מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תיווך ומתווכים ראה גם סיווג: נדל"ן ייזום ושיווק 054-4659772 ...................... 12 ר' עקיבא יועצי נדל"ן, AD 613 8886, 054-8476063 ,........... 10 ירושלים יזמות, B.A. ראה מודעתנו בסיווג זה 053-3120040 ..................... 18 רבי עקיבא אברהם גליקסון, 072-2817774 ................................ 59 אהרנוביץ אינווסט, 073-7997777 ................................. 30 ששת הימים אלדר, 6166105/4 ............................ 56 רבי עקיבא אלמוג נכסים, ן " אפיק נכסים-תיווך דירות ונדל 03-5791514............................. ב " ב 88 עקיבא ' ר 054-2250000.................................................... נייד 574 8444 ........................ 22 גבורי ישראל אצקוביץ נכסים, 054-4922391 ............................ 76 רבי עקיבא אראלי צבי, 053-3172172 .................... 16 באר מים חיים אריה דויטשר, 616 1611 .................................. 1 רבי עקיבא אשד נכסים, 619 5858 .................................. 2 רבי עקיבא אשד נכסים, בורסת הדירות-מאגר דירות ענק! כל הדירות לל"ת בשוק החרדי בלבד!....................הפרסום חינם! & 10- כל המידע ב 072-2158088........................... : מכירה-השכרה 560 0900 ................................. 48 ירושלים ביבלה נכסים, 806 0550 ....................................... 3 בן פתחיה בית טוב, 619 8018 .................................. 12 ז'בוטינסקי ברק נכסים, 050-4144602 ........................................ דירה בשבילך ראה מודעתנו בסיווג זה דירה נאה - פרסום נכסיםחינם | מגרשים | משרדים | חנויות | דירות | 050-4930222............. , בני ברק 32 רבי עקיבא 525 0250 ....................................................... דירומט 616 6156 .................................... 37 הרצוג הרצוג נכסים, 050-5305219 ................... 15 רבי עקיבא השקעות בנדל"ן, 570 5788 ........................................ 24 חברון י.ל. נכסים, ן מסחרי. " י. קנובליך תיווך ונדל שטחי מסחר/חנויות, משרדים, מוסדות, מחסנים, מבני תעשיה ולוגיסטיקה עסקים 054-9864800.......................... : פעילים למכירה, נייד מ " י.רוזנטלר נכסים בע ן " תיווך דירות ועסקי נדל 072-2-555-666.............................. ב " ב 3 קוטלר 072-2-555-333............................................: פקס ‚–‡ —’…ŒŠ ? ‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 ˜ƒ–‡‚ Šƒ•ƒ Š‡‡Œ •’ –—Œ ‡Œ‚ ˜Š•Š ˜ƒ‡ƒ–—’~ ƒƒ€Œ ˜Ž‰ƒŒ ˜ƒ–‡ ˜Œ‡—– 073-20111-89 ˜‡Š‡‡‡ƒŒ * 073-20111-88 ƒ—~* 073-20111-39 Š~* 073-20111-31 •–‡Ž* 073-20111-28 –˜‡* 073-20111-29 —Œ—˜‡* 073-20111-22 ‹‡Š—ƒ–‡ ‚–‡ ‹–’ŒŠ ‹Š—ƒŒ‚ ˜ƒ–‡—‚ המשך הסיווג בעמוד הבא 444 ת םיכוותמו ךווית

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=