מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

א 30 המדריךלמוסדות תורה וחסד www.torahindex.com שמע קולנו n מרכז ארצי לטיפול בלגויי שמיעה 02-5944333 ................................. ירושלים 23 עמוס שמעיה n 1599-555222 ................................ נתב שיחות ארצי 5783410 1 שלוחה .............. 13 התפתחות הילד: פוברסקי 5783410 2 שלוחה ........... א' 1 מכון שמיעה: נועם אלימלך 6486020 . ............................... מרכז תמיכה לתקשורת ש"ס – התאחדות הספרדים שומרי תורה n 02-3733200 ............................ ירושלים 6 עם ועולמו 1800-888444 .............................. מוקד פניות הצבור 02-6667111 ................................................ פקס שערי הוראה n המפעל העולמי ללימוד הלכה והוראה 02-5827799 ................................... ירושלים 43 דוד 02-5326421 ................................................ פקס שערי הצלחה n 0722-444444 .................................. 11 אהבת שלום 0722-154455 .............................................. פקס שערי פדות n מענה הלכתי בלבד לשוהים בבתי הכלא בארץ ובעולם 053-3154010 ........................... 077-5558617 פקס תודעה n 5746272 . ............................................... 86 כהנמן 5745504 . .................................................... פקס תולדות ישורון n ארגון יהדות לדוברי רוסית 02-5400005 ............ ירושלים 23156 . ת.ד 38 מרדכי רובין 02-5400946 ................................................ פקס תומכי תורה בירושלים n 02-5322384 .............................. ירושלים 35 בר אילן תורה ויהדות לעם n המרכז להפצת תורה וערכי יהדות 02-5374371 ............................. ירושלים 5 אורנשטיין תורה קוצ' n 079-9297910 ................................................... ראה מודעתנו בסיווג זה ראה טהרנו תורת המשפחה מוקד טהרנו n תורתי n לעידוד שינון, הספק וחזרה 1700-700613 ........................................ 15 נחמיה תושיה n 073-200-33-33 ................................. 42 חזון איש ראה מודעתנו בסיווג זה תינוק בריא n 1800-909595 ............................................ 1 ורנר 055-6705419 ............................................ תמיכה תנועת בנות בית יעקב - בתיה n 02-5008555 ......................... ירושלים 57 מלכי ישראל 02-5015444 ................ ירושלים 5 מינהלת: יהודה המכבי תעצומות n המרכז להעצמת הילד והמשפחה 02-5370906 ............................ ירושלים 5 גבעת משה תקוה לילד נווה צבי n 02-6236771 ................................ ירושלים 22 בצלאל אדמו"רים אונגוואר n הרה"צ דוד שלמה קליין שליט"א 02-5871051 ...................... ירושלים 1 קהילת אונגוואר 053-3152144 .................................... גבאי וק. קהל 02-5870639 ................................................ פקס אונגוואר - מודיעין עילית n הרה"צ משה קליין שליט"א 02-5023907 ................................. ירושלים 10 שמגר מודיעין עילית. 5 ביהמ"ד רח' זכרון שמואל 052-7142708 יום ו' בתאום 19:00-22:00 ' ק. קהל בביה"מד יום ד אוסטרובה ביאלה n הרה"צ אברהם ירחמיאל רבינוביץ שליט"א 02-6537593 .............................. ירושלים 13 נאג'ארה אופלע n הרה"צ שרגא זלמנוב שליט"א 6195627 . ............................................... 15 הירדן אטיניא n הרה"צ ברוך הגר שליט"א 6770078 . ........................................ 28 אהבת שלום אלכסנדר n הרה"צ ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א 5709228 . ............................................... 4 אחיעזר 6162226 . .................................................... פקס 20:15-21:15 ’ בתאום טלפוני: א’, ג’, ה אמשינוב n הרה"צ יעקב אריה מיליקובסקי שליט"א ירושלים 27 הרב פרנק 052-7628060 ...................................... לתאום תור 052-7145653 ................................................... 153-26434037 ............................................. פקס ®¯¢Ú©†‰Á¯†ÍÂÈÁφ≠†‰È˘Â˙†È¢Ú˘ ÈÓÂÁ˙≠·¯†ÊÎ¯Ó ‰Ïȉ˜·†ÌÈÈÎÂÈÁ†˙Â¯˙ÙÏ ¨ÍÁӆ‡†‰¯Â‰ Ìȯ‚˙‡†Ô‚ÓφÌÈÈ˘ÚÓ†˙Â¯˙Ù†¨ÍφÚȈӆ¨‰È˘Â˙†˙ˆ†¨Â‡ ÆÍ„ÏÈØÍ„ÈÓÏ˙† Ï˘† ÌÈÈ˘‚¯Â† ÌÈÈ˘„È„† ¨ÌÈÈ˙¯·Á† ¨ÌÈÈÎÂÈÁ ˙Ó‡˙‰Ï†„Ú†¯Â¯È·‰†·Ï˘Ó†ÏÁ‰†¨˙È˘È‡†ÌÎ˙‡†ÂÂÏȆÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓ Æ„Á‡†Êίӷ†ÏÂΉ†‰‡ÏÓ†˙ÂÈ„ÂÒ·†¨‰ÚÓ‰ ÆÌÈÈÚˆ˜Ó†˙Â¯˙Ù†˙È˙Ïȉ˜≠˙ÈÎÂÈÁ†‰˘È‚†·Ï˘Ó†‰È˘Â˙†ÊÎ¯Ó „¢Ò· ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠≥≥ † ∫ßÏË †Æ˜¯·†È·†¨¥≤†˘È‡†ÔÂÊÁ† ‰È˘Â˙†ÊÎ¯Ó הורה או מחנך, אנו, צוות תושיה, מציעים לך פתרונות מעשיים למגוון אתגרים חינוכיים, חברתיים, דידקטיים ורגשיים של תלמידך/ילדך. מיטב המומחים ילוו אתכם אישית, החל משלב הבירור ועד להתאמת ”המענה“. בסודיות מלאה והכול במרכז אחד. מרכז תושיה משלב גישה חינוכית-קהילתית לצד טיפול ופתרונות מקצועיים. בס“ד שע"י משיבים לחינוך ורווחה )ע"ר( אגודות וארגונים - אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=