מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

חנה כתובת תחנה הרב אבו חצירא 2 הרב אבו חצירא 26 הרב אבו חצירא 26 הרב אברמסקי 16 הרב אהרונסון 21 הרב בן יעקב 22 הרב בן יעקב 13 הרב בר אילן 3 הרב בר אילן 40 הרב בר אילן 6 הרב גוטמכר 23 הרב דסלר 4 הרב דסלר 5 הרב דסלר 13 הרב זוננפלד 22 הרב יצחק ניסים 101 הרב כהנמן 128 הרב כהנמן 143 הרב כהנמן 50 הרב כהנמן 64 הרב כהנמן 67 הרב כהנמן 84 הרב כהנמן מספר תחנה כתובת תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21230 23 דרך בן גוריון 20177 27 דרך בן גוריון 21232 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 21616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 21365 23 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 72 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי מספר תחנה כתובת תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 26591 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הרב בן יעקב 26501 22 הרב בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הרב בר אילן 26579 40 הרב בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 26565 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 23060 101 הרב כהנמן 26505 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 64 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן מספרי תחנות בב"ב מספר תחנה כתובת תחנה 26491 37 הרב עוזיאל 26555 1 הרב צירלסון 26578 13 הרב צירלסון 26593 22 הרב קובלסקי 26615 3 הרב קובלסקי 26383 18 הרב קוק 26580 3 הרב קלישר 26568 הרב רבינוב 26569 הרב רבינוב 26534 4 הרב ריינס 26524 10 הרב ש''ך 20077 46 הרב ש''ך 20078 64 הרב ש''ך 26410 14 הרב שר 26548 33 השלושה 26520 11 חזון אי''ש 23053 חזון אי''ש 20340 23 חזון אי''ש 26476 חזון אי''ש 26516 32 חזון אי''ש 23064 4 חזון אי''ש 20330 45 חזון אי''ש 27085 46 חזון אי''ש 20059 65 חזון אי''ש 28525 66 חזון אי''ש 23063 9 חזון אי''ש 26540 11 חשב סופר 26590 17 יגאל אלון 28541 17 יעקב רוזנהיים 20165 יציאה לדרך ז'בוטינסקי מערב מספר תחנה כתובת תחנה 25114 4 יציאה לכביש 20200 17 ירושלים 23039 2 ירושלים 26389 41 ירושלים 20061 49 ירושלים 26381 53 ירושלים 20183 65 ירושלים 20062 72 ירושלים 21711 4 כביש 22942 4 כביש 21449 מבצע קדש 21450 מבצע קדש 20155 46 מבצע קדש 17040 מסילת ברזל 26570 4 משה פרדו 26571 7 משה פרדו 27044 23 נחמיה 27043 24 נחמיה 26485 3 נחמיה 26484 4 נחמיה 26518 13 סוקולוב 26537 34 סוקולוב 26538 35 סוקולוב 20092 51 סוקולוב 20056 12 עזרא 26525 15 עזרא 23058 19 עזרא 20057 30 עזרא 23055 43 עזרא 20058 52 עזרא 21560 7 עזרא מספר תחנה כתובת תחנה 26361 26 עלי הכהן 20082 12 צבי הרלינג 26492 24 קהילות יעקב 26489 54 קהילות יעקב 26469 72 קהילות יעקב 20087 18 רבי גניחובסקי 20083 9 רבי גניחובסקי 26239 34 רבי יהודה הנשיא 26240 35 רבי יהודה הנשיא 20093 7 רבי יצחק נפחא 20826 113 רבי עקיבא 22972 122 רבי עקיבא 21374 135 רבי עקיבא 22279 140 רבי עקיבא 21373 147 רבי עקיבא 26402 18 רבי עקיבא 21597 45 רבי עקיבא 21377 5 רבי עקיבא 22970 54 רבי עקיבא 22276 72 רבי עקיבא 22274 8 רבי עקיבא 20207 85 רבי עקיבא 22277 96 רבי עקיבא 26394 17 רבן יוחנן בן זכאי 26391 53 רבן יוחנן בן זכאי 26390 56 רבן יוחנן בן זכאי 27091 8 רבן יוחנן בן זכאי 26415 20 רמב''ם 26414 6 רמב''ם 20357 6 שמואל הנביא 26388 21 שמואל וינברג מספרי תחנות בב"ב נה 2 2 מספר תחנה כתוב תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21230 23 דרך בן גוריון 20177 27 דרך בן גוריון 21232 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 1616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 2 365 23 דרך ז'בוטינסקי 6583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 72 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי מספר תחנה כתוב תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 2 91 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הר בן יעקב 26501 22 הר בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הר בר אילן 26579 40 הר בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 26565 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 23060 101 הרב כהנמן 26505 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 64 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן פרי חנות ב"ב ובת תחנה 29 ירול 7 ירול 105 ל 34 ל 41 ל 60 ל 79 ל 84 ל 26 בן דוד 29 בן דוד 12 ' ביץ 13 ' ביץ ביץ' 24 ' ביץ ביץ' 37 ' ביץ 49 ' ביץ 8 ' ביץ 11 ברהם 22 ברהם 16 20 3 י מספר תחנה כתובת תחנה 28608 דרך אם המושבות 28609 דרך אם המושבות 21165 11 דרך בן גוריון 21230 23 דרך בן גוריון 20177 27 דרך בן גוריון 21232 49 דרך בן גוריון 21477 71 דרך בן גוריון 21168 107 דרך ז'בוטינסקי 26544 124 דרך ז'בוטינסקי 20038 129 דרך ז'בוטינסקי 20176 13 דרך ז'בוטינסקי 21616 140 דרך ז'בוטינסקי 22981 166 דרך ז'בוטינסקי 21161 174 דרך ז'בוטינסקי 20045 184 דרך ז'בוטינסקי 21500 דרך ז'בוטינסקי 21365 23 דרך ז'בוטינסקי 26583 דרך ז'בוטינסקי 27063 דרך ז'בוטינסקי 21730 59 דרך ז'בוטינסקי 26416 72 דרך ז'בוטינסקי 21684 8 דרך ז'בוטינסקי 21370 90 דרך ז'בוטינסקי 27059 95 דרך ז'בוטינסקי מספר תחנה כתובת תחנה 20162 הרב אבו חצירא 20079 2 הרב אבו חצירא 20150 26 הרב אבו חצירא 26591 26 הרב אברמסקי 26380 16 הרב אהרונסון 26502 21 הרב בן יעקב 26501 22 הרב בן יעקב 20173 13 הרב בר אילן 20174 3 הרב בר אילן 26579 40 הרב בר אילן 26577 6 הרב גוטמכר 27088 23 הרב דסלר 27092 4 הרב דסלר 27089 5 הרב דסלר 26565 13 הרב זוננפלד 26490 22 הרב יצחק ניסים 23060 101 הרב כהנמן 26505 128 הרב כהנמן 26506 143 הרב כהנמן 22974 50 הרב כהנמן 26977 4 הרב כהנמן 21372 67 הרב כהנמן 22975 84 הרב כהנמן מספרי תחנות בב"ב מספר תחנה כתוב תחנה 26491 37 הרב עוזיאל 2655 1 הרב צירלסון 26578 13 הרב צירלסון 26593 22 הרב קובלסקי 26615 3 הרב קובלסקי 2638 18 הרב וק 26580 3 הרב קלישר 265 8 הרב רבינוב 265 9 הרב רבינוב 26534 4 הרב ריינס 26524 10 הרב ש''ך 20077 46 הרב ש''ך 20078 64 הרב ש''ך 26410 14 הרב שר 26548 33 השלושה 2 520 11 חזון אי''ש 23053 חזון אי''ש 20340 23 חזון אי''ש 26476 חזון אי''ש 26516 32 חזון אי''ש 23064 4 חזון אי''ש 20330 45 חזון אי''ש 27085 46 חזון אי''ש 20059 65 חזון אי''ש 2852 66 חזון אי''ש 23063 9 חזון אי''ש 26540 11 חשב סופר 26590 17 יגאל אלון 28541 17 יעקב רוזנהיים 20165 יציאה לדרך ז'בוטינסקי מערב מספר תחנה כתוב תחנה 25114 4 יציאה לכביש 20 0 17 ירושלים 230 9 2 ירושלים 26389 41 ירושלים 20061 49 ירושלים 26381 53 ירושלים 20183 65 ירושלים 20062 72 ירושלים 217 1 4 כביש 22942 4 כביש 21449 מבצע קדש 21450 מבצע קדש 20155 46 מבצע קדש 1704 מסילת ברזל 26570 4 משה פרדו 26571 7 משה פרדו 27044 23 נחמיה 27043 24 נחמיה 26485 3 נחמיה 2648 4 נחמיה 26518 13 סוקולוב 26537 34 סוקולוב 26538 35 סוקולוב 20092 51 סוקולוב 20056 12 עזרא 26525 15 עזרא 23058 19 עזרא 20057 30 עזרא 23055 43 עזרא 20058 52 עזרא 21560 7 עזרא מספר תחנה כתוב תחנה 263 1 26 עלי כהן 20082 12 צבי הרלינג 26492 24 קהילות יעקב 26489 54 קהילות יעקב 264 9 72 קהילות יעקב 20087 18 רבי גניחובסקי 20083 9 רבי גניחובסקי 26 39 34 רבי יהוד הנשיא 26 40 35 רבי יהודה הנשיא 20093 7 רבי יצחק נפחא 20826 113 רבי עקיבא 22972 122 רבי עקיבא 21374 135 רבי עקיבא 22 79 140 רבי עקיבא 2137 147 רבי עקיבא 26402 18 רבי עקיבא 21597 45 רבי עקיבא 21377 5 רבי עקיבא 22970 54 רבי עקיבא 22 76 72 רבי עקיבא 22 74 8 רבי עקיבא 20 7 85 רבי עקיבא 22 77 96 רבי עקיבא 26394 17 רבן יוחנן בן זכאי 26391 53 רבן יוחנן בן זכאי 26390 56 רבן יוחנן בן זכאי 27091 8 רבן יוחנן בן זכאי 26415 20 רמב''ם 2641 6 רמב''ם 20357 6 שמואל הנביא 26388 21 שמואל וינברג מספרי תחנות ב"ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=