מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מוגש בחסות עיריית בני ברק לשירות התושבים מידע על פעילות המחלקות העירוניות )"106"( מוקד עירוני מוקד עירוני .106@bbm.org.il . או 7712900 : שלמה בורובסקי, טל סגן מנהל אגף - .chani_k@bbm.org.il , חני כץ מנהלת מחלקה - שעות ביממה (כולל שבתות וחגים 24 , המוקד מעניק שירותי תגובה מהירה לפניות הציבור באירועים חריגים ע”י גוי של שבת), בעזרת מערכת ממוחשבת. המוקד מקבל את תלונות הציבור בכל בעיה עירונית ומשמש כגוף המקשר בין התושב למחלקות העירייה . סייר המוקד מבצע סיורים יזומים, ולכן הינו הכח הראשוני המגיע לאירוע לאחר שעות העבודה של העירייה. מסייר בעיר בשיתוף עם משטרת ישראל. moked@bbm.org.il : מייל 03-7712900 מחוץ לעיר 106-- מוקד עירוני תוכן עניינים פתיחה 24........................................................................................................................................................... ראש העיר- לשירותכם 27................................................................................................................................................ רשימת חברי הנהלה ומועצה 28-29................................................................................................................................ חברי מועצת העיריה- לשירותכם 30-32.................................................. מחלקות: מ"מ, סגני ראש העיר, מזכיר העירייה ודוברה, גיזברות, תקציבים פעילויות המחלקות בעיריה 48........................................................................................................................................................................... איכות הסביבה 37............................................................................................................................................................................................ ביטוח 51-52.................................................................................................................................................................. בריאות הציבור טיפת חלב, היחידה לבריאות התלמיד, רשימת התחנות לבריאות המשפחה. 33.............................................................................................................................................................................................. גביה 31......................................................................................................................................................................................... גזברות 49........................................................................................................................................................................ הדבקת מודעות 32-33............................................................................................................................................................................... הכנסות 34......................................................................................................................................................................................... הנדסה 40........................................................................................................................................................................... הקשיבה בנים 40........................................................................................................................................................................... הקשיבה בנות אגף ההנדסה, מדור מבנים מסוכנים ובטיחות, מחלקת רישוי, מחלקת הפיקוח על הבניה, מחלקת השבחה, מחלקת נכסים ומידע, מחלקת תכנון, מח' ארכיב. 55................................................................................................................................................................... ועד עובדי העירייה 37............................................................................................................................................................................. חופש המידע עיריית בני ברק 25 מוקד עירוני ותוכן ענינים נבחרים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=