מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תהלוכות ספרי תורה ראה גם סיווג שקיות לשמחות-פעקאלאך ובדפי מידע (כחולים) : גמ"חים א. ברוורמן ארגון תהלוכות ספרי תורה חופה מיוחדת במינה הכוללת הגברה ותאורה 02-6428008............................ :' ע"ג החופה. טל א. רוזן - ארגון תהלוכות ספרי תורה ברוב פאר והדר 052-7624-444................................................ : נייד 6191468, 054-7773591 ............................................... קול ברמה ראה מודעתנו בסיווג זה רפי תהלוכות ס"ת - מפואר במיוחד חופה מוארת, לפידים, תקליטיה, צילום, שלטים, גרלנדות 6196964 ,052-7698994...............: בכל הארץ השכרת ערכות לרכב, זיקוקים, גנרטורים שישו ושמחו בשמחת התורה תהלוכות ספר תורה בהידור ובפאר מיוחד הרכב המקושט, המוכר והידוע ביופיו מוסיקה בעוצמה איכותית ובלעדית לשמחה רוחנית אמיתית חייגו: 02-6512888........................................................ “‡• ‘–ƒ…ƒ— ‡’Š † —˜ ˜Ž—Š ‚‡•—ƒ ‡–ƒ—‡Œ ‚…‡–„ ‡ŽŒ„ •– ‡Ž ƒ—~ Š~ ‡‡ƒŒ ‚ƒ•˜…˜’ ˜ƒƒ…– ‚…‡–„ ‚‡•— ‚…‡–„ ‚‡•— ‚…‡–„ ‚‡•— ‚…‡–„ ‚‡•— ‚…‡–„ ‚‡•— ‚…‡–„ ‚‡•— ŠƒŠ~ œ~ ƒ—~– 6:04 7:27 6:05 7:28 6:03 7:27 6:03 7:29 6:03 7:27 6:04 7:27 ŠƒŠ~ œ ‡Ž— 6:04 7:26 6:05 7:27 6:04 7:26 6:04 7:28 6:04 7:26 6:05 7:26 ŠƒŠ~ œ€ ‡—‡Š— 6:05 7:25 6:06 7:26 6:04 7:25 6:04 7:27 6:05 7:25 6:05 7:25 ŠƒŠ~ œ ‡‡– 6:06 7:24 6:07 7:25 6:05 7:24 6:05 7:26 6:05 7:24 6:06 7:24 ŠƒŠ~ œ‚ ‡—‡Œ… 6:06 7:23 6:07 7:24 6:06 7:23 6:06 7:25 6:06 7:23 6:07 7:23 ŠƒŠ~ œƒ ‡—‡— 6:07 7:22 6:08 7:22 6:06 7:22 6:06 7:24 6:07 7:22 6:07 7:22 ŠƒŠ~ œ„ ˜— 6:08 7:21 6:09 7:21 6:07 7:20 6:07 7:23 6:07 7:21 6:08 7:21 ŠƒŠ~ œ… ƒ—~– 6:08 7:20 6:09 7:20 6:08 7:19 6:08 7:22 6:08 7:20 6:08 7:20 ŠƒŠ~ œ† ‡Ž— 6:09 7:19 6:10 7:19 6:08 7:18 6:08 7:20 6:09 7:19 6:09 7:19 ŠƒŠ~ œ‡ ‡—‡Š— 6:09 7:18 6:11 7:18 6:09 7:17 6:09 7:19 6:09 7:17 6:10 7:18 ŠƒŠ~ ~‡ ‡‡– 6:10 7:17 6:11 7:17 6:10 7:16 6:09 7:18 6:10 7:16 6:10 7:16 ŠƒŠ~ ‡ ‡—‡Œ… 6:11 7:15 6:12 7:16 6:10 7:15 6:10 7:17 6:11 7:15 6:11 7:15 ŠƒŠ~ €‡ ‡—‡— 6:11 7:14 6:12 7:15 6:11 7:14 6:11 7:16 6:11 7:14 6:12 7:14 ŠƒŠ~ ‡ ˜— 6:12 7:13 6:13 7:13 6:12 7:12 6:11 7:15 6:12 7:13 6:12 7:13 ŠƒŠ~ ƒ† ƒ—~– 6:13 7:12 6:14 7:12 6:12 7:11 6:12 7:13 6:12 7:12 6:13 7:12 ŠƒŠ~ „† ‡Ž— 6:13 7:11 6:14 7:11 6:13 7:10 6:13 7:12 6:13 7:10 6:14 7:10 ŠƒŠ~ „‡ ‡—‡Š— 6:14 7:09 6:15 7:10 6:13 7:09 6:13 7:11 6:14 7:09 6:14 7:09 ŠƒŠ~…‡ ‡‡– 6:15 7:08 6:16 7:09 6:14 7:08 6:14 7:10 6:14 7:08 6:15 7:08 ŠƒŠ~ †‡ ‡—‡Œ… 6:15 7:07 6:16 7:07 6:15 7:06 6:14 7:09 6:15 7:07 6:15 7:07 ŠƒŠ~ œ‰ ‡—‡— 6:16 7:06 6:17 7:06 6:15 7:05 6:15 7:07 6:16 7:06 6:16 7:06 ˜ 6:16 7:04 6:17 7:05 6:16 7:04 6:16 7:06 6:16 7:04 6:17 7:04 6: 7:04 6:17 7:03 6:16 7:05 6:17 7:03 6:17 7:03 7: 6:17 7:04 6:17 7:02 6:18 :02 6: 7:00 6:18 1 “‡• ‘–ƒ…ƒ— ‡’Š …—˜ ˜Ž—Š ‚‡•—ƒ ‡–ƒ—‡Œ ‚…‡–„ ‡ŽŒ„ מפתח העיר. כל מה שרק תחפש <<< ראה בזמני היום אחרי דפי התושבים < שקיעת החמה? 441 ת הרות ירפס תוכולהת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=