מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תשע"ח- תשע"ט 2018 - 2019 03-6748888 מדריך הטלפונים החרדי של המרכז הקדושה בנכם מתקשה בישיבה??? 055-6782-881 052-7600-786 הבשורה אצלינו! הובלות גבעתי 03-5796055 הובלה אריזה איחסון מנוף בשביל השקט הנפשי שלך 03-5746601 משלוחים חינם בב"ב! בס”ד בינ”ו ל ¼¸¿°Ç³ ²Á´ Æ ³Ç¯° ³Æ²Å ¸¿¸¿Á» ¸ÉÁÈ´¿´ ¸É¶·°³ ¼¸° ¡ÇÁ »¯Çȸ »º É´ÃǷųÀô· ²´½Á° טופס הצטרפות 5 בעמוד דפי מידע)כחולים( רכב מעלון להסעות נכים ואתרים רכב מעלון להסעות נכים 03-5795083 ‹‡…~Š ‡  ƒ ‹‡Œ–ƒ˜ 1800-620-640 –‡‚ ˜’ƒ• 1-800-39-47-47 ˜ƒƒ—‡ ‹‡~ƒ–ƒ ‹‡Œ–ƒ˜ ‹‡‡ŽŠ 100% ! –ƒ‚ ‡Šƒ€ Š— ‚•”‚ ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ מחירים והסדרי תשלום נוחים במיוחד 36 - ב תשלומים פנורמי + CT ללקוחותינו בני ברק 4 ירושלים הלוואות לעסקים: מבנקים, קרנות מדינה ש“ח 1,000,000 עד וממוסדות חוץ בנקאיים הלוואות בנקאיות לפרטיים ש“ח ללא ערבות 500,000 עד הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים ולפרטיים שעות( 48- )אישור בכ ש“ח 500,000 עד 03-5477876 ww w.finansit7.co.il הלוואות בתנאיםמעולים finansit בס“ד מיחזור משכנתא )אפשרות לכסף ביד( משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים )בתנאים מעולים( הלוואות לעסקים )גם לעסק שבהקמה( הלוואות בצ‘קים הלוואות לפרטיים מימון לרכב הלוואות מקרנות מדינה משכנתאות מיוחדות לגילאים מבוגרים משכנתאות בנקאיות בתנאים מעולים הנהלה חרדית (46‘‡ Œ‡‰–ƒ”Š˜ƒ–‰ƒŒ˜ƒŒƒ–˜‚ 392 ˜  53~‡•œ–…– 1-800-350-535 ˆŠ— ‚Ž‡˜ŽŠ ‹‡– – –~—Ž ~Š …~ ‘~ Š‡—˜‚ ˜‡ –Š‡ ˆŠ—ƒ’Š†Š‚‰…Œ Š‡—˜‚˜‡ ‚ Œ—˜„~Œ יש מודעה שתשנה חייך לעולמים 2 ' בעמ האם אתה מבין את ההבדל בין שתים למאה? שאלה: כן זה נשמע מוגזם, זה נשמע בלתי אפשרי אבל זה אמיתי, זה הוכח, זה עובד לעולם לא אשכח - הפתרון לשכחת התורה תורה קוצ' Torah Coach מרכז הזמנות לדלתות וכספות הפורץ החרדי ה תשע"ח-תשע"ט 2018 - 2019 מדריך הטלפונים החרדי של המרכז אזורי הפצה: פ"ת | אלעד | בני ברק ראשון לציון | מודיעין עילית ישמח משה | בת ים | חולון גבעתשמואל | אוריהודה | תלאביב מהדורה 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=