מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מקררים ומקפיאים - המשך ראה גם סיווג: חשמל מוצרים - תיקון 1700-504000 .............................................. אלקטרה *2620 ................................................ אמקור-תדיראן 1800-345050 ..................................... 074-7222621 *8404 ............................................................. ברימג 921 2350 ............................................... גולן ווסט ליין הורוביץיצחק-טכנאימשלנו שרות לכל סוגי המקררים ומקפיאים מקררים, מקפיאים, תנורים, קירור מסחרי, חלקים מקוריים, מחירים נוחים 052-76-44-220.............................. ב"ב 15 דונולו 09-9711700 .................................................. ישפאר מי אמר שצריך מקרר חדש? תיקון כל סוגי המקררים 050-5389188 שעות 24 שרות הוגן מהיר והכי זול בב"ב מחירים מיוחדים לתושבי בני ברק 10 בר יוחאי 03-6774212 אמנת שירות חתום על אחריות מלאה לכל תיקון בדיקה ויעוץ חינם הנחה נוספת למגיע ממודעה זו! 08-9567500 ............................ שרות אלקטרוניקס מיני ליין, 1700-700727 ................................................ ניו פאן 670 7033 ............................... 4 יצחק מאיר הכהן קירור ציון, 08-9777272 .................................................. ראלקו, 052-7679893 ..................... שכטר קור היימישע טכנאי ראה מודעתנו בסיווג זה שרות רז 050-4170522,6194819... ' א 9 קובלסקי הגינות • אמינות • אחריות • סבלנות תיקון מקררים, מכונות כביסה, מיבשים, תנורים ולהבות )רק בבני ברק( טכנאי חרדי ומקצועי * שנות נסיון! 25 * מראות ראה סיווג זגגים מרזבים ראה גם סיווג גגות ורעפים בניה ותיקון א.א.א. הרשנבוים יעקב- מרזבים פחחות בנין ותיקון רעפים 03-6197550...........................: ב, טל " ב 2 עוזיאל 052-2509322, 050-7339249................. : נייד 616 4906 , 053-3106570 ...................... יואב נחמיאס, מרכזיות ואינטרקום ראה סיווג טלפונים- הודעות קוליות תקשורת מרפאות שיניים ראה סיווג רופאי שיניים ובדפי מידע (כחולים)- בריאות מרפדיות ראה סיווג רפדים משאבות מים 570 3958 ........................... 7 בוטינסקי ` ז ש.ה.מ. משאבות, 570 5602 ............................... 17 הקישון שמש משאבות, משחקים ראה סיווג צעצועים ומשחקים משכנתאות ראה סיווגים: בנקים למשכנתאות, יעוץ משכנתאות משלוחים ראה סיווג שליחויות משקאות קלים - יצור ושיווק ראה סיווג יינות ומשקאות חריפים 671 2222 ..................................... 129 כהנמן קוקה קולה, משקפיים ראה סיווג אופטומטריסטים ואופטיקאים משקפיים - הלחמה ותיקון ראה בדפי מידע (כחולים): גמ"חים משרדי ממשלה ראה בדפי מידע (כחולים): משרדי ממשלה <<< ראה דפים ירוקים מדריך הטיולים החרדי רא י מ חופי רחצה? „ ¶¬§ ¶¥ «¥¥¬ āĕĀĄ ĊĆĕĂþĆÿā ¾¯¶³ ¾´¯¸µ´½ ¨ ............................................... ¨¡Ÿž  „ ėċĕ ĆĔĎčĆąĂþă ǽ¸¸³¿Ã´¯ È Á ¼¸½´»³¸³ ¾´¯¸µ´½  ´§ª ¡¶³° ª ©¡¨ ¥ ¨µ ¡¨¡ž¨ž ĊĆċĂĉāĆā ėĎĕĂþ Čÿ ¶¡°¨£¶ª ¶¡¬ªœ ¶¡§¡´®¶ «§¡ ¤¥µ§¶¨ ¡¶§¥° Ÿ®¡ ¨ ...................................................... „ ȯǽ ¼´¯¸É° É´Å´°Æ» ČĂĉĂĄ ²±¯ »È °ºÇ³ ¾´¯¸µ´½ ¨ .............................. ¡ ©¡¥ ´¡¥©¥ŸŸ¡¨ „ āĀĂāĆ ĕĂý āčÿāā »°° É´²³¸ ÉÈÇ´½´ ¾´¯¸µ´½ ³œ´¥® ¥Ÿ¡ ¥ ¥¥£ ¨® ž¡²¶ «§¡ ¶µ´¡ª¡ ¨ ¶¡Ÿ ¥ ¶¡Ÿ¨¡¶ ¨ ................................................... „ ĀĖ ¶Çµ½³ ¸µ¿± µºÇ½ »¯Çȸ É´²Á ÉÈÇ´½» ¾´¯¸µ´½ «¡°² ¶¡Ÿ ¥ ¶¡Ÿ® ¶µ´¡ª ³¥œŸ¡¥ ¶¡³¥¶® ĀĂĉ ćĉċā ĀĂĀ ¨µ ¶¡Ÿž  § ¨µ ¯¡œ «ª´ «¡§ª £´¢ª ¡ ³¥´°œ ¨ ......................................... Ÿ¡®¡ £° „ ČĂăĉĕĆē ¾½¸É É´²³¸ Æ‡Æ ÉÈÇ´½ ¾´¯¸µ´½ µœ´ª ©¡œ¥¶ ©¥µ¬œ ¨®ª ¶¡²¡³¨ Ĕĕþ Ćčþ ¨ ¨ ..................................... „ ¨µ ¶¥µ£¡ª §¡´®¶ þĆþý ĉė ¾ºÈ½³ ¾Æ´¸² ɺ´ÇÁÉ ¨ ............. ©¡œ¥¶ ¬¡ § ¥Ÿž¡ ¡¥¨§ «§µª  čĎĜĐđ ęđĤďĐ ĤđĒČ ĦđĕĢģĤĔČ - ęĕĤĦČ - ęĕĘđĘĝĚ „ ¥¨¡³ ´¡œ «¡¥¢¥£ ĆĉĂĔ ĕĂý ČĂĆăĆĄ Āĕď ĖĆþĈ ³²Å½ »´½ »¯ «¡¥¢¥£ Ÿ¡®¡ ©¥¥Ÿ¡£¥¥ ©¥¤³°œ ¥¡¡¥¨ Ÿ²ª ¶¨¥°¬ ¨® Ÿ£¡¥ª ®ž´§ ¨¥¨ ¶¨¥£¶ ®¡µ ©¥¥ª®° £´ ¨ ³¨ £¡¶° «žµ «¥¥²¨ ¡µ£ Ÿ´®ª ®¥¬ ®µ ¥²£§ ¥µ¥ª£¡ ¥µ¥¨µ ¨ ........... ©¥¤´°¨ ¶µ £¡¶° Ÿ²ª ¥ª¡œ¨  „ ¥œ¨¥ž¨ ¶¡¥²³´¤œ¡ ©¥¬³¶ª «¡¡žª ĖĆĈĉ Æǯà ¾ÈƯ ©¥®¡µ®µ ³´œ°¡ ©¥´ž¶œ ³´œ° ¥´¡¤¡ª ³´œ° Ÿ® ¬µ ¨ ....................................... Ÿ¡®¡ ¶¡žª¡œ „ ©¥¬¢ ª ¥´° ¥²® ČĂċĆĆċ ĕđĈ ³Ç´¯ »È ÇŶ° µ¥ ©¡³ª ´¥¥¨ «¶¥¬ ¶¥ ¥´°ª ¶¡¥´¡ ¶¡£³´ª ©¥¬¡µ ¨ ...... µœ´ª ©¡œ¥¶ ¶¡´µ§ œµ¡¬ ¶œ ³¡Ÿ¨ „ ¶¡¨¥®° ©¥¥³ª ¥¬´Ÿ¡ª Ÿ ¶¥ āĆþĆĖĂĆ þĖĂċ ²°³ ¾É¸° ´ª ©¡œ¥¶ ³¥ª ¶¬¡® ©¥´ž¡ª¡ ©¥Ÿ¨¥¨ ¶¬¡¡žª ¨ .................................... „ ´£ ´¥¡œ ¡¡£ Ąĕđė þĖĂċ ¾¯Å³ ¸°ÆÁ° £¡ ©¥¡¯¬§ ¥¨® ©¥¢® ´¥Ÿ ¯¡¤¥¨ ¶¬¥° ©¡³ª ¶§´®¬ «§ ¡ª§ Ÿ¡®¡ ©¥ª ¶¡°¡®  ¥§´ ¶¡¶¥° ¶¥¥°œ ¥¨£ ©¥œ  ¨ ................. „ ĊĆčđĂý ėĕĈĖā ³Å´»±»± ............................................... „ °µª ČĂċĆĆċ ĕđĈ ¾ºÈ½³ ¼±² ¥¶ ¨ ..................................... „ ¡ ¨®°ª ČĂĕþĄ ĕā ĊĂĕĀ ĕþĄ āĉďċ ´¯ÆÆ ¸»´³ ¨ .................................... ¥¬ž´¡œ Ÿ¨¡³¡µ¨ „ ¨ ....... ¥¶¥¡¡£ ®Ÿª ¢§´ª ďþĖ ĕýþ Á²¸´´¶ „ .................. ©¥®Ÿª ¢§´ª ĊĄĂĕĆ Á²¸´´¶ „ ¶¡¥¡¨¶ ¶¡¡²ª ¶µ£ª  ĕĂĖþā ČĆď ¯¶Ç´¯ É´´¶ Ÿ¡®¡ ©¥¨ªž ¶¡¡£ ¨£ª ´¥²¥ £ ® ©® ¶¡¨¥®° ±´œ ¨ ¨ ........................... ©¡œ¥¶ „ µ¥§ ¨® ĊĆþĆþĕ ĒĂþĆĔĉ ėĆĄĕăċ ČĂđē ¯ ° È ¯ É´´¶ ¶¥¬ž´¡œ ¡¡£ ©¥¬¥¨¶ ¶¡¡£¡ Ÿ ¶¥ ©¥¨œ² ©¥¥´ ©¡œ¥¶ ¡¡£ ¯¥³ª ´¡¥¶´¢£ªª¡ ¶¥ž¡¨¡³œ ¶¥ž¡¨¡¥ ¨ ............ ´³¥® ¨®ª¡ ¥œ¨¥ž¨ ©¥œ¶ª „ ©¥Ÿ¨¥¨ ¶¡¥¡¨¥®° «¡¡žª¡ ¥§´ ¥¨¡¥¤ āĄĂĂĕ ¼¸Á´Ç³ É´´¶ ¨ ¨ ....... ©¡œ¥¶ ¶Ÿ¨¡ ¥ª¥ „ ¥¥£ ¶¡¬¶ ¡ ¶¡¨¥®° ĊĆĆĂĀđ þĖĂċ ³¿´¸ É´´¶ ´¡³¥ ¬µ ¶¡¬¡®¨ ©œ¶  ¶¥œ¨³£ ¶¡¨¥®° ¡¡£  ¶¬¥° ¬¡® ¶¡´¥°ª ¶¡ª¥®¤ ¨¨¡§  «¶¡ ª ©¡œ¥¶ ¶¡¨¥®° ¶¡¶¥° ¶¥¥°œ ¶¡¬¥ž ¶¬§  ¨ .................................... „ ýþĉ Āĕď ČĆþ ĊĆąþč ¶´Ç³¼Á°´ºÇ»É´´¶ .............................. ©¡œ¥¶ ¥§´ „ ° ėĂþĆėč ĀĆĉ ¯ ½Á¿ É´´¶ «œ² ¶¥¨£ ¯¡¤¥¨¡ ¥£ ¶¬¥° ª£ ¥¨¡¥¤ ´¡¤³´¤¨ ª¡¶´ ¶¬¡® ©¥¶¥¢ ³¥ª ´¥²¥ ................. „ ¯ ¸Ç°Å É´´¶ ¡ ®¤ª ¡¡£ ®° ¡ª¥¥³¶¥ „ ¥ Ħčĥč ęĕĘĕĞĠ ęĜĕČĥ ęĕĤĦČ Č 40 ĦđĕĢģĤĔČ - ęĕĤĦČ - ęĕĘđĘĝĚ čĎĜĐđ ęđĤď כל מה שרק תחפש מפתח העיר. מ ת ש 335 מ מקררים ומקפיאים - הלשממ ידרשמ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=