מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

203 בדוק עוד היום האם פרטיך מעודכנים www.torahindex.com י ישיבות וכוללים בבני ברק 1-800-22-36-36  תורמים ל"ועד הרבנים" ורואים ישועות ישיבות וכוללים בב"ב - המשך ראה אור אליצור אור עזרא n אור שרגא [כולל] n 052-7675105 ....................... רדזמין (בית מפעל הפיס) ב"ב 16 למכתבים: שד' רמז אור תורה [י.ג] [כולל] n 6195550 טלפקס .................................... 21 צירלזון אורחות התלמוד [י.ק] n 5700156 . ........................................... 3 ברנדשטטר 5792194 . .................................................... פקס 5784500 . ..................................................... ט.צ. אורחות חיים [י.ק] n חינוך מיוחד ללא פנימיה 6766444 . ............................................... 72 חזו"א 5740596 . .................................................... פקס 6773954 . ............................ הרב שלמה שטרן שליט"א 6766633 . ........................... הרב אריה קאופמן שליט"א אורחות יוסף [י.ק] n 5748987 . ................................................. 7 עזרא 5746156 . .................................................... פקס אורחות יעקב [י.ג] n 5782878 . ................................................ 23 מינץ 5782879 . .................................................... פקס 5706734 . .............. ראש הישיבה הרב דורמאשקין שליט"א 5782993 . ......................................... ט.צ. חדר אוכל 5782994 . ......................................... ט.צ. פנימיה א' 5782995 . ......................................... ט.צ. פנימיה ב' אורחות תורה [י.ג] [כולל] n 073-2245504 ............................ 5 משרד: חיים לנדאו 6197130 . .................................................... פקס 10 הישיבה: שלמה המלך 074-7183500 ............................................... ט.צ. 6781347 . .................................................... פקס שלוחות רבנים: 234 שלוחה .............................. הרב אדלשטיין שליט"א 235 שלוחה ................................... הרב גרבוז שליט"א 237 שלוחה .................................. הרב דיסקין שליט"א 231 שלוחה .................. הרב דיקמן / הרב שרייבר שליט"א 233 שלוחה ................................ הרב ויסבלום שליט"א 232 שלוחה ........................... הרב מישקובסקי שליט"א 236 שלוחה .................................. הרב קלרמן שליט"א 6199203 . ........... 10 הרב צבי יהודה אדלשטיין, אור החיים 5792006 . ........................ 17 הרב איתמר גרבוז, בן זכאי 5791714 . ..................... 79 הרב ברוך דוב דיסקין, כהנמן 6768136 . ......................... 3 הרב יחיאל קלרמן, קושניר 5790196 . . 10 משגיח: הרב חזקיהו מישקובסקי, אליהו הנביא אורייתא [בע"ת] n 6182419 . ............................................. 128 כהנמן 6181298 . ................................................. טלפקס ראש הישיבה הרב דיסלר שליט"א אלכסנדר [י.ק] [י.ג] [כולל] n 5795721 . .................................. 13 אדמורי אלכסנדר [י.ק] בית ישראל תפארת מנחם 5799158 . ..................................... טלפון צוות רוחני 6162226 . .................................................... פקס 5785700 . ..................................................... ט.צ. 6777042 . ............ מנהל רוחני: הרב אהרון טויסיג שליט"א [י.ג.] אמרי מנחם 5788500 . ..................................................... ט.צ. מנהל רוחני: הרב מרדכי שובקס שליט"א 5795721 . 4 [כולל] הרב יחיאל מיכל פרידמן שליט"א אחיעזר 6194300 . ..................................................... ט.צ. אמרי אמת – דחסידי גור [י.ק] [י.ג] [כולל] n 6186790 . ............................................ 22 ר' טרפון 6183997 . .................................................... פקס 5704309, 5787409, 5795309 ................... ט.צ. פנימיה 072-2230140 ................................. ט.צ. ביהמ"ד י.ק 072-2230144 .................................. ט.צ. ביהמ"ד י.ג אמרי בינה [כולל] n 5705826 . ................................... שיכון ה' 16 צירלזון ראש הכולל הרב אהרן שמואל פרנקל שליט"א אמרי יוסף [כולל] n 6161090 . .............................................. 20 ראב"ד אנטיניא [כולל] n 6194316 . ................................................. 9 הושע 5794400 . ..................................................... ט.צ. ארם צובא [כולל] n 5703890 . .................................. 9-11 חידושי הרי"ם אשל אברהם – בית אליעזר [כולל] n 10 חולדה הנביאה 5790913 . ......................... הרב מרדכי רבינוביץ שליט"א באבוב – חכמת שלמה [י.ק] n 6160018 . .............................................. 32 רמב"ם 6164426 . .................................................... פקס 9225910, 9224508 ........................................ ט.צ. עמל התורה הקדושה 052-7600-786 טל' לרישום: 055-6782-881 בנכם מתקשה ??? בישיבה הבשורה אצלינו! הקדושה m580625101@gmail.com ד וא"ל:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=