנמן 0085 16 הרב נו וק 20086 40 הרב נורוק 20084 5 הרב נורוק 26524 10 הרב ש''ך 20077 46 הרב ש''ך 20078 64 הרב ש''ך 26410 16 הרב שר 26548 33 השלושה 26565 13 זוננפלד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=