מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

119-121 מפתח הגמ"חים עמודים 5743058 . .... גמ"ח כלי עבודה "בנה ביתך" ,17 שד' ויז'ניץ n נא לדייק! בחצר. 20:30-21:00 ' ה 20:55-21:30 ' א' ב' ג' ד 050-4158514 ................. סעד ג', 13 שלמה בן יוסף n מקדחה פטישון, ג'קסון, מברגה, דיסק, צ'ק פקדון. 077-9146146 .................. "יד רבקה" לוי ,32 שמעיה n מקדחה מברגה דיסק גדול וקטן וג'קסון. 5704359 . ............................ טולדנו ,14 שפת אמת n מסור חשמלי-ג'קסון, לע"נ ברוך בן משה וחביבה. כלי נגינה 053-3164971, 053-3164114 .................. 5 הגר"א n "למנצח בנגינות", גיטרה אקוסטית מוגברת, מגבר לאקוסטית, אביזרים לגיטרה. כלים חד פעמיים 6181961 . ................................... ברנד ,3 אבטליון n אין מכירה כלל! תמורת החזרה. גם בשבת. 5744007 . ........................ 5 דירה ,41 אברהם בן דוד n תמורת החזרה. 6184984 . ................................... קסירר ,17 מימון n לע"נ ישראל וחיה קויפמן (מפות, מפיות, תבניות) תמורת החזרה. 050-4107702 .................................... 5 מתתיהו n כלים בסיסיים. 6198834 . ................................ בריל ,43 ר' עקיבא n בתיאום, "חסדי עזריאל" כסא אליהו הנביא ראה גם באינדקס לפי נושאים - בריתות בתחילת דפי הגמח"ים 6194771 . ........................ "חסדי חנה" ,9 יונה הנביא n , וכן כרית. 22:00 בתיאום טלפוני עד 054-8592848 .......................... שיכון ה' 22 שח"ל n כסאות אוכל לילדים 052-7644380 .......................... פאר ,32 אברמסקי n 6786573 . .................................. ברנט ,29 הר סיני n כסאות בטיחות לרכב 6747465 . ............... "חסדי אסתר" ,15 אברהם בן דוד n בתיאום מראש, בהשארת צ'ק ערבון. בפסח/סוכות ההשאלה לפני החג בלבד! ע"ש הרבנית אסתר פיינשטין ע"ה. 5793562 . ......................................... 18 בעש"ט n בתיאום. 5785504 . ................................... זייבלד ,26 דניאל n בוסטרים. 6197219 . ..................... וויס הרב ש"ך פינת חיד"א, n "עזר בנימין", בתיאום מראש. 052-7112762, 5780521 ........ צ'רני ,9 דירה 19 הרצוג n בוסטרים בתיאום מראש. 052-8644248 ....................................... 5 חברון n גם בוסטר. בתאום מראש, צ'ק בטחון. לע"נ מרת חיה שרה בת ר' יצחק הלוי ז"ל. 076-5405990 ............................... חיים בדרכים n רשת הגמ"חים להשאלת כסאות בטיחות בפריסה ארצית. 077-7166501 .................... , ק. הרצוג 20 יגאל אלון n 052-7110658 ............................ 52 יהודה הנשיא n 052-7640622, 052-7640722 ................ 10 ירמיהו n בתאום מראש. 6169334 . .......................................... מרכז ב"ב n 6180311 . .......................................... 8 סוקולוב n "חסדי יהודית" בתאום מראש, צ'ק ערבון. 6190124 . ........................................ 32 סוקולוב n בתאם בשעות הערב. 6197687 . ...................................... 122 ר' עקיבא n כסא בטיחות עד גיל שנה. 5782312 . ........................ גולדנר ק"ד, 11 רוזובסקי n במגוון גדלים. כסאות נמוכים לשבעה | ראה גם אינדקס לפי נושאים - אבלות בתחילת דפי הגמ"חים בדפי עסקים: סוכות אבלים. 077-2003105 ................................ "אבני נצחון" n כסאות נמוכים לאבלים. גמ"ח "אחים לצרה" - זק"א תל אביב n 050-4111953, 050-7107008 ....... השאלת ציוד לאבלים ראה מודעתנו בסיווג זה 6191440 . ..................... גוטרמן ב', 8 האדמו"ר מגור n ארונות קודש מתקפלים, כסאות נמוכים מתקפלים, ספרי הלכה לאבלים. 052-2501542 .................. זק"א הכח למתנדב ע"ר n 050-6501542, 6188882 ......................... 8 חיד"א n גמ"ח ניחומים שע"י זק"א. 5706258 . .................... חברה קדישא - גור ,63 כהנמן n קוזלובסקי, כסאות וארון לאבלים. כסאות שולחנות וספסלים ראה גם סיווג כיסויים לכסאות. 5708737 . ................................ חסדי לוי ,7 אביעד n 6194965, 052-7109674 .......... בוארון ,43 אברמסקי n רק כסאות ושולחנות. בתיאום מראש בלבד, לתושבי ק. הרצוג בלבד. 053-3157933, 5793390 . קראוס ,4 דירה 20 אור החיים n שולחנות בגדלים שונים, כסאות. 052-7679405 ...................... שטיבל ,18 בית שמאי n ספסלים בלבד, מעץ, קלים ולא מתקפלים. 054-8594544, 6196467 ....................... בנבנישתי n שולחנות. 6779467 . ..................... "זכרון משה" קליין ,15 גורדון n , בתאום 21:00-22:00 ) שולחנות, ספסלים וכסאות (חזקים וקלים מראש, צ'ק ערבון. 6182270 . ................................... יברוב ב', 5 דסלר n "שמחת משה וחוה", כסאות פלסטיק לארועים, שולחנות אלומיניום וספסלים. 6181981 . .......................... דינר ,37 האדמו"ר מגור n שולחנות וספסלים.ע"ש הר"ר שלמה הלוי דינר זצ"ל, בתיאום מראש. 052-7146103 ............................ גינצבורג ,2 הבנים n רק כסאות פלסטיק. 5798260 . ............................................. 5 הירדן n גמ"ח כסאות פלסטיק. 052-7601360/1 ............................. שביב ,30 הנגב n כסאות שולחנות וספסלים. לע"נ יוכבד בת ר' דוד ע"ה, צ'ק פקדון. 5793655 . ............................. זלץ ,3 העליה השניה n 18:00- כסאות, ספסלים, שולחנות ומחיצות, בתיאום מראש. בין , צ'ק פיקדון הכרחי. 21:00 6774460 . .......................................... 29 הר סיני n כסאות מפלסטיק ושרפרפים בתאום מראש. ג 146 גמ"חים כלי עבודה - כסאות שולחנות וספסלים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=