מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

נופש ותיירות אתרים ראה סיווג משרדי נסיעות וסוכנויות ובמדריך הטיולים החרדי (דפים ירוקים) נחיתות והמראות ראה בתחילת המדריך: טלפונים נחוצים וכן בדפי מידע (כחולים) : תחבורה נייר וקרטון ראה סיווג שקיות ניר ופלסטיק נילון ומוצריו ראה גם סיווג שקיות ניר ופלסטיק גמ”ח לציפוי כסאות בניילון קריסטל, 054-8464102 ......................................... ש”ח 30- החל מ ניקוד והגהה ראה גם סיווגים: עימוד וסדר, עריכה לשונית 03-80-600-09 www.nekuda.org.il | a 80699@gmail.com A | ניקוי יבש ומכבסות ראה גם סיווגים: וילונות ניקוי, מכבסות 616 4195 ........................................... 8 ברסלב גולדקלין, ראה מודעתנו בסיווג זה 616 4838 ....................................... 64 כהנמן דניאלצ'יק, 616 6324 ...................................... 16 הרב שך דניאלצ'יק, 579 4753 .................................. 78 רבי עקיבא דניאלצ'יק, 619 4791 ................. 23 ירושלים זולדן-ניקוי יבש ומכבסה, ראה מודעתנו בסיווג זה 616 3599 ............................ 2 נחמיה חיש צח -ניקוי יבש, 744 4718 ....................................... 22 אהרונוביץ מאיעס, 570 6999 ............................... 5 דסלר מכבסת מ. ברויער, 619 8747 .................. 9 הרב אבוחצירא ניקוי יבש אמריקאית, 619 0941 ....................................... 63 ירושלים נקי ויבש, מדריךהטלפוניםהחרדי שלהמרכז ככה בונים עסקים ¼¸»´¸· ¹¸Ç²½ ÇÁÈ° ´¿ÉÁ²´½ ³¯Ç ,Ĥĥđė ĕĜģĦĚ ,Čĥď ĕčēĤĚ .ĐĤďēč 'ģĤČĠĐ' ĦĜđėĥč ĥĕďē ģĤČĠ .ĦĕĘģĕĒđĚ ģēĥĚ ĦĜĕĠđ ĐĎĚđČ ,ĝđĠĕĔ ĕĜģĦĚ ,ęĎČ .27 ĘđčĎĐ ĤĚĥĚ 'ēĤ :ďĞ ĕ ?ęĕĞĕĎĚ ĖĕČ ěđđĕėĘ ęĕĜđĠ ęđĤď ĐĤďē ğĘēĚč 9 ĥĕčėĘ ĐĜĕĚĕ ęĕĜđĠ 4 'ĝĚ ĥĕčėĚ 'ēĤĘ ĐĘČĚĥđ ,ĝďĤĠĐ 'ēĤĘ ĐĘČĚĥ Ĥėĕėč ,ĝĤĠ ěđĞĚĥ 'ēĤ ,ĐĤďē .ĘđčĎĐ ĤĚĥĚ Ĥģđčč ěđĥČĤ ęđĕč 6:00-22:00 Ě ēđĦĠ ,ęĕĦđĤĕĥđ ęĕĚ :ęđģĚč .ĤđĎĝ À ĦĤďđĝĚ ĦĘĕĕĔ ,ēėĐ ĦĜēĦ ĦđĘĎĤĚĘ ,ęĕĐ ĘČ ĐĤďē ĘēĜ ĖĠĥ .ęĕ ğđēđ ģēĥĚ ĕĜģĦĚ ,ĘēĜĐ ĖĤđČĘ .ĐĤďē ĘēĜ ģĤČĠ :ďĞĕ ?ęĕĞĕĎĚ ĖĕČ ĐĜĕĚĕ ĐĕĜĠĐ ďĞ Ĥĥĕ ęĕėĕĥĚĚ ,ĐĤďē ěđđĕėĘ ęĕĜđĠ ĐĎĘđČ ğĘēĚč .'ĐĤďē ĘēĜ ģĤČĠ'Ę 978/980 ęĕđđģ .ģĤČĠĘ ďĞ ĦĕĤđčĕĢ ĐĤđčēĦ ěĕČ :ĦĕĤđčĕĢ ĐĤđčēĦ .ģĤČĠĘ ďĞ ĐĞĥ ĕĢēė Ęĥ ĐėĕĘĐ ,ĐĎĘđČ .Ģ ďĞ ęĕčĢĐ ĤĥĎ 8:00-20:00 ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ ,ęĕĦđĤĕĥđ ęĕĚ :ęđģĚč ĐĤďēč ģĤČĠ đģČ ĐĤďē ĘēĜ ģĤČĠ ĒėĤĚč ęĕģĤČĠ .6 .6 ĤĥĠČ ,ęĕĘđďĎ ęĕ ĕčĢ ĘĞ ĦĕĠĢĦ ĦĜĕĠ ,ĤďĜĝėĘČ ĘēĜ ĘĞ ĤĥĎ ,ĘēĜĐ ĦĠĥ ĘĞ ĐĘđĘĝ ĦĘĕĕĔ ĖĤđČĘ Ě''ģ 2.5 - ė ęďģĦĐĘ .ęĕĐ ěđđĕėĘ .ĤďĜĝėĘČ ĘēĜ ęĕčĢĐ ĤĥĎ :ďĞĕ ?ęĕĞĕĎĚ ĖĕČ ĐĞĕĝĜč ęĕĢđē ,ěĕģĦĕđ ĤĠė ěđđĕėĘ ĕČĜĕ ğĘēĚč ęĕĜđĠ 4 ĥĕčėĚ ďĕĘ' ĔđĘĕĥ ĕĠĘ ĐĘČĚĥ ęĕĜđĠ ĦčėĤĐ ĕĝĠ ĕĤēČ ,ĤĠėĐ ĖĤđČĘ .'ĘēĜĐ .(ęĕĕĚĕė) ęĕĦđĤĕĥđ ęĕĚ ,Đčĕĥĕ ĦĜĕĠ :ęđģĚč ĤďĜĝėĘČ ĘēĜ-ęĕčĢĐ ĤĥĎ .6 כל מה שרק תחפש מפתח העיר. חופי רח <<< ראה דפים ירוקים מדריך הטיולים החרדי י ולי דפי טיולים? םירתא תורייתו שפונ - תוסבכמו שבי יוקינ 344 נ המשך הסיווג בעמוד הבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=