מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכשירי חשמל ראה סיווג חשמל מוצרים ביתיים מכשירי כתיבה מכירה וסיטונאים 632 2302 ................. 124 כהנמן אייזנשטיין מכשירי כתיבה, 03-6723793 ............................ 052-2535048 1993 570 4384: פקס 624 4118: טל ................ 41 חזו"א בקלמר, 618 0025 ........................................ 123 רבי עקיבא גוונים, דרורי - מבחר מכשירי כתיבה וכל הציוד לגנים בבוקר-רצוף 9:00 פתוח מ 03-6184846...........................2 טרפון ' שדרות ר 579 8805 ................................. 15 רבי עקיבא זגורי ספרים, 052-7645796 ,5707605 ..................... 18 הרב שך חבקוק ראה מודעתנו בסיווג גנים - ציוד 624 4118 ........................................ 41 חזון איש חידודים, 579 3014 ....................................... 5 דסלר חנות הכיכר, טויסלנד - מבחר מכשירי כתיבה משחקים וציוד לגנים בבוקר רצוף 10:30 פתוח מ 03-6167126.................................. 154 עקיבא ' ר 570 5685 ................................... 9 אבוחצירא כל בו איריס, 618 7710 ................................... 21 ירושלים כל בו הרצל, 618 9294 ................................ 23 אדמורי אלכסנדר לתלמיד, 616 9748 .................. 64 כהנמן מרכז המתנות וההפתעות, 619 9372 ............................................. 54 עזרא פתשגן, קינדר טויס - עולם של חוויות, משחקים, מכשירי כתיבה וציוד מ"ר של משחקים 300 , משרדי החנות מחולקת למחלקות ונותנת חוית קניה ,74 מושלמת וקלה ................סניף הדגל: כהנמן 529-3383... 95 , רבי עקיבא 7 הרב יעקב לנדא 570 6667 ............................................ 14 אבני נזר ר.מ.י., ראה מודעתנו בסיווג זה 578 2943 .................................... 146 רבי עקיבא תחכמוני, היצרנים הותיקים בארץ ללוחות שנה ויומנים • יומנים למגזר המסחרי • יומנים ולוחות שנה למגזר המוסדי • יומני תלמיד ותלמידה מיוחדים למגזר החרדי והדתי • שירותי גרפיקה ליצרני יומנים ולוחות שנה • לוחות קיר פרסומיים • הדפסות מיוחדות של יומנים לחו“ל הנתונים המדויקים ביותר בענף לוחות השנה , בני ברק 14 אבני נזר 03-5707299: פקס 03-5706667 054-9948959: ווטסאפ 054-8411048: נייד jewishcalendar.co.il E-mai l: rubi_rmi@netvision .net.il יומנים והדפסות דפוס אחד לפני כולם ęđĕĐ ĕĜĚĒ 420 ĦĕĦĜĥ ĦĕĒēĦ …Š—‡ƒ ‡– •…”‡ ~–‡ƒ ˜ƒ‰ƒ – ˜ƒ‰ƒ‚ €… €…Š>ƒ… ƒŒ‚ Šƒ…<~ ˜ƒ‰ƒ ƒŒ‚ Šƒ…˜— ˜ƒ‰ƒ ƒŒ‚ Šƒ…<€ ‚ Šƒ…< ƒ—~– ‡Ž— ‡—‡Š— ‡‡– ‡—‡Œ… ‡—— ˜— ƒ—~– ‡Ž— ‡—‡Š— ~”˜w‡‰ 1 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ~‡ ‡ €‡ ‡ ƒ† „† „‡ …‡ †‡ ‡ „† „‡ ‡ ƒ† „† „‡ …‡ †‡ €‡ ‡ † ‡ €‡ ‡ ƒ† „† ‡ ~‡ ‡ €‡ ‡ –Œ†’ … ‡–—˜ „  ŠƒŠ~ –ƒ†•ƒ~ ƒ—…‡–—˜ –ŒƒŽ ƒŠ‰ ƒ—… –Œ” ˜† ƒŠ‰ 2018 –~ƒŽ‡ †— ˜† –~ƒ–’ –~ †— 2017-2018…>—˜ ˜‡˜Ž— ˜‡„…˜ —ƒ…—~– œ ‹‡–’ ˜ƒ…‡Š —ƒ…—~– – —ƒ…—~– —ƒ…—~– – —ƒ…—~– œ~ —ƒ…—~– œ –Œ ‚~ƒ—‚ ‹ƒ‡ …– ‹‡—ƒ• —ƒ…—~– œ~ ƒ—~– ‡Ž— ‡—‡Š— ‡‡– ‡—‡Œ… ‡—— ˜— ƒ—~– ‡Ž— — —ƒ…—~– – —ƒ…—~– —ƒ…‚ ‡–„˜ 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ƒ‰ „‰ …‰ †‰ Š ~  €  ~  €  ‚ ƒ †‰ ~ …‰ †‰ Š ~  € „‰ …‰ ‚‰ ƒ‰ „‰ …‰ †‰ ~  € Š‡–’~ ‡Ž  –~ ‡~Œ –‡‡~ ‡Ž ‡Žƒ‡ ƒ‡ –‡‡~ ‡Šƒ‡ „ƒŒ˜ ƒ‡ †ƒ€ƒ~ ~ „ƒŒ˜ –Œ†’ ’—˜ ‡–—˜ †  ŠƒŠ~ 2019 ’—˜ †>—˜ ˜‡˜Ž— ˜‡„…˜ <<< ראה בזמני היום אחרי דפי תושבים י ה ד ר לוח שנה? כל מה שרק תחפש מפתח העיר. 306 מ מכשירי חשמל - מכשירי כתיבה מכירה וסיטונאים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=