מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

בתי אבות ודיור מוגן- המשך זירוז הליכים במשרד הבריאות והרווחה לסידור בבתי אבות ודיור מוגן לעצמאים, תשושים, סיעודיים, וסידור עובדים זרים תשושי נפש 0533-101-498...... לקבלת החלטה נבונה: ר. וינד יעוץ והכונה בכל תחום סיעודי עולם החסד לקשיש עולם החסד לקשיש לנכה - ולילד הנכה לנכה - ולילד הנכה 29 שנות נסיון 03-6775534 052-7155978 03-5744222 11 • • • 578 6990 .............................. 10 אהרונוביץ עטרת רימונים, ערוגת הבושם בית אבות ודיור מוגן 6781234............... , בני ברק 14 דמשק אליעזר 050-4180000. בהשגחת הרב לנדא שליט"א בתי דין ובתי הוראה ראה בדפי מידע (כחולים) : בתי דין צדק ובתי הוראה בתי דפוס ראה סיווגים: דפוס, הוצאה לאור, ספרים בתי הבראה והחלמה תרשי לעצמך להתפנק... תחנת הכח לאם ולתינוק אם וילד, חדרים מפוארים ומפנקים חויה קולינארית אירוח מושלם צוות מסור השגחה רפואית צמודה ייעוץ אישי, ליווי והדרכה 03-6172222 : , בני ברק טל 10 אבני נזר www.em-vayeled.co.il office@em-vayeled.co.il 02-6715551 ................................................. ביכורים בית החלמה ליולדות טלזסטון 02-5331010.. מרכז רפואי לאם ולתינוק. הזמנות 02-6250172.......................... המשרד בירושלים 02-5608555 ............................................ הדסה בייבי בתי חולים ראה בדפי מידע (כחולים): בריאות בתי טבע ראה סיווג טבעונות וצמחונות בתי מלון וצימרים ראה בדפי מדריך הטיולים החרדי (ירוקים): בתי מלון וצימרים לסיעודיים ולתשושי נפש בפיקוח וברשיון משרד הבריאות הבית שלנו 03-6717600......... ב"ב 27 רח' שלמה המלך 054-8444441.................................................: נייד 03-6717610.................................................: פקס p8444441@walla.com <<< ראה דפים ירוקים מדריך הטיולים החרדי חופי רחצה? „ ¶¬§ ¶¥ «¥¥¬ āĕĀĄ ĊĆĕĂþĆÿā ¾¯¶³ ¾´¯¸µ´½ ¨ ............................................... ¨¡Ÿž  „ ėċĕ ĆĔĎčĆąĂþă ǽ¸¸³¿Ã´¯ È Á ¼¸½´»³¸³ ¾´¯¸µ´½  ´§ª ¡¶³° ª ©¡¨ ¥ ¨µ ¡¨¡ž¨ž ĊĆċĂĉāĆā ėĎĕĂþ Čÿ ¶¡°¨£¶ª ¶¡¬ªœ ¶¡§¡´®¶ «§¡ ¤¥µ§¶¨ ¡¶§¥° Ÿ®¡ ¨ ...................................................... „ ȯǽ ¼´¯¸É° É´Å´°Æ» ČĂĉĂĄ ²±¯ »È °ºÇ³ ¾´¯¸µ´½ ¨ .............................. ¡ ©¡¥ ´¡¥©¥ŸŸ¡¨ „ āĀĂāĆ ĕĂý āčÿāā »°° É´²³¸ ÉÈÇ´½´ ¾´¯¸µ´½ ³œ´¥® ¥Ÿ¡ ¥ ¥¥£ ¨® ž¡²¶ «§¡ ¶µ´¡ª¡ ¨ ¶¡Ÿ ¥ ¶¡Ÿ¨¡¶ ¨ ................................................... „ ĀĖ ¶Çµ½³ ¸µ¿± µºÇ½ »¯Çȸ É´²Á ÉÈÇ´½» ¾´¯¸µ´½ «¡°² ¶¡Ÿ ¥ ¶¡Ÿ® ¶µ´¡ª ³¥œŸ¡¥ ¶¡³¥¶® ĀĂĉ ćĉċā ĀĂĀ ¨µ ¶¡Ÿž  § ¨µ ¯¡œ «ª´ «¡§ª £´¢ª ¡ ³¥´°œ ¨ ......................................... Ÿ¡®¡ £° „ ČĂăĉĕĆē ¾½¸É É´²³¸ Æ‡Æ ÉÈÇ´½ ¾´¯¸µ´½ µœ´ª ©¡œ¥¶ ©¥µ¬œ ¨®ª ¶¡²¡³¨ Ĕĕþ Ćčþ ¨ ¨ ..................................... „ ¨µ ¶¥µ£¡ª §¡´®¶ þĆþý ĉė ¾ºÈ½³ ¾Æ´¸² ɺ´ÇÁÉ ¨ ............. ©¡œ¥¶ ¬¡ § ¥Ÿž¡ ¡¥¨§ «§µª  čĎĜĐđ ęđĤďĐ ĤđĒČ ĦđĕĢģĤĔČ - ęĕĤĦČ - ęĕĘđĘĝĚ „ ¥¨¡³ ´¡œ «¡¥¢¥£ ĆĉĂĔ ĕĂý ČĂĆăĆĄ Āĕď ĖĆþĈ ³²Å½ »´½ »¯ «¡¥¢¥£ Ÿ¡®¡ ©¥¥Ÿ¡£¥¥ ©¥¤³°œ ¥¡¡¥¨ Ÿ²ª ¶¨¥°¬ ¨® Ÿ£¡¥ª ®ž´§ ¨¥¨ ¶¨¥£¶ ®¡µ ©¥¥ª®° £´ ¨ ³¨ £¡¶° «žµ «¥¥²¨ ¡µ£ Ÿ´®ª ®¥¬ ®µ ¥²£§ ¥µ¥ª£¡ ¥µ¥¨µ ¨ ........... ©¥¤´°¨ ¶µ £¡¶° Ÿ²ª ¥ª¡œ¨  „ ¥œ¨¥ž¨ ¶¡¥²³´¤œ¡ ©¥¬³¶ª «¡¡žª ĖĆĈĉ Æǯà ¾ÈƯ ©¥®¡µ®µ ³´œ°¡ ©¥´ž¶œ ³´œ° ¥´¡¤¡ª ³´œ° Ÿ® ¬µ ¨ ....................................... Ÿ¡®¡ ¶¡žª¡œ „ ©¥¬¢ ª ¥´° ¥²® ČĂċĆĆċ ĕđĈ ³Ç´¯ »È ÇŶ°  ´¥¥¨ «¶¥¬ ¶¥ ¥´°ª ¶¡¥´¡ ¶¡£³´ª ©¥¬¡µ ´ª ©¡œ¥¶ ¶¡´µ§ œµ¡¬ ¶œ ³¡Ÿ¨ „ ²°³ ¾É¸° ¡¡žª „ ĈĖā ³Å´»±»± .......................... „ Ĉ ¾ºÈ½³ ¼±² ............................. „ ĕþĄ āĉďċ ´¯ÆƸ»´³ .............. ¥¬ž´¡œ Ÿ¨¡³¡µ¨ „ ª ¢§´ª ďþĖ ĕýþ Á²¸´´¶ „ ©¥®Ÿª ¢§´ª ĊĄĂĕĆ Á²¸´´¶ „ ĕĂĖþā ČĆď ¯¶Ç´¯ É´´¶  ´¥²¥ £ ® ©® ¶¡¨¥®° ±´œ ........................... ©¡œ¥¶ „ ĉ ėĆĄĕăċ ČĂđē ¯ ° È ¯ É´´¶ ¶¡¡£¡ Ÿ ¶¥ ©¥¨œ² ©¥¥´ ´¡¥¶´¢£ªª¡ ¶¥ž¡¨¡³œ ¶¥ž¡¨¡¥ ...... ´³¥® ¨®ª¡ ¥œ¨¥ž¨ ©¥œ¶ª „ ¡žª¡ ¥§´ ¥¨¡¥¤ āĄĂĂĕ ¼¸Á´Ç³ É´´¶ ¨ ....... ©¡œ¥¶ ¶Ÿ¨¡ ¥ª¥ „ ¶¡¨¥®° ĊĆĆĂĀđ þĖĂċ ³¿´¸ É´´¶ ¶¡¬¡®¨ ©œ¶  ¶¥œ¨³£ ¶¡¨¥®° ¡¡£  ¬¡® ¶¡´¥°ª ¶¡ª¥®¤ ¨¨¡§  «¶¡  ¶¡¨¥®° ¶¡¶¥° ¶¥¥°œ ¶¡¬¥ž ¶¬§  ¨ .................................... „ Ė ĕýþĉ Āĕď ČĆþ ĊĆąþč ¶´Ç³¼Á°´ºÇ»É´´¶ ................................... ©¡œ¥¶ ¥§´ „  ¨§¨ ¶¡¨¥®° ėĂþĆėč ĀĆĉ ¯ ½Á¿ É´´¶ ´¡¥ ¬¥ž ¶¬§ «œ² ¶¥¨£ ¯¡¤¥¨¡ ¥£ ¶¬¥° ¶¡¶¥° ¶¬§ ©¥´¡ª£ ¥¨¡¥¤ ´¡¤³´¤¨ ª¡¶´ ¶ Ÿ¡®¡ «œ² ¢ž ³¥ª ¶¬¡® ©¥¶¥¢ ³¥ª ´¥²¥ ¨ ¨ ................. „ ¸»Ç´¯ ¸Ç°Å É´´¶ ®¤ª ¡¡£ ¥ Ħčĥč ęĕĘĕĞĠ ęĜĕČĥ ęĕĤĦČ Č 40 ĦđĕĢģĤĔČ - ęĕĤĦČ - ęĕĘđĘĝĚ čĎĜĐđ ęđĤď כל מה שרק תחפש מפתח העיר. <<< ( ראה דפי מידע )ירוקים מדריך הטיולים החרדי ע ) אתרי טיולים? 161 בתי אבות ודיור מוגן - םירמיצו ןולמ יתב ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=